با یادگیری اصول معماری سبز می‌توان خانه‌ها و آپارتمان‌های زیباتری ساخت که چهره شهر را نیز جذاب‌تر می‌کنند. در زیر اصول معماری سبز را برای‌تان لیست کرده‌ایم. پس در ادامه با طراح شید همراه باشید…

اصول معماری سبز

اصول معماری سبز

اصل اول: حفاظت از انرژی
اصل دوم: کار با اقلیم
اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید
اصل چهارم: احترام به کاربران
اصل ینجم: احترام به سایت
اصل ششم: کل گرایی

بعضی از جنبه های معماری سبز عبارتند از:

– افزایش آسایش، قابلیت زندگی و بهره وری
– بهبود دوام، کیفیت و قابلیت نگهداری
– ثبات وضعیت محی داخلی
– کم کردن هزینه زندگی
– پیشرفت به سوی گزینه های ساختمان های با عملکرد خورشیدی.
– انتخاب زمینه مصالح ساختمانی سبز جهت ایفای نقش شما برای کمک به حفاظت محیط زیست
– دستورالعمل اجرائی اصول معماری سبز برای ساختمـانهای مسکونی ـ نحوه استقرار و کاربری اراضی سبز

مخالف یاشیدگی شهری، در توسعه فشرده، اراضی بایر و کشاورزی حفظ و تراکم مرتفع می شود و به موجب آن
در مناطق توسعه یافته ساخت و مجاورت مغازه ها و خدمات عمومی و حمل و نقل متناوب فراهم می شود.
پروژه ها و نقشه های چند منظوره طراحی کنید، که در آن پروژه ها، کاربری های مسکونی و تجاری به منظور داد و ستد ایجاد و
همچنین کاهش بزرگترین منبع آلودگی یعنی استفاده از اتومبیل با هم تلفیق شدند.
ساختمان ها را به گونه ای مستقر سازید که دسترسی به حمل و نقل عمومی، مسیرهای دور دوچرخه و دسترسی پیاده به خدمات اساسی فراهم شود.
ساختمان های قدیمی را مرمت کنید، مرمت ساختمانهای موجود زیست شناسان ساخت و ساز است. با وسایل و تلفن مورد نیاز است. امر استفاده از اتومبیل را به حداقل می رساند. همچنین با اشتغال در منزل رانندگی می تواند کاهش یابد. بنابراین در نظر داشته باشید که دفتر کار در منزل ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی مستقر سازید. ساختمان ها را به گونه ای جایگزین نمایید که از گیاهان موجود بهره برداری گردد.

اصول معماری سبز

طراحی خانه‌ های سبز

کوچکتر بهتر است با یک طرح خوب از فضاهای داخلی استفاده مطلوب ببرید به طوری که ساختمان و منابع مورد استفاده در ساخت و نگهداری آن در حداقل نگه داشته شوند.
ساختمانی انرژی زا طراحی کنید از در سطح بالا و ینجره های با قابلیت در جهت نور خورشید تابش گرمایی در شرق و درب (و برای ساختار سخت درزگیری شده استفاده کنید ساختمانهای به هم چسبیده هزینه یوشش ناکافی خارجی بنا را به حداقل میرساند.
آسایش رایگان گرمای خورشیدی، نور روز و خنک‌کننده‌ ها طبیعی میتوانند با ارزش مؤثری در اغلب ساختمان ها جا داده شوند.
استفاده مطلوب از مصالح ضایعات را با طراحی برای ارتفا استاندارد سقف ها و ابعاد ساختمان به حداقل برسانید. انرژی رایگان بدست آورید ساختمانها را با آبگرمکن خورشیدی و مو د برق نوری یا با تأسیسات خورشیدی برای آینده طراحی کنید.
دفع زباله را برای ساکنین ساده کنید برای یروسه دفع زبا ه مواردی از قبیل سطل های زباله نزدیک آشپزخانه و در محفظه زیرر سینک ظرفشرویی تردارک ببینید.
سیستم های دفع آب بام میتواند برای جمعآوری آب باران و استفاده از آن در آبیاری محوطه در نظر گرفته شود.

مصالح سبز

از استفاده آن دسته از مواد شیمیایی که اُزن را از بین میبرند در تجهیزات مکانیکی و یایاها اجتناب کنید.
از مصالح ساختمانی بدست آمده از محل استفاده کنید حمل و نقل حائز اهمیت است هم در انرژی مصرفی و هم در آلودگی است.
از مصالح ساختمانی زائد یا فرآورده هایی که از مواد قابل برگشت به چرخه طبیعت بدست آمده اند از قبیل سلولز، هوموسوت، تخته چنردال، آجر فرش.
کف ساخته شده از شیشه زمینی و لاستیک بازیافتی به شکل وار و کفپوش استفاده کنید. فرآورده های چوبی معتبر را جستجو کنید از موادی استفاده کنید که بدست آمده از جنگل های کنترل شده است.
گفتنی‌ست بهتر است از موادی مثل رنگ و روغن، چسب ها، قیر، براده چروب و بسیاری از دیگر مصالح و فررآورده های ساختمانی که فرمالدئید و ترکیبات فرار ارگانیک VOC آزاد می‌ کنند، اجتناب نمایید.

تاسیسات سبز

از چراغهای روشنایی و وسایل با کارآیی بالا استفاده کنید المپ فلورسنت از نظر زیبایی شناختی ییشرفته اسرت و ارزانترر از نور سرفید در صرورت استفاده از تأسیسات آب کف استفاده کنید دستشویی های آب نگه دار، دوش هرای حمام انرژی خورشیدی از دیگهای سایز کوچک استفاده کنید.
شیر آب نه تنها مصرف آب را کاهش می دهند بلکه بار سیستم سپتیک یا عملکرد دستگاه فاضلاب را نیز کم می کنند استقرار تجهیزات به طور متمرکرز هزینه آب گرم را کاهش می دهد.
مدرنیسم از این دوره بود که جریان آن نیز یک گرایش تاریخی ییدا کرده بود.

دوره اول از سال 57-47

این دوره مصادف بود با اواخر دوره ناصر الدین شاه و کامران دیبا که در ایران سعی در زنده کردن معماری ایران داشتند این روند در ایران نیز ییش میرفت در واقع جریانات روز نبود کارهای او نشان دهنده تاثیرپذیری از معماری سنتی گذشته است تاثیری که کارهای شهرسازی ایشان از شهرهای گذشته گرفتند را در نو محله بندی سنتی ایشان و یا ایجادگرهها در بین مسیرها ذکر کرد میرمیران در این دوره در شرکت ذوب آهن ایران کارگاه معماری، واحد طراحی شهر است و شهرسازی بوده است و چندین شهر جدید را طراحی کرده است.
در طراحی این شهرها تنها منبع اب ها میرمیران معماری کشور خودمان بوده بلکه از معماری جهان نیز تبعیت میکرده است تبعیتی کره میرمیرران در مدرسه یوالدشهر از کارهای موشه سفدی کرده حاکی از این مسئله میباشد و آن را صورت جعبه های هم شکل توسعه یابنده طراحی کررده اسرت از ترک بناهای ایران دوره میتوان از House Tea Pabdana نام برد تک بنایی که در داخل یک باغ طراحی شده است در اینکار میتوان گرایش یست مدرنیستی را در قوس هایی کره بره کرار مدرسه یوالدشهر برده مشاهده کرد که کل کار ترکیبی از مدرن و یست مدرن می باشد خانه طراحی شده کامال آرامش بخش است خصوصا خطوط آبراه و متعاد کننده ای که بکار برده است.
در این دوره کارهای میرمیران همزمان با انقلاب اسلامی در ایران که یکی از دستاوردهای آن رویکرد به سنت تاریخی، برومی گرایانه بود.

دوره دوم از سال 67-57

این دوره اسلامی بوده و همچنین همزمان با اوج پست مدرنیست در درب که آن نیز دیده می شود. مهمترین تأکید بر ارزشهای ایرانی-اسلامی بوده است.
کارهایی که میرمیران در این دوره انجام داده شامل طرح جامع اصفهان، طرح منطقه شهری اصفهان و همچنین مرکز توسعه خانهسازی و شهر نشینی اصفهان بوده است در این دوره بود که میرمیران با ارائه مفهوم منطقه شهری در کشور برای او این بار ضرورت توجه به اصول معماری سبز را گوشزد می کند.
هدایت و کنترل توسعه تبدیل به کاری منطقه‌ای گشت و بایث شد طرح منطقه بندی شهری برای شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر تصویت شد.