در این جلسه از سری جلسات آموزش اتوکد ، می خواهیم به 5 تا از کاربردی ترین دستور های اتوکد (ابزارهای اتوکد) بپردازیم که در تمام پروژه هایی که کار می کنید حتما به این دستور ها احتیاج پیدا می کنید و کار کردن با اونها سرعت کارتون رو بیشتر می کنه.

  1. آموزش اتوکد ۲۰۲۰Copy/ Move :

    دستور کپی و دستور موو از دستورات بسیار کاربردی اتوکد. برای کپی کردن هر چیزی در اتوکد، از خط و شکل و بلاک گرفته تا کل یک پروژه میتوانید از این دستور استفاده کنید.

    برای استفاده از دستور کپی، ابتدا CO را تایپ کرده،

سپس شکل مبدا را انتخاب کرده، یک اینتر می زنیم،

سپس باید یک نقطه ی مبدا برای کپی کردن روی شکل انتخاب کنیم و شکل کپی شده را جا به جا می کنیم و در محل مورد نظر قرار می دهیم.

به همین ترتیب می توانیم بیشتر از یک کپی از همین یک شکل را داشته باشیم. در صورتی که بخواهیم چند کپی با تعداد مشخص و فاصله های ثابت، داشته باشیم، با وارد کردن A،  گزینه ی array انتخاب می شود و  تعداد کپی ها را می خواهد( با احتساب شکل اولیه وارد می کنیم)،

سپس نقطه ی انتهایی را می خواهد که یا با کلیک مشخص می کنیم و یا با وارد کردن F، اندازه ی دقیق بین هر کدام از اشکال را وارد می کنیم.

 

دستور move فقط برای جابه جایی اشکال هست، برای استفاده از دستور move، حرف M را تایپ کرده، شکل یا اشکال مورد نظر را انتخاب می کنیم، اینتر می زنیم، مانند دستور کپی، باید نقطه ی مبدا را انتخاب کنیم، و اشکال را جا به جا می کنیم.

 

 

  1. Trim / Extend

دستور trim برای حذف کردن خطوط و لبه های اضافه به کار می رود. برای استفاده از تریم باید یک خط یا شکل مبدا داشته باشیم یا می توانیم رسم کنیم که مرز پاک کردن خطوط اضافی باشد. برای استفاده از دستور trim، حروف tr  را تایپ کرده،

سپس آن خط یا مرز مورد نظر را انتخاب میکنیم.

می توانیم هیچ خطی را انتخاب نکنیم و اینتر بزنیم. در این صورت تمام اشیا نسبت به هم مرز هستند.

سپس خطوطی را که می خواهیم حذف شوند، انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم.

دستور extend  برعکس دستور تریم عمل می کند، یعنی یک خط یا مرز را انتخاب می کنیم و خطوط موجود تا آن مرز امتداد پیدا می کنند. برای استفاده از این دستور، ex را تایپ می کنیم.

سپس مرز مورد نظر را انتخاب می کنیم و اینتر می کنیم.

سپس خطوطی را که می خواهیم تا مرز مورد نظر امتداد پیدا کنند، انتخاب می کنیم و اینتر می کنیم.

  1. Mirror

دستور پر کاربرد بعدی، دستور mirror هست که برای تقارن یا همان آینه کردن استفاده می شود. اول، mi را وارد کرده،

هر شکلی را که می خواهیم متقارن بشود، انتخاب کرده،

سپس خط تقارن رسم شده یا فرضی را با مشخص کردن ابتدا و انتهای خط معلوم می کنیم و اینتر می کنیم.

در آخر نیز، از ما می پرسد آیا می خواهیم شکل مبدا را نگه داریم یا نه؟

و بعد از مشخص کردن آن، شکل متقارن ایجاد می شود.

  1. Offset

دستور آفست با فاصله ی مشخص از هر خطی یا شکلی یک کپی ایجاد می کند. با زدن o، دستور آفست را فعال می کنیم.

ابتدا فاصله ی مورد نظر را وارد می کنیم،

شکل مبدا را انتخاب می کنیم، اینتر می زنیم و جهت قرار گیری کپی را مشخص می کنیم.

فرق این دستور با دستور کپی، در این است که خود شکل را نمی خواهیم کپی کنیم بلکه با فاصله ی ثابت از همه ی جای شکل، مشابه آنرا ایجاد می کنیم.

  1. Match Properties

این دستور برای یکی کردن مشخصات هر شکل، خط و یا هاشور با دیگری قابل استفاده است. به عنوان مثال می خواهیم شکل و رنگ و ابعاد یک هاشور با یک هاشور دیگر یکی شود، با زدن Ma،

دستور match properties را فعال می کنیم، ابتدا هاشور مبدا را انتخاب می کنیم، اینتر کرده

و سپس، هاشور دوم را می خواهیم مانند اولی شود انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم.