تری دی مکس در ابتدا با نام تجاری ۳d studio برای محیط داس توسط گروه yost با مدیریت خود او در سال ۱۹۹۰ پا به عرصه بازار گرافیک کامپیوتری گذاشت. او بیش از ۱۰ سال  مدیریت گروهی از مهندسین نرم افزار که در طراحی و ساخت تری دی مکس و آموزش تری دی مکس مشارکت داشتند را عهده دار بود. در این مقاله با تاریخچه تری دی مکس از آغاز تا به امروز آشنا خواهیم شد.

تاریخچه تری دی مکس از آغاز تا به امروز

در سال ۱۹۹۰ تریدی استدیو مکس که اولین سیستم ۳D modeling animation rendering برای PC بود وارد بازار نمود .

تاریخچه تری دی مکس

و توانست قابلیت های spline shapes, lofted surfaces, geometric primitives, and basic mesh editing به نرم افزار اضافه کند .

در سال  ۱۹۹۲  Autodesk نسخه ۳d Studio r2 را وارد بازار کرد که plugin های جدیدی را وارد بازار کرد که برای قسمت image processing , modelin , animation , .. اضافه نمود که این اولین پیشرفت زیاد در تاریخچه تری دی مکس بود.

و قابلیت تعویض رنگ  GUI هم به صورت اختیاری به کاربران داده شد.

تری دی مکس قدیمی

سال ۱۹۹۳  ۳d sudio r3 ، autodesk را وارد بازار کرد که با فقط دو برنامه نویس به نام dan silva و tom Hudson نوشته شده بود.

که dan تغییرات اساسی رو هم بر روی material editor و rendering انجام داد قسمت های جدید اضافه شده هم یکی  bitmap processing و یکی هم keyframing بودکه به دست tom صورت گرفت.

سال ۱۹۹۴  ۳d Studio r4، autodesk را با ابزارها و قابلیت هایی مثلIK , active shade render و keyscript  وارد بازار کرد.

سال ۱۹۹۶ mnemonic یکی از اولین فیلم هایی رو که داخل آن از ۳d Studio 4 استفاده شده بود را به نمایش گذاشت.

سال ۱۹۹۷  autodesk ورژن ۳d Studio Max r2 را معرفی کرد وقسمت ray-tracing , lens effect , nurbs modeling  نیز به تری دی مکس اضافه شد.

تاریخچه نرم افزار تری دی مکس

سال ۱۹۹۸  ۳d Studio Max 2.5 ، Autodesk را رو نمایی کرد .

سال ۱۹۹۹ autodesk امتیاز گروه discreet را خرید و بخش discreet و  kenetix را با هم ادغام نمود و ورژن تری دی مکس r3 را رو نمایی کرد.

سال autodesk ۲۰۰۰  از نسخه ۳ds Max r4   رونمایی  کرد.

تاریخچه تری دی مکس R4

سال ۲۰۰۱ ، fifty perecent gray کاندید بهترین انیمیشن کوتاه سال شد که از تری دی مکس استفاده کرده بود و این اتفاق را نقطه جهشی در تاریخچه تری دی مکس میتوان نام برد.

سال ۲۰۰۲  discreet از تری دی مکس ۵ رونمایی کرد که قسمت  advance light و GI و photometric light به نرم افزار اضافه گردید .

سال ۲۰۰۳  discreet تری دی مکس ۶ را به بازار ارائه کرد که موتور رندر mental ray و  reactorو particle flow  و…..  به آن اضافه شدند.

سال ۲۰۰۴ ، ۳ds max 7 رو معرفی کرد که قابلیت های مثل Editable Poly tools , Edit Poly modifier , Normal mapping , mental ray (version 3.3) ,sub surface و  scattering , ambient occlusion shaders , Character Studio 4.3 , و SkinMorph and SkinWrap modifiers , Parameter Collector; را به نرم افزار اضافه کرده بود .

تاریخچه تری دی مکس ۷

سال ۳ds max 8 ،۲۰۰۵ رو به بازار داد که خیلی از قابلیت های تری دی مکس ، که سابق بر این در قالب plugin  بودند رو در خود جا داد و تاریخچه تری دی مکس را متحول کرد.

سال ۲۰۰۶ نام نرم افزار به autodesk 3ds max 9 تغییر کرد این اولین نسخه نرم افزار بود که هم  ۳۲bit و هم  ۶۴bit بود که قابلیت های Proxy Textures Manager; .NET support in MAXScript; ProBoolean and ProCutter mental ray 3.5 physical sky Arch&Design shaders به نرم افزار اضافه شده بود.

سال ۲۰۰۷  autodesk ورژن ۳ds max 2008 را وارد بازار کرد که تغییراتی هم داشت مثل : Adaptive Degradation  Scene Explorer ; Selection Preview in EPoly mode , Sky Portals ,  Photographic Exposure Control. در همین سال ۳d به دو بخش ۳ds max design 2009 و ۳ds max 2009 تقسیم شد ۳ds max design  مناسب برای معماران و طراحان بود.

در سال ۲۰۰۹ تری دی مکس ۲۰۱۰ به عنوان یک نرم افزار پایه برای حوزه  VFX شناخته شده بود و در فیلم های مثل Benjamin Button که اسکار برده بود .یا Hurricane Katrina IronMan و ۲۰۱۲ که تقریبا ۹۵% فیلم گرافیک کامپیوتری بود استفاده شده بود در این سال بیش از ۳۵۰ قابلیت به ۳d اضافه شده بود و ۳ds max به عنوانبهترین نرم افزار هنری در مجله Game Developer انتخاب شد .

تریدی مکس 2009

۲۰۱۰ در این سال autodesk در مرکز جایزه اسکار قرار داشت با ۱۱ فیلم نامزد اسکار ، و همچنین ۳ds max 2011 را به بازار داد.

۲۰۱۱ autodesk با معرفی نرم افزار ۳ds max 2012 این مسیر پر فراز و نشیب پیشرفت در حوزه گرافیک کامپیوتری را گذرانده و به یکی از قطبهای نرم افزاری دنیا تبدیل گشت و تاریخچه تری دی مکس از این سال به بعد دارای تحول بسیاری شد.

تاریخچه تری دی مکس

به هر حال با تمام این توصیفات و تاریخچه تری دی مکس که برای شما نقل شد، تری دی مکس را می‌توان یک نرم افزار media &entertainment دانست و از آن برای زمینه ها و حوزه های مختلف می توان استفاده نمود. برای استفاده مطلوب تر از توانمندی های این نرم افزار داشتن صرفا اطلاعات تکنیکال و فنی از نرم افزار کافی نمی باشد بلکه برای گرفتن نتایج با کیفیت جمع نمودن علوم و هنرهای مختلف و داشتن اطلاعات فنی مناسب شما را به مسیر کمال و پیشرفت هدایت می نماید لذا حین یادگیری تری دی مکس تمرکز خود را صرفا روی ابزار های تکنیکال نرم افزار معطوف ننمایید.