همانطور که مدل های 3D را در آموزش تصویری اسکچاپ رسم می کنید، توانایی تقسیم لبه ها و face در اسکچاپ شما را قادر می سازد تا طراحی خود را با روش های پیچیده ای طراحی و دستکاری کنید. شما همچنین می توانید نهادها، مانند حلقه ها و چند ضلعی ها را به بخش های مختلف گسترده کنید.

فهرست این جلسه

.1تقسیم یک خط

.2تقسیم یک face در اسکچاپ

.3ترمیم face در اسکچاپ

.4گسترش یک entity

تقسیم یک خط یا قوس

اسکچاپ به طور خودکار یک قطعه خط را هنگامی که یک خط جدید عمود بر خط است کشیده است. به عنوان مثال، دو خط عمود بر یکدیگر به صورت مکعب شکل می گیرند. در شکل، توجه کنید:

  • این خطوط لبه هایی را تشکیل می دهند که مکعب را تشکیل می دهند و همچنین خطوط روی صورت مکعب قرار می گیرد.
  • بخش هایی از آنچه به نظر می رسد خطوط کامل انتخاب می شوند، چرا که خطوط توسط خط دیگر تقسیم می شوند. face در اسکچاپ

face در اسکچاپ

خطوط لازم نیست که عمود برهم باشند. شما همچنین یک خط یا قوس را هنگامی که یک خط از یک خط دیگر یا قوس روی یک صورت عبور می کند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، تقسیم می کنید.

face در اسکچاپ

وقتی میخواهید یک خط یا قوس را به بخشهای برابر تقسیم کنید، اسکچاپ به شما کمک میکند. به سادگی این مراحل را دنبال کنید:

  1.  روی یک خط یا قوس کلیک کنید.
  2. Divide را از منوی زمینه انتخاب کنید. نقطه اسکچاپ نقطه در خط یا قوس را نشان می دهد که در آن تقسیم خواهد شد.
  3.  حرکت به سمت هر دو انتهای خط یا قوس به منظور افزایش تعداد قطعه ها، همانطور که در شکل نشان داده شده است.face در اسکچاپ
  4. هنگامی که تعداد بخش هایی که می خواهید نشان داده می شود روی خط کلیک کنید. خط به تعداد یکسان از بخش های پیوست شده تقسیم می شود.

تقسیم یک face در اسکچاپ

برای تقسیم یک face در اسکچاپ، خط را با شروع و پایان دادن به نقاط در لبه چهره ترسیم کنید. در اینجا توجه کنید که خطوط کشیده شده روی مکعب، چهره های کوچکتر را در درون بزرگتر ایجاد می کنند.face در اسکچاپ

ترمیم چهره

اگر خط یا قوس را که چهره را تقسیم می کند را حذف کنید، دو چهره به یک صورت ترمیم می شوند. برای حذف یک خط یا قوس، آن را انتخاب کنید، context-click را انتخاب کنید و از منوی ظاهر شده پاک کنید. یا با ابزار Eraser با خط یا قوس کلیک کنید. شکل نشان می دهد که چگونه پاک کردن قوس، چهره راست دست را روی مکعب بهبود می دهد.

face در اسکچاپ

گسترش یک entity

اسکچاپ در مورد ساخت مدل ها است و آنها را نابود نمی کند. پس چرا یک ویژگی به نام Explode داره؟ هنگامی که یک دایره، قوس، چند ضلعی یا منحنی شکل می گیرید، چندین بخش را تشکیل می دهند، اما انتخاب هر بخش تمام موجودیت را انتخاب می کند. ویژگی explode آن را به بخشهای کوچک‌تر تجزیه می کند، بنابراین شما می توانید یک بخش را به طور جداگانه از دیگر بخش‌ها انتخاب کنید. در شکل، چند ضلعی را می بینید که در بخش های فردی آن گسترده می شود.

face در اسکچاپ