برترین دانشگاه های معماری جهان در سال ۲۰۱۸

در این مقاله می‌پردازیم به جدیدترین لیست بهترین دانشگاه های معماری در سال ۲۰۱۸ که می‌توان گفت طبق معمول همیشه دانشگاه MIT در صدر این جدول قرار دارد و بهترین مقصد دانشجویان معماری برای تحصیلات است. در رتبه های بعدی دانشگاه کالج لندن و دانشگاه Delft قرار دارد که در لیست بهترین دانشگاه های معماری قرار گرفته اند. با خواندن کامل لیست بهترین دانشگاه های معماری در انتها نام دانشگاه تهران در رتبه ۱۵۵ ام را مشاهده خواهید کرد و می‌توان نتیجه کرد بهترین دانشگاه ایران در حوزه معماری می‌باشد. این رده بندی را وبسایت معتبر تاپ یونیورسیتی منتشر کرده است که هر ساله اقدام به این امر می‌کند. برای دریافت لینک بهترین دانشگاه های معماری در جهان اینجا کلیک کنید.

دانشگاه های معماری

۱. Massachusetts Institute of Technology (MIT) / United States
۲. The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) / United Kingdom
۳. Delft University of Technology / Netherlands
۴. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) / Switzerland
۵. University of California, Berkeley (UCB) / United States
۶. Harvard University / United States
۷. Manchester School of Architecture / United Kingdom
۸. University of Cambridge / United Kingdom
۹. Politecnico di Milano / Italy
۱۰. National University of Singapore (NUS) / Singapore

۱۱. Tsinghua University / China
۱۲. University of Hong Kong (HKU) / Hong Kong
۱۳. Columbia University / United States
۱۴.T he University of Tokyo / Japan
۱۵. University of California, Los Angeles (UCLA) / United States
۱۶. The University of Sydney / Australia
۱۷. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / Switzerland
۱۸. Tongji University / China
۱۹= Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) / United States
۱۹ = The Hong Kong Polytechnic University / Hong Kong
۲۱. The University of Melbourne / Australia
۲۲. Universitat Politècnica de Catalunya / Spain
۲۳. The University of New South Wales (UNSW Australia) / Australia
۲۴. KTH Royal Institute of Technology / Sweden
۲۵. Cornell University / United States
۲۶. RMIT University / Australia
۲۷. Stanford University / United States
۲۸. Universidade de São Paulo (USP) / Brazil
۲۹. Technische Universität München / Germany
۳۰. The University of Sheffield / United Kingdom
۳۱. Politécnica de Madrid / Spain
۳۲. University of British Columbia / Canada
۳۳. Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile
۳۴. Kyoto University / Japan
۳۵= Princeton University / United States
۳۵= Seoul National University (SNU) / South Korea
۳۷= University of Michigan / United States
۳۷= University of Pennsylvania / United States
۳۹. University of Illinois at Urbana-Champaign / United States
۴۰. University of Texas at Austin / United States
۴۱= Politecnico di Torino / Italy
۴۱= Technische Universität Berlin / Germany
۴۳= University of Reading / United Kingdom
۴۳= University of Toronto / Canada
۴۵. Eindhoven University of Technology / Netherlands
۴۶= Aalto University / Finland
۴۶= Cardiff University / United Kingdom
۴۶= Katholieke Universiteit Leuven / Belgium
۴۹. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Mexico
۵۰. The University of Queensland (UQ) / Australia

۵۱-۱۰۰. Aalborg University / Denmark
۵۱-۱۰۰. Arizona State University / United States
۵۱-۱۰۰. Carnegie Mellon University / United States
۵۱-۱۰۰. Chalmers University of Technology / Sweden
۵۱-۱۰۰. City University of Hong Kong / Hong Kong
۵۱-۱۰۰. Curtin University / Australia
۵۱-۱۰۰. Hanyang University / South Korea
۵۱-۱۰۰. Illinois Institute of Technology / United States
۵۱-۱۰۰. KIT, Karlsruher Institut für Technologie / Germany
۵۱-۱۰۰. Loughborough University / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. Lund University / Sweden
۵۱-۱۰۰. McGill University / Canada
۵۱-۱۰۰. Monash University / Australia
۵۱-۱۰۰. New York University (NYU) / United States
۵۱-۱۰۰. Newcastle University / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. Norwegian University of Science And Technology / Norway
۵۱-۱۰۰. Oxford Brookes University / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. Pennsylvania State University / United States
۵۱-۱۰۰. Queensland University of Technology (QUT)/ Australia
۵۱-۱۰۰. RWTH Aachen University / Germany
۵۱-۱۰۰. Shanghai Jiao Tong University / China
۵۱-۱۰۰. TU Dortmund University / Germany
۵۱-۱۰۰. Vienna University of Technology (TU Wien) / Austria
۵۱-۱۰۰. Texas A&M University / United States
۵۱-۱۰۰. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)/ Hong Kong
۵۱-۱۰۰. The University of Auckland / New Zealand
۵۱-۱۰۰. University of Nottingham / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina
۵۱-۱۰۰. Universidad de Chile / Chile
۵۱-۱۰۰. Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brazil
۵۱-۱۰۰. Universität Stuttgart / Germany
۵۱-۱۰۰. Université Catholique de Louvain / Belgium
۵۱-۱۰۰. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)/ Malaysia
۵۱-۱۰۰. Universiti Malaya (UM) / Malaysia
۵۱-۱۰۰ Universiti Sains Malaysia (USM) / Malaysia
۵۱-۱۰۰. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) / Malaysia
۵۱-۱۰۰. University College Dublin / Ireland
۵۱-۱۰۰. University of Bath / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. University of Cape Town / South Africa
۵۱-۱۰۰. The University of Edinburgh / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. University of Lisbon / Portugal
۵۱-۱۰۰. University of Liverpool / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. University of Porto / Portugal
۵۱-۱۰۰. University of Salford / United Kingdom
۵۱-۱۰۰. University of Southern California / United States
۵۱-۱۰۰. University of Washington / United States
۵۱-۱۰۰. Virginia Polytechnic Institute and State University / United States
۵۱-۱۰۰. Yale University / United States
۵۱-۱۰۰. Yonsei University / South Korea

۱۰۱-۱۵۰. Asian Institute of Technology, Thailand / Thailand
۱۰۱-۱۵۰. Cairo University / Egypt
۱۰۱-۱۵۰. Chulalongkorn University / Thailand
۱۰۱-۱۵۰. Deakin University / Australia
۱۰۱-۱۵۰. Griffith University / Australia
۱۰۱-۱۵۰. Harbin Institute of Technology / China
۱۰۱-۱۵۰. Hokkaido University / Japan
۱۰۱-۱۵۰. Indian Institute of Technology Madras (IITM) / India
۱۰۱-۱۵۰. Istanbul Technical University / Turkey
۱۰۱-۱۵۰. Korea University / South Korea
۱۰۱-۱۵۰. Kyushu University / Japan
۱۰۱-۱۵۰. Michigan State University / United States
۱۰۱-۱۵۰. Middle East Technical University / Turkey
۱۰۱-۱۵۰. Nanjing University / China
۱۰۱-۱۵۰. National Cheng Kung University / Taiwan
۱۰۱-۱۵۰. National Technical University of Athens / Greece
۱۰۱-۱۵۰. Sapienza University of Rome / Italy
۱۰۱-۱۵۰. Sungkyunkwan University (SKKU) / South Korea
۱۰۱-۱۵۰. Technion – Israel Institute of Technology / Israel
۱۰۱-۱۵۰. The University of Adelaide / Australia
۱۰۱-۱۵۰. The University of Western Australia (UWA) / Australia
۱۰۱-۱۵۰. Tianjin University / China
۱۰۱-۱۵۰. Universidad de Los Andes / Colombia
۱۰۱-۱۵۰. Universidad Nacional de Colombia / Colombia
۱۰۱-۱۵۰. Universidad Politecnica de Valencia / Spain
۱۰۱-۱۵۰. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) / Brazil
۱۰۱-۱۵۰. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul / Brazil
۱۰۱-۱۵۰. Universidade Nova de Lisboa / Portugal
۱۰۱-۱۵۰. Università degli Studi Roma Tre / Italy
۱۰۱-۱۵۰. Università di Bologna (UNIBO) / Italy
۱۰۱-۱۵۰. Université de Montréal / Canada
۱۰۱-۱۵۰. Universiti Putra Malaysia (UPM) / Malaysia
۱۰۱-۱۵۰. University of Colorado Boulder / United States
۱۰۱-۱۵۰. University of Copenhagen / Denmark
۱۰۱-۱۵۰. University of Florida / United States
۱۰۱-۱۵۰. University of Ghent / Belgium
۱۰۱-۱۵۰. University of Glasgow / United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰. University of Illinois, Chicago (UIC) / Illinois
۱۰۱-۱۵۰. University of Minnesota / United States
۱۰۱-۱۵۰. University of South Australia / Australia
۱۰۱-۱۵۰. University of Strathclyde / United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰. University of Technology Sydney (UTS) / Australia
۱۰۱-۱۵۰. University of Virginia / United States
۱۰۱-۱۵۰. University of Waterloo / Canada
۱۰۱-۱۵۰. University of Westminster / United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰. University of Wisconsin-Madison / United States
۱۰۱-۱۵۰. Victoria University of Wellington / New Zealand
۱۰۱-۱۵۰. Vilnius Gediminas Technical University / Lithuania
۱۰۱-۱۵۰. Waseda University / Japan
۱۰۱-۱۵۰. Zhejiang University / China

۱۵۱-۲۰۰. Aarhus University / Denmark
۱۵۱-۲۰۰. The American University in Cairo / Egypt
۱۵۱-۲۰۰. Aristotle University of Thessaloniki / Greece
۱۵۱-۲۰۰. Chongqing University / China
۱۵۱-۲۰۰. City University of New York / United States
۱۵۱-۲۰۰. Concordia University / Canada
۱۵۱-۲۰۰. Czech Technical University in Prague / Czech Republic
۱۵۱-۲۰۰. Fudan University / China
۱۵۱-۲۰۰. Hiroshima University / Japan
۱۵۱-۲۰۰. King Saud University (KSU) / Saudi Arabia
۱۵۱-۲۰۰. Kyung Hee University / South Korea
۱۵۱-۲۰۰. Laval University / Canada
۱۵۱-۲۰۰. Louisiana State University / United States
۱۵۱-۲۰۰. Massey University / New Zealand
۱۵۱-۲۰۰. North Carolina State University / United States
۱۵۱-۲۰۰. Northumbria University at Newcastle / United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰. Ohio State University / United States
۱۵۱-۲۰۰. Osaka University / Japan
۱۵۱-۲۰۰. Pusan National University / South Korea
۱۵۱-۲۰۰. Queen’s University of Belfast / United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰. Rice University / United States
۱۵۱-۲۰۰. South China University of Technology / China
۱۵۱-۲۰۰. Southeast University / China
۱۵۱-۲۰۰. Stockholm University / Sweden
۱۵۱-۲۰۰. Technische Universität Darmstadt / Germany
۱۵۱-۲۰۰. Technische Universität Dresden / Germany
۱۵۱-۲۰۰. Tohoku University / Japan
۱۵۱-۲۰۰. University of Granada / Spain
۱۵۱-۲۰۰. University of Navarra / Spain
۱۵۱-۲۰۰. Universidad de Sevilla / Spain
۱۵۱-۲۰۰. University of Naples – Federico II / Italy
۱۵۱-۲۰۰. Università IUAV di Venezia / Italy
۱۵۱-۲۰۰. Université du Québec / Canada
۱۵۱-۲۰۰. Université Libre de Bruxelles / Belgium
۱۵۱-۲۰۰. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / France
۱۵۱-۲۰۰. Universiti Teknologi MARA – UiTM / Malaysia
۱۵۱-۲۰۰. University of Aberdeen / United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰. University of Arizona / United States
۱۵۱-۲۰۰. University of Calgary / Canada
۱۵۱-۲۰۰. University of California, Santa Barbara (UCSB) / United States
۱۵۱-۲۰۰. University of Dundee / United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰. University of Maryland, College Park / United States
۱۵۱-۲۰۰. University of Massachusetts, Amherst / United States
۱۵۱-۲۰۰. University of Pretoria / South Africa
۱۵۱-۲۰۰. University of Seoul / South Korea
۱۵۱-۲۰۰. University of Tehran / Iran
۱۵۱-۲۰۰. University of the West of England / United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰. University of Witwatersrand / South Africa
۱۵۱-۲۰۰. University of Twente / Netherlands
۱۵۱-۲۰۰. Vrije Universiteit Amsterdam / Netherlands
۱۵۱-۲۰۰. Wageningen University / Netherlands

امید ابوالحسنی

امید ابوالحسنی

همیشه به دنبال این بودم که یک گنجینه ی بزرگ از طراحی تهیه و فراهم کنم خوشحالم که امروز نتیجه سالها زحمتم رو با یک تیم قوی مثل طراح شید دارم میگیرم...
این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

مقالات مرتبط

به جامعه میلیونی ما بپیوندید!

حرفه‌ای بودن زیاد سخت نیست، به شرطی که انتخاب خوبی داشته باشی. اگه انتخابت ما هستیم ایمیلت رو وارد کن تا جدیدترین پلاگین‌های وردپرس رو در اختیارت بگذاریم.

پلاگین وردپرس

info@tarahshid.com

خدمات ما

 • خرید پلاگین وردپرس اصل
 • طراحی سایت هوشمند
 • پکیج خرید عمده پلاگین
 • خدمات حرفه‌ای سئو

قوانین ما

 • قوانین
 • شکایات
 • چشم انداز

خانواده ما

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • نویسندگی
 • تبلیغات
حساب کاربری جدید
ریست کردن رمز ورود