آموزش نقشه کشی فاز2

مراحل اولیه نقشه کشی فاز2 معماری

(برای شروع نقشه کشی فاز2 ) باید بدانیم که مرحله ی اول برای طراحی یک بنا این است که سایت پلان و پلان موقعیتش را داشته باشیم.
مرحله ی بعدی این است که درباره ی اقلیم و استانداردها و ضوابطی که مورد نیازمان خواهد بود مطالعات را انجام دهیم.

در مرحله ی سوم بر اساس نتایجی که از مطالعات و تحلیل سایت عایدمان شد شروع به طراحی نقشه های فاز یک یعنی همان پلان و نما و برش و لند اسکیپ می کنیم.
بعد از این که تمامی این نقشه های فاز یک تایید نهایی را گرفت وارد مرحله ی نهایی که طراحی نقشه های اجرایی است می شویم که شامل پلان کف سازی و پلان بام و پلان محوطه سازی و تیپ بندی درو پنجره و … می باشد.
اولین کار این است که باید پلان فاز یک را به پلان نقشه کشی فاز2 تبدیل کنیم.

مرحله دوم 

برای این کار همه ی آکس های معماری و سازه را مطابقت می دهیم و ستون های سازه را روی نقشه های معماری انتقال می دهیم و بعد دیوارهایی که با ستون گذاری ها تناقض دارند را جا به جا می کنیم.
در مرحله ی بعد با توجه به جدول نازک کاری- نازک کاری در پلان شروع می شود و هرچه جزئی تر باشد بهتر است.
بعد از این درب ها و پنجره ها را با دیتیل هایشان دقیقا” در همان محل هایی که برایشان در نظر گرفتیم جاگذاری می کنیم و بعد کد ارتفاعی ها و OKB پنجره ها و … که در نقشه وجودشان الزامی است را تکمیل می کنیم.

مرحله سوم

آخرین مرحله هم اندازه گذاری است که در برش ها و دیتیل ها اجباری می باشد.
یکی از مراحل مهم در نقشه کشی فاز2 جدول نازک کاری است که کاملا” به تعداد فضاهای موجود بستگی دارد و به جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی در متره و براورد پروژه کمک شایانی خواهد کرد.
این جدول دارای بخش هایی مثل مشخصه است که دارای شماره می باشد و برای معرفی فضاها در پلان کاربرد دارد. از دیگر بخش های آن می توان به بخش شرح فضاها و بخش اجزای تشکیل دهنده هر قسمت از ساختمان اشاره کرد.

نکات تکمیلی

یکی از اجزای دیگر نقشه کشی فاز2 نما یا ELEVATION استو هم چنین برش یا SECTION که درواقع طی یک سری مراحل مقاطع فاز یک را به فاز دو تبدیل می کنیم.
بعد از رسم مقطع در نقشه کشی فاز2 باید قسمت های با جزییات بیشتر را بزرگنمایی کنیم که به آن WALLSECTION می گوییم و شامل دیتیل ها و مصالح به کار رفته و … می شود.
مرحله ی دیگر از نقشه کشی فاز2 بزرگنمایی یک سری قسمت های با دیتیل های خاص از روی پلان که تقریبا” شبیه به مرحله ی قبلی است.
یکی دیگر از اجرای نقشه کشی فاز2 پلان بام می باشد که در آن محل آبروها و شیب مشخص می شود.
راجع به پلان کف سازی هم باید بگویم که لازم است به تعداد طبقات تهیه شود و هدفش هم نشان دادن جزییات کف سازی ها مثل متریال و رنگ و طراحی و… در پلان می باشد .
می رسیم به نقشه کشی فاز2 پلان محوطه یا همان LANDSCAPE که شبیه به فاز دو کف سازی است البته اکثر پلان های محوطه در زمین های دارای ناهمواری اجرا می شود که با تهیه ی نقشه های توپوگرافی امکان پذیرمی شود.

مرحله آخر

در مرحله ی آخر نقشه کشی فاز2 دستگاه پله قراردارد که برای انتقالش دقیقا” خط برش معماری را که از پله می گذرد روی پلان سازه انتقال می دهیم بعد نوبت به کف سازی و زیر سازی و بعد از آن نوبت به مصالح دیوارها می رسد در مرحله ی بعدی بعد از جزئیات زیر سازی دستگاه پله نوبت به نرده پله می رسد و مرحله ی بعدی هم هاشور زدن مصالح و اندازه گذاری و … می باشد. در نهایت کل کار را چک می کنیم تا اشتباهات به حداقل برسد .