این جلسه همراه شید با آموزش مفاهیم اصلی در ترسیم و نکات تکمیلی پنج جلسه اول آموزش اسکیس

به شما عزیزانی که به این مرحله رسیده اید تبریک میگوییم . شما از پله های اول آموزش اسکیس ( مبتدی ) به راحتی و همراه با طراح شید گذر کردید و با تمرینات و آموزش های 0 تا 100 اسکیس به پله چهارم رسیدید .

در حال حاضر شما درک ترسیمی فوق العاده ای از اسکیس دارید و خلاقیت ذهن و توانایی دستتان بیشتر شده و خب این یعنی موفقیت .

این جلسه تمامی اطلاعات مربوط به جلسات 1 – 5 آموزش اسکیس رو جمع بندی میکنیم و تا این مرحله شما ترسیمات با مداد و با راپید انجام دادید و آماده اید تا ورزیده تر شوید برای ترسیمات به همراه راندو ( زیباترین قسمت اسکیس )

تمامی تمرینات و اسکیس های انجام شده را جمع آوری کنید که میخواهیم با هدیه طراح شید به شما در این کاور ( که فقط زحمت پرینت در قالب A3  میکشید ) قرار میدهید .

از این جلسه جدیت شما رو در آموزش اسکیس لازم داریم تا علاوه بر همراهی شروع کنید به طرح زدن حتی ابتدایی و خیلی بچه گانه ، به مرحله حرفه ای اسکیس برسید .

گفته ایم مستلزم همراهی شما با طراح شید و البته حرفه ای به موفقیت رسیدن ، تمرین شماست .

نکاتی چند برای مبانی نظری دنیای اسکیس

بخش اول :

عناصر اولیه طراحی و ارتباط بصری

هر نقش یا طرح یا تصویر ، به هر صورت از یک سلسله عناصر اولیه تشکیل شده است . منظور از عناصر اولیه رنگ ، کاغذ و … نیست . بلکه عناصر اولیه بصری در اساس ، کلیه پدیده های مرئی است و تعداد آنها محدود و معین است :

 • نقطه ، خط ، شکل ، جهت ، رنگ ، بافت ، بُعد ، مقیاس و حرکت . این عناصر ماده خام تمام اخبار بصری هستند و به شکل های مختلط با یکدیگر ترکیب و تلفیق می شوند .

 

 • عناصر اساسی :

 • نقطه :
 • جایی را در فضا مشخص می کند .

-اشیای کوچک میتوانند نقطه ای دیده شوند .

-یک نقطه به معنی واقعی ، دارای بعد نیست اما موقعیتی را در فضا مشخص میکند .

-معانی ثانوی مانند تقاطع ، خطوط همگرا یا لکه ای نقطه ای نور میتواند مشخص شود .

-نقطه ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است .

-طبیعی ترین و معمولی ترین شکلی که میتوان برای نقطه قائل شد گرد بودن است .

-قابلیت راهنمایی چشم به وسیله نقطه ، با ازدیاد تعداد نقاط و نزدیک شدن آنها به یکدیگر افزایش می یابد .

 

 • خط :
 • اگر نقطه ها به یکدیگر آن قدر نزدیک شوند که دیگر نتوان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ، احساس دارا بودن امتداد در آنها تقویت میگردد و زنجیره نقاط تبدیل به عنصر جدیدی به نام خط میشود .

-در هنر های بصری خط به خاطر ماهیت خاصش ، دارای توان و انرژی بسیار است .

-خط هرگز ساکن و ایستا نیست ، بلکه همیشه پرتحرک است و عنصر بصری مهمی در طراح های اولیه و خطی می باشد ، در نتیجه ابزار پر اهمیتی برای تجسم بخشیدن های اولیه هر اثر هنری است .

-در حالی که یک نقطه به صورت مشخص بدون بعد است ، یک خط از گسترش یک نقطه در یک بعد به وجود می آید .

-برای اینکه خط از نظر بصری قابل رویت باشد ، به ضخامت نیاز دارد یا اینکه از نظر ترسیم دارای کیفیات با ویژگی خاص باشد .مثلاً تمیز ، مبهم ، نامنظم یا منقطع و ناپیوسته

 • خطوط می توانند صفات خاص خودشان را داشته باشند .
 • خطوط انسان ساخت نیز در منظر بی شمارند .
 • خطوط در بسیاری از مواقع به صورت مرز استفاده می شوند .
 • خطوط می توانند به صورت عنصر تعریف کننده در معماری عمل کنند .
 • خطوط طبیعی در منظر ، رایج و مهم اند .
 • از خط اغلب برای نشان دادن سایه – روشن های مختلف و نیز کنار یکدیگر بودن چند نوع رنگمایه در یک طرح استفاده می شود .
 • در محیط زیست مصنوع ، خطوط به عنوان تعیین کننده یا کنترل کننده در معماری یا طراحی شهری ، اهمیت پیدا می کنند .

 

 • سطح :

-یک خط تک بعدی اگر گسترده شود ، یک صفحه دو بعدی ایجاد می کند .

-سطوح می توانند مسطح ، پیچ خورده یا منحنی باشد .

-سطوح ممکن است القایی یا واقعی باشند .

-سطوح در موقعیت های متفاوت می توانند موجب محصوریت فضا شوند .

-سطوح طبیعی بی نقص بسیار اندک اند .

-سیمای شکل های مصنوع از سطح تشکیل شده است .

 • با گسترش یک خط یک بعدی در دو بعد میتوانیم سطح ایجاد کنیم .
 • سطح به خودی خود ضخامت یا قطر ندارد ، بلکه فقط طول و عرض دارد .
 • به طور معمول سطوح احجام سه بعدی به صورت صفحه دو بعدی درک میشوند .
 • سطوح ممکن است ساده ، خمیده مسطح یا پیچ خورده باشند .
 • آنها لزوماً نباید مداوم یا واقعی باشند ، میتوانند القایی باشند مانند صفحه تصویر .

 

 • حجم :

-حجم عبارت است از گسترش سه بعدی یک سطح دو بعدی .

-حجم ممکن است باز و یا بسته (توپر) باشد .

-احجام بسته ممکن است هندسی یا نامنظم باشند .

-ساختمان ها ، شکل های زمین و درختان ، همه توپر به صورت توده در فضا هستند .

 

-ما از دو بعد به سمت بعد سوم حرکت میکنیم و در نتیجه حجم به دست می آوریم . 2 نوع حجم وجود دارد :

1- حجم توپر (بسته) : جایی که عنصر سه بعدی یک حجم یا توده را در فضا شکل میدهد .

2- حجم باز : جایی که یک حجم از فضا توسط عناصر دیگری مانند سطوح ، محصور می شود .

-احجام توپر میتوانند هندسی باشند . احجام اقلیدسی مانند مکعب ، چند وجهی ، کره و مخروط نمونه های کلاسیک احجام توپرند .

-احجام توپر نامنظم بسیار رایج اند . برخی ممکن است گرد و نرم باشند ، در حالی که برخی دیگر زاویه دار و خشک اند .

 

 • شکل :
 • خط شاخص شکل است .
 • سه شکل اصلی وجود دارد : مربع – دایره – مثلث متساوی الاضلاع
 • به مربع حالت بی حرکتی ، صداقت ، صراحت و استادکارانه نسبت داده شده
 • مثلث فعالیت ، جدال و انقباض را تداعی میکند
 • دایره بی انتهایی ، گرما و محفوظ بودن

 

 • جهت :
 • هر یک از شکل های اصلی دارای سه جهت اصلی با معنای خاص خودش است : مربع جهت دورانی دارد.

هر یک از این جهات تداعی کننده یک معناست که در به وجود آوردن پیام های بصری بسیار مفید است .

– جهت عمودی – افقی برای انسان مهم ترین مرجع برای حفظ تعادل و تحرک است .

 

بخش دوم :

(برای شهرسازان و گرایش طراحی شهری)

معیار طراحی شهری خوب ، از نظر جین جیکوبز :

مورد لحاظ قرار دادن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری

 • استفاده از کاربری های مختلط ( چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن های مختلف )
 • توجه به “ خیابان “
 • نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن)
 • اختلاط اجتماعی
 • انعطلف پذیر بودن فضاها .

 

 • 7 معیار «یان بنتلی» که در طراحی شهری باید رعایت گردند :

1- نفوذ پذیری : تامین دسترسی و ارتباط با نقاط مختلف

2- تنوع : تنوع عملکردی – تنوع فرم – تنوع اشخاص و … در مکانهای شهری

3- خوانایی : راهیابی آسان به نقاط

4- انعطاف پذیری : توانایی و قدرت فضا در پذیرش عملکردهای گوناگون در خود

5- سازگاری بصری : متناسب بودن خصوصیات بصری محیط با عملکرد

6- غنا : توجه به ظرافت و ریزه کاری در محرک های حسی

7- قابلیت شخصی سازی : مکان شهری را متعلق به خود دانستن .

 

 

برای دریافت ادامه آموزش رایگان دانلود کنید .

AMUZESH SKIS – SESSION 6

هدیه طراح شید برای اسکیس های شما : کاور برای جمع آوری تمارین اسکیس جلسات 5 – 1 ( پرینت این کاور به عهده شماست )

تاکید طراح شید همواره بر حوصله و صبر – تمییزی و نظم بوده و هست ، بنابراین این 2 معیار اصلی را چه در زندگی اسکیس گونه خود چه در زندگی فراموش نکنید . ??

جهت دریافت هدیه طراح شید ، دانلود کنید .

cover – tarahshid

 

به دلیل اهمیت نکات ، در این جا متذکر نکات پایانی آموزش اسکیس این جلسه میشویم :

در این جلسه تمامی مفاهیم لازم و توضیحات مربوط به اسکیس و آموزش جلسات پیشین به شما داده شد .

لطفاً در انجام تمارین مصمم و متعهد به شعار ابتدایمان یعنی حوصله و صبر تمیزی و نظم باشید .

شما طراح شیدی هستید و همه طراح شیدی ها متعهد و مسئولیت پذیر ، حرفه ای و متخصص هستند چه در زمینه اسکیس چه در باقی موارد .

باز هم تکرار میکنیم ، مستلزم همراهی شما با ما فقط و فقط تمرین شما در دنیای اسکیس است .

ما همه سعی مان معرفی بهترین ها و انتخاب بهترین شیوه آموزشی اسکیس بوده ، هست و خواهد بود ، به نحوی که چه دانشجویان مربوط ( معماری و شهرسازی ) و چه دوستان علاقه مند به طراحی و دنیای اسکیس میتوانند از گام 1 تا آخر با همراهی و انجام تمرین تبدیل به افراد حرفه ای و متخصص و طراح شیدی خاص شوند که با شیوه  آموزشی خاص آموختند بدون درک مفاهیم و دانش لغوی و پیش زمینه ذهنی از سوژه ای دست به طراحی نزنند .

برای شما بهترین ها رو میخواهیم .

اگر پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید :

طراح شید جایگزینی نیست …