کیفیت بصری

مفهوم کیفیت بصری شهر چیست؟

5 سال پیش
0 نظر

ساختار بصری هر شهر اگر چه ظاهرا سطحی ترین لایه تشکیل دهنده و عام ترین حیطه در بر گیرنده ساختار فضایی فعالیتی ان شهر است ولی از سوی دیگر قابل روئت ترین وجه تبلور کالبدی روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم در درون اجتماع ساکن در ان شهر می باشد که تعملات یا تعارضات […]

بیشتر بخوانید
مکان های اقتصادی

مکان های اقتصادی در شهر در کجا قرار دارند؟

5 سال پیش
0 نظر

اقتصاد منطقه ای در حقیقت چهارچوبی است که در آن خصوصیات فضایی بنگاه ها یا همان مکان های اقتصادی را می توان درک کرد. خصوصیات فضایی به این معنی که در بعد فضایی عواملی را که در توضیع فعالیت های اقتصادی موثر است، شناسایی کنیم و از آن طریق آثار تغییر در اینگونه فعالیت ها […]

بیشتر بخوانید