پهنه بندی کاربری

پهنه بندی کاربری در شهرسازی

5 سال پیش
0 نظر

در اين قسمت با توجه به کاربري‌‌‌هاي موجود در محدوده اقدام به پهنه بندي شده است‌. اساس پهنه بندي بر پايه ي کاربري‌‌‌هاي متشابه و مکرر در مجاور هم بوده است به گونه‌ای که ما در اين پروژه کاربری‌هايی که در مجاور هم  و يا عينا در حال تکرار هستند آن‌‌‌ها را در يک پهنه […]

بیشتر بخوانید