آموزش اسکیس | جلسه ۶ | مبانی نظری اسکیس

این جلسه همراه شید با آموزش مفاهیم اصلی در ترسیم و نکات تکمیلی پنج جلسه اول آموزش اسکیس

به شما عزیزانی که به این مرحله رسیده اید تبریک میگوییم . شما از پله های اول آموزش اسکیس ( مبتدی ) به راحتی و همراه با طراح شید گذر کردید و با تمرینات و آموزش های ۰ تا ۱۰۰ اسکیس به پله چهارم رسیدید .

در حال حاضر شما درک ترسیمی فوق العاده ای از اسکیس دارید و خلاقیت ذهن و توانایی دستتان بیشتر شده و خب این یعنی موفقیت .

این جلسه تمامی اطلاعات مربوط به جلسات ۱ – ۵ آموزش اسکیس رو جمع بندی میکنیم و تا این مرحله شما ترسیمات با مداد و با راپید انجام دادید و آماده اید تا ورزیده تر شوید برای ترسیمات به همراه راندو ( زیباترین قسمت اسکیس )

تمامی تمرینات و اسکیس های انجام شده را جمع آوری کنید که میخواهیم با هدیه طراح شید به شما در این کاور ( که فقط زحمت پرینت در قالب A3  میکشید ) قرار میدهید .

از این جلسه جدیت شما رو در آموزش اسکیس لازم داریم تا علاوه بر همراهی شروع کنید به طرح زدن حتی ابتدایی و خیلی بچه گانه ، به مرحله حرفه ای اسکیس برسید .

گفته ایم مستلزم همراهی شما با طراح شید و البته حرفه ای به موفقیت رسیدن ، تمرین شماست .

نکاتی چند برای مبانی نظری دنیای اسکیس

بخش اول :

عناصر اولیه طراحی و ارتباط بصری

هر نقش یا طرح یا تصویر ، به هر صورت از یک سلسله عناصر اولیه تشکیل شده است . منظور از عناصر اولیه رنگ ، کاغذ و … نیست . بلکه عناصر اولیه بصری در اساس ، کلیه پدیده های مرئی است و تعداد آنها محدود و معین است :

 • نقطه ، خط ، شکل ، جهت ، رنگ ، بافت ، بُعد ، مقیاس و حرکت . این عناصر ماده خام تمام اخبار بصری هستند و به شکل های مختلط با یکدیگر ترکیب و تلفیق می شوند .

 

 • عناصر اساسی :

 • نقطه :
 • جایی را در فضا مشخص می کند .

-اشیای کوچک میتوانند نقطه ای دیده شوند .

-یک نقطه به معنی واقعی ، دارای بعد نیست اما موقعیتی را در فضا مشخص میکند .

-معانی ثانوی مانند تقاطع ، خطوط همگرا یا لکه ای نقطه ای نور میتواند مشخص شود .

-نقطه ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است .

-طبیعی ترین و معمولی ترین شکلی که میتوان برای نقطه قائل شد گرد بودن است .

-قابلیت راهنمایی چشم به وسیله نقطه ، با ازدیاد تعداد نقاط و نزدیک شدن آنها به یکدیگر افزایش می یابد .

 

 • خط :
 • اگر نقطه ها به یکدیگر آن قدر نزدیک شوند که دیگر نتوان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ، احساس دارا بودن امتداد در آنها تقویت میگردد و زنجیره نقاط تبدیل به عنصر جدیدی به نام خط میشود .

-در هنر های بصری خط به خاطر ماهیت خاصش ، دارای توان و انرژی بسیار است .

-خط هرگز ساکن و ایستا نیست ، بلکه همیشه پرتحرک است و عنصر بصری مهمی در طراح های اولیه و خطی می باشد ، در نتیجه ابزار پر اهمیتی برای تجسم بخشیدن های اولیه هر اثر هنری است .

-در حالی که یک نقطه به صورت مشخص بدون بعد است ، یک خط از گسترش یک نقطه در یک بعد به وجود می آید .

-برای اینکه خط از نظر بصری قابل رویت باشد ، به ضخامت نیاز دارد یا اینکه از نظر ترسیم دارای کیفیات با ویژگی خاص باشد .مثلاً تمیز ، مبهم ، نامنظم یا منقطع و ناپیوسته

 • خطوط می توانند صفات خاص خودشان را داشته باشند .
 • خطوط انسان ساخت نیز در منظر بی شمارند .
 • خطوط در بسیاری از مواقع به صورت مرز استفاده می شوند .
 • خطوط می توانند به صورت عنصر تعریف کننده در معماری عمل کنند .
 • خطوط طبیعی در منظر ، رایج و مهم اند .
 • از خط اغلب برای نشان دادن سایه – روشن های مختلف و نیز کنار یکدیگر بودن چند نوع رنگمایه در یک طرح استفاده می شود .
 • در محیط زیست مصنوع ، خطوط به عنوان تعیین کننده یا کنترل کننده در معماری یا طراحی شهری ، اهمیت پیدا می کنند .

 

 • سطح :

-یک خط تک بعدی اگر گسترده شود ، یک صفحه دو بعدی ایجاد می کند .

-سطوح می توانند مسطح ، پیچ خورده یا منحنی باشد .

-سطوح ممکن است القایی یا واقعی باشند .

-سطوح در موقعیت های متفاوت می توانند موجب محصوریت فضا شوند .

-سطوح طبیعی بی نقص بسیار اندک اند .

-سیمای شکل های مصنوع از سطح تشکیل شده است .

 • با گسترش یک خط یک بعدی در دو بعد میتوانیم سطح ایجاد کنیم .
 • سطح به خودی خود ضخامت یا قطر ندارد ، بلکه فقط طول و عرض دارد .
 • به طور معمول سطوح احجام سه بعدی به صورت صفحه دو بعدی درک میشوند .
 • سطوح ممکن است ساده ، خمیده مسطح یا پیچ خورده باشند .
 • آنها لزوماً نباید مداوم یا واقعی باشند ، میتوانند القایی باشند مانند صفحه تصویر .

 

 • حجم :

-حجم عبارت است از گسترش سه بعدی یک سطح دو بعدی .

-حجم ممکن است باز و یا بسته (توپر) باشد .

-احجام بسته ممکن است هندسی یا نامنظم باشند .

-ساختمان ها ، شکل های زمین و درختان ، همه توپر به صورت توده در فضا هستند .

 

-ما از دو بعد به سمت بعد سوم حرکت میکنیم و در نتیجه حجم به دست می آوریم . ۲ نوع حجم وجود دارد :

۱- حجم توپر (بسته) : جایی که عنصر سه بعدی یک حجم یا توده را در فضا شکل میدهد .

۲- حجم باز : جایی که یک حجم از فضا توسط عناصر دیگری مانند سطوح ، محصور می شود .

-احجام توپر میتوانند هندسی باشند . احجام اقلیدسی مانند مکعب ، چند وجهی ، کره و مخروط نمونه های کلاسیک احجام توپرند .

-احجام توپر نامنظم بسیار رایج اند . برخی ممکن است گرد و نرم باشند ، در حالی که برخی دیگر زاویه دار و خشک اند .

 

 • شکل :
 • خط شاخص شکل است .
 • سه شکل اصلی وجود دارد : مربع – دایره – مثلث متساوی الاضلاع
 • به مربع حالت بی حرکتی ، صداقت ، صراحت و استادکارانه نسبت داده شده
 • مثلث فعالیت ، جدال و انقباض را تداعی میکند
 • دایره بی انتهایی ، گرما و محفوظ بودن

 

 • جهت :
 • هر یک از شکل های اصلی دارای سه جهت اصلی با معنای خاص خودش است : مربع جهت دورانی دارد.

هر یک از این جهات تداعی کننده یک معناست که در به وجود آوردن پیام های بصری بسیار مفید است .

– جهت عمودی – افقی برای انسان مهم ترین مرجع برای حفظ تعادل و تحرک است .

 

بخش دوم :

(برای شهرسازان و گرایش طراحی شهری)

معیار طراحی شهری خوب ، از نظر جین جیکوبز :

مورد لحاظ قرار دادن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری

 • استفاده از کاربری های مختلط ( چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن های مختلف )
 • توجه به “ خیابان “
 • نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن)
 • اختلاط اجتماعی
 • انعطلف پذیر بودن فضاها .

 

 • ۷ معیار «یان بنتلی» که در طراحی شهری باید رعایت گردند :

۱- نفوذ پذیری : تامین دسترسی و ارتباط با نقاط مختلف

۲- تنوع : تنوع عملکردی – تنوع فرم – تنوع اشخاص و … در مکانهای شهری

۳- خوانایی : راهیابی آسان به نقاط

۴- انعطاف پذیری : توانایی و قدرت فضا در پذیرش عملکردهای گوناگون در خود

۵- سازگاری بصری : متناسب بودن خصوصیات بصری محیط با عملکرد

۶- غنا : توجه به ظرافت و ریزه کاری در محرک های حسی

۷- قابلیت شخصی سازی : مکان شهری را متعلق به خود دانستن .

 

 

برای دریافت ادامه آموزش رایگان دانلود کنید .

AMUZESH SKIS – SESSION 6

هدیه طراح شید برای اسکیس های شما : کاور برای جمع آوری تمارین اسکیس جلسات ۵ – ۱ ( پرینت این کاور به عهده شماست )

تاکید طراح شید همواره بر حوصله و صبر – تمییزی و نظم بوده و هست ، بنابراین این ۲ معیار اصلی را چه در زندگی اسکیس گونه خود چه در زندگی فراموش نکنید . ??

جهت دریافت هدیه طراح شید ، دانلود کنید .

cover – tarahshid

 

به دلیل اهمیت نکات ، در این جا متذکر نکات پایانی آموزش اسکیس این جلسه میشویم :

در این جلسه تمامی مفاهیم لازم و توضیحات مربوط به اسکیس و آموزش جلسات پیشین به شما داده شد .

لطفاً در انجام تمارین مصمم و متعهد به شعار ابتدایمان یعنی حوصله و صبر تمیزی و نظم باشید .

شما طراح شیدی هستید و همه طراح شیدی ها متعهد و مسئولیت پذیر ، حرفه ای و متخصص هستند چه در زمینه اسکیس چه در باقی موارد .

باز هم تکرار میکنیم ، مستلزم همراهی شما با ما فقط و فقط تمرین شما در دنیای اسکیس است .

ما همه سعی مان معرفی بهترین ها و انتخاب بهترین شیوه آموزشی اسکیس بوده ، هست و خواهد بود ، به نحوی که چه دانشجویان مربوط ( معماری و شهرسازی ) و چه دوستان علاقه مند به طراحی و دنیای اسکیس میتوانند از گام ۱ تا آخر با همراهی و انجام تمرین تبدیل به افراد حرفه ای و متخصص و طراح شیدی خاص شوند که با شیوه  آموزشی خاص آموختند بدون درک مفاهیم و دانش لغوی و پیش زمینه ذهنی از سوژه ای دست به طراحی نزنند .

برای شما بهترین ها رو میخواهیم .

اگر پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید :

طراح شید جایگزینی نیست …

نسیم خاتمی

نسیم خاتمی

به دنیا آمده ایم که یک زندگی محشر را تجربه کنیم و به تک تک خواسته های خود برسیم و هر لحظه به ارمغان زندگی یعنی شادمانی ، سلامتی ، نشاط ، هیجان و عشق چنگ زنیم . فراموش نکنید که باید از یک زندگی محشر و ایده آل برخوردار باشیم !
این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

مقالات مرتبط

به جامعه میلیونی ما بپیوندید!

حرفه‌ای بودن زیاد سخت نیست، به شرطی که انتخاب خوبی داشته باشی. اگه انتخابت ما هستیم ایمیلت رو وارد کن تا جدیدترین پلاگین‌های وردپرس رو در اختیارت بگذاریم.

پلاگین وردپرس

info@tarahshid.com

خدمات ما

 • خرید پلاگین وردپرس اصل
 • طراحی سایت هوشمند
 • پکیج خرید عمده پلاگین
 • خدمات حرفه‌ای سئو

قوانین ما

 • قوانین
 • شکایات
 • چشم انداز

خانواده ما

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • نویسندگی
 • تبلیغات
حساب کاربری جدید
ریست کردن رمز ورود