اگر بخواهید طراحی پروژه یا پلان انجام دهید، حتما به طراحی سایت پلان نیازمند خواهید شد. با کمک سایت پلان می توان ارتباطی مناسب مابین پلان و محیطش به وجود آورد. اما متاسفانه برخی از افراد ضرورت وجود سایت پلان را نادیده می گیرند.

شاید از خودتان بپرسید که استفاده از سایت پلان چه ضرورتی دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که با کمک سایت پلان می توان نحوه کارکرد پلان را به خوبی توضیح داد. طراحی سایت پلان به همراه پلان بهترین کار است. اما می توان آن را به صورت جداگانه نیز تهیه نمود. اما پلانی که فاقد سایت پلان باشد، در واقع ناقص است.

گفتنی هایی در مورد طراحی سایت پلان

همان طور که می دانید برای طراحی پلان باید به شرایط اقلیمی و محیطی توجهی ویژه داشت. در واقع این عوامل هستند که مسیر ما را برای طراحی پلان مشخص می کنند. علاوه بر پلان، سایت پلان هم به محیط و عوامل اثرگذار بر آن وابسته است. سایت پلانی که با توجه به عوامل مهم طراحی شود، می تواند نیروهای محیطی را پاسخ دهد.

سایت پلان ها با توجه به پروژه های مختلف می توانند روش های متنوعی را شامل شوند. به طوری که می توان با ایده های تازه هویتی نو به پلان  بخشید. اگر در طراحی به سایت پلان هویتی مستقل ببخشیم، می توانیم از ان در پروژه های ویژه و خاص استفاده کنیم. پروژه هایی از قبیل موزه ها در این دسته جای دارند. در صورتی که پروژه مربوط به یک واحد مسکونی باشد، می توان از سایت پلان ها به منظور درک بهتر کارکرد پلان استفاده کرد. این نوع از پلان ها ماهیتی عملکردی دارند.

اگر شما به عنوان طراح ایده های متنوعی در سر دارید و برای راه پله ها، رمپ ها، فضای سبز، آب نما و… فکرهایی دارید، می توانید از سایت پلان ها کمک بگیرید. با استفاده از سایت پلان می توان برای هر ایده، عملکرد مشخصی تعریف کرد.

طراحی سایت پلن

اگر قرار است که سایت پلانی مربوط به موزه طراحی کنید، باید به لنداسکیپ توجه ویژه داشته باشید. لنداسکیپ در واقع مکملی برای کاربری معماری است که می توان با کمک آن به خوبی به ذهن مخاطب جهت داد. بدین ترتیب می توان آمادگی لازم را به منظور حرکت در مسیرهای تعیین شده در مخاطب به وجود آورد.

معماران به خوبی می دانند که پلان و سایت پلان دو جز لاینفک از یکدیگر به حساب می آیند. در یک اثر باید بتوان به خوبی همجواری ها و خطوط سایت را مشخص نمود.

همان طور که گفتیم بهترین کار این است که در زمان طراحی پلان ، سایت پلان هم تهیه شود. اما در صورتی که کار بدین ترتیب پیش نرود، میتوان سایت پلان را به صورت جداگانه طراحی نمود. سایت پلان هایی که به تفکیک طراحی شوند، دو بخش پلان بام و طراحی لنداسکیپ را در برمیگیرند. اما توصیه می کنیم که پلان را به همراه سایت پلان طراحی کنید. زیرا با کمک سایت پلان می توان به درک درست تری از پلان رسید. اگر بخواهیم به زبان ساده کاربرد سایت پلان را بیان کنیم، باید بگوییم که سایت پلان ها به مخاطبان اعلام می کنند که چگونه به ساختمان مورد نظر دسترسی داشته باشند.

معماران می توانند برای تاکید کردن بر روی یک شاخصه مشخص از سایت پلان ها استفاده کنند. افرادی که در زمان طراحی به شکل زمین، هندسه آن و… به خوبی توجه دارند و ایده های جدیدی در ذهنشان نقش می بندد، می توانند ارتباط خوبی مابین پلان و محیط مورد نظر به وجود آورند.

انوع سایت پلان ها

همان طور که گفتیم، سایت پلان ها می توانند در اشکال مختلفی ظاهر شوند. معماران معروف دنیا هر کدام از یکی از این روش ها استفاده می کنند. به عنوان مثال می توان به منظور انتقال منظور، سایت پلان و پلان را در نقطه مقابل یکدیگر قرار داد یا آن ها را طوری طراحی کرد که بر هم تاکید داشته باشند و یا آنها را در تعامل با هم قرار داد. این موضوع به سلیقه و خواسته معمار باز می گردد.

طراحی سایت پلن

چرا باید سایت را آنالیز کرد؟

بررسی و تحلیل سایت از لازمه های اصلی برای رسیدن به یک پلان و سایت پلان منحصر به فرد است. طراح می تواند با در نظر گرفتن عوامل محیطی ثابت، ایده های تازه ای را پیاده سازی کند. معماران می توانند با توجه به خطوط سایت دست به طراحی پلان بزنند. این سایت پلان می تواند با پلان هم جهت باشد و یا در نقطه مقابل آن قرار بگیرد.

طراحی منظر و لنداسکیپ

معمارانی که تمایل دارند تا در این حوزه فعالیت داشته باشند، باید به مهارت لازم در زمینه طراحی منظر و لنداسکیپ رسیده باشند.  این مهارت از لازمه های اصلی و مهم معماری به شمار می رود. شاید عده ای از افراد فراگیری این مهارت را چندان ضروری ندانند. اما همه معماران برای اینکه بتوانند سایت پلانی تمیز و حرفه ای ارائه دهند باید مهارت پیاده سازی آن را فرا بگیرند. زیرا در برخی از مواقع سایت پلان بسیار گسترده است و قطعا به طراحی منظر نیاز خواهد بود.