طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

در انتهای این مقاله میتونید به صفحه دانلود این طرح تفصیلی یعنی طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران بروید:

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران در لغت به معنی مفصل و مشروح است و در مقابل اجمالی و کلی و مختصر قرار می گیرد .

به بیان دیگر به هر چیزی که به طور فصل فصل ، با دقت و بیان طولانی و مشروح آورده شود ، طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران گویند .

در نتیجه در بیان طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران هر چیزی ، به طور کامل و به صورت خیلی مفصل

به جزئیات پرداخته می شود و از جامعیت ،فراگیری ، شمول و کلی گویی دوری می گردد . ( دهخدا ، ۱۳۷۲ )

 

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران چیست؟

طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران عبارت از طرحی است که بر اساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محله های مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها ، وضع دقیق و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی ، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد . ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ۱۳۷۹ )

 

درباره طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران نیز میتوان گفت که این طرح ها به دنبال طرح های جامع

و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده در آن تهیه می شوند .

بدین ترتیب ، این گونه طرح ها اجرایی تر از طرح های جامع اند و از حد راهبرد نیز فراتر هستند .

 

مقیاس طرح جامع از ۵۰۰۰ / ۱ تا ۲۰۰۰۰ / ۱ متغییر است .

اما مقیاس طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ۲۰۰۰ / ۱ است .

 

طرح جامع مبنای تصمیم گیری های کلان درباره کالبد شهر ، نظیر تشخیص حوزه کاربری های اصلی ، جهات و محور های توسعه و محدوده کلی شهر است .

اما طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران مبنای تصمیم گیری درباره اجزای واحد های انواع کاربری ها ، تمایز کلی پلاک ها و تمایز کلی ( البته غیر اجرایی ) بر و کف ، و همچنین اعمال ضوابط ساختمانی و معماری و شهرسازی است .

طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران مبنای تهیه طرح های اجرایی است که معمولاً با مقیاس های بزرگتری ( بالایی) تهیه می گردند .

روش مطالعه و انجام طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران در ایران

تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران در ایران به طور رسمی پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور ( ۱۳۵۲ هجری شمسی ) ، آغاز گردید.

این طرح ها در ابتدا برای شهر هایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود مد نظر قرار گرفتند .

در پی این اقدام شرح خدمات جدیدی برای تهیه این طرح ها در نظر گرفته شد .

به واسطه انجام تغییراتی در شرح خدمات طرح های جامع ، قرار داد تهیه طرح های جامع و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ( قرارداد تیپ ۱۲ ، مصوب ۱/۱۲/۱۳۵۱ ) فراهم گردید .

همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، ویرایش اول شرح خدمات تیپ ۱۲ که با در سال ۱۳۵۲ ه.ش. تهیه شده بود،رسما تا سال ۱۳۵۷ هجری شمسی . ملاک عمل برای تهیه طرح های جامع ، و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران بود.

البته قبل از این نیز تا سال ۱۳۵۲ هـ. ش. در زمینه تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران، اقدامات پراکندهای برای چند شهر صورت پذیرفته بود.

اما، پایه و اساس فکر تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران در دهه ، ۵۰ از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات ، امکان پیاده کردن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند و از سویی براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نوسازی (اصلاحی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و تیر ۱۳۵۱ه.ش.) ، مکلف بودند حداکثر ظرف مدت ایران طرح های جامع، طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران لازم را تهیه کنند و به اجرا بگذارند .

طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران با این تصور تهیه می شوند که باید در آنها صرفاً جزئیات مربوط به گذربندی ها ،تفکیک و قطعه بندی اراضی ، نوع و ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان ها و سایر تاسیسات و تسهیلات عمومی شهری در مقیاس ۲۰۰۰/۱ و یا ۲۵۰۰/۱ تعیین گردد . لیکن طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران بر اساس شرح خدمات اولیه و کنونی دارای محتوای تعریف شده ، وسیع ، متفاوت و گسترده ای بوده اند .

طرح های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران و الگو توسعه مناطق ۲۲ گانه تهران

کلانشهر تهران به عنوان مرکز ثقل فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در زمره یکی از بزرگترین شهر های جهان ، منطقه خاورمیانه و کشور محسوب می گردد .

شهر تهران به همراه حوزه های شهری متمرکز و بلافصل آن با ساختار کالبدی ” چند مرکزی ” یا منظومه ای ، بیش از ۹۲ درصد از جمعیت استان تهران را در خود اسکان داده است .

 

این امر در حالی است که رشد و گسترش این کلانشهر طی نیم قرن اخیر و به ویژه در طول سه دهه گذشته ، بدون تبعیت از یک برنامه مدون ، جامع نگر و قابل کنترل و یا از پیش اندیشیده شده ، به وقوع پیوسته است .رشد و توسعه سریع و بی رویه شهر تهران و حوزه های شهری را در آن با مسائل و معضلات عدیده ای رو برو ساخته است .

 

معضلات عملکردی و تنگناهای فراروی این کلانشهر در کلیه عرصه های کالبدی ، زیست محیطی ، ساختار فضایی و … باعث نزول مستمر و نگران کننده کیفیت و کارآیی فضای شهری این مجموعه و کاهش قابلیت های آن برای زندگی آسوده ، ایمن و فعال شهروندان و نیز کم توانی آن جهت ایفای نقش های سرنوشت ساز در عرصه های جهانی ، منطقه ای ، ملی و محلی گردیده است .

 

دامنه نا بسامانی ها و تنگناهای عملکردی این مجموعه شهری تا به حدی است که برون رفت از آن ها صرفا با اتکا به تدوین و اجرای یک طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران با خصیصه کالبدی، غیر ممکن است. زیرا که معضلات این مجموعه شهری تنها ماهیت کالبدی نداشته و طیف وسیعی از مسائل و مشکلات بسیار جدی دیگری را در بر میگیرد که از آن جمله می بایست به معضلات ناشی از مباحثه مدیریتی و حقوقی اشاره کرد .

 

بدیهی است که رفع نابسامانی های فوق و توانمند سازی این مجموعه شهری به منظور ایفای نقش محوله به آن تنها در پرتوی فرایند تعامل، هماهنگی و مشارکت بین کلیه نهادهای متولی

مسائل توسعه و عمران شهری امکان پذیر بوده و در این راستا تهیه و تدوین الگوی توسعه و طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران پایه برای محدوده قانونی شهر تهران (مناطق بیست و دو گانه) تنها در برگیرنده بخشی از یک حرکت عظیم و مشترک در راه رفع نابسامانی ها و اعتلای حیات سالم شهری این کلانشهر محسوب می گردد.

از این رو نقش و وظیفه اصلی در تهیه و تدوین الگوی توسعه شهر تهران بستر سازی

به منظور تحقق اهداف کلی ذیل خواهد بود:

 

۱- ارتقاء کمی و کیفی محیط شهری جهت سکونت و سایر فعالیت های شهروندان ، همسو با اصلاح و تکمیل ظرفیت های زیست محیطی ضامن توسعه پایدار شهری و در خور شأن و منزلت پایتخت دویست ساله ایران

۲- برانگیزنده و احیاگر تفکر و اندیشه ای نظام مند و مدون به منظور اعمال مدیریتی صحیح ،هدایتگر و معطوف به تحولات آتی و توانمند سازی آن در جهت قبول با توسعه نقش آفرینی های فعلی و آینده

در عرصه های مختلف بین المللی ، منطقه ای ، ملی و محلی .

۳- مقابله با نا بسامانی های عام و خاص هر یک از محدوده ها و یا مناطق شهری در جهت جبران و عوارض نا هنجاری های حاصل از تداوم روند گذشته یا حاکم و تلاش جدی برای ممانعت از استمرار آنها در آینده .

 

قرارداد گام دوم بررسی توسعه شهری منطقه یک شهرداری تهران در تاریخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۸۳

بین مهندسین مشاور بافت شهر و نهاد تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران شهر تهران منعقد گردید .

موضوع قرارداد شامل خدمات مشاوره در سه زمینه زیر است :

۱- تهیه الگوی توسعه منطقه یک

۲- تهیه طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران پایه منطقه یک

۳- ارائه خدمات فنی به شهرداری منطقه یک

مطالعات طرح با دریافت مدارک مورد نیاز ، از آبان ماه آغاز گردید .

راهنمای تهیه الگوی توسعه مناطق شهرداری تهران ( موضوع قسمت اول قرارداد تهیه طرح طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران مناطق ) در دیماه ۱۳۸۳ ابلاغ

و پس از بررسی در کمیته هماهنگی در اوایل اسفند ماه نهایی شد و ملاک عمل قرار گرفت .

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …

دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

نسیم خاتمی

نسیم خاتمی

به دنیا آمده ایم که یک زندگی محشر را تجربه کنیم و به تک تک خواسته های خود برسیم و هر لحظه به ارمغان زندگی یعنی شادمانی ، سلامتی ، نشاط ، هیجان و عشق چنگ زنیم . فراموش نکنید که باید از یک زندگی محشر و ایده آل برخوردار باشیم !

مقالات مرتبط

به جامعه میلیونی ما بپیوندید!

حرفه‌ای بودن زیاد سخت نیست، به شرطی که انتخاب خوبی داشته باشی. اگه انتخابت ما هستیم ایمیلت رو وارد کن تا جدیدترین پلاگین‌های وردپرس رو در اختیارت بگذاریم.

پلاگین وردپرس

info@tarahshid.com

خدمات ما

 • خرید پلاگین وردپرس اصل
 • طراحی سایت هوشمند
 • پکیج خرید عمده پلاگین
 • خدمات حرفه‌ای سئو

قوانین ما

 • قوانین
 • شکایات
 • چشم انداز

خانواده ما

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • نویسندگی
 • تبلیغات
حساب کاربری جدید
ریست کردن رمز ورود