به سری دیگری از آموزش اتوکد در مورد نحوه استفاده از Sheet selection که برای هدایت شما در اتوکد است خوش آمدید. در آموزش های قبلی که در سایت منتشر گشته است یاد گرفته اید که چگونه دقیقا برگه هایی را که می خواهید در انتقال، بایگانی و یا انتشار مجموعه ها چه در کل مجموعه برگه ها، چه در زیر مجموعه و چه در برگه های جداگانه داشته باشید انتخاب کنید.

همانطور که شما از تنظیم عملکرد برگه استفاده می کنید، ممکن است Sheet selection های مختلفی مانند طراحی کل برگه برای تنظیم بازبینی مجدد طراحی و یا ایجاد یک مجموعه از طراحی کف و طراحی نورپردازی برای فروشنده خدمات روشنایی داشته باشید. همچنین ممکن است بخواهید در طول پروژه به قسمت های مختلف برگه ها دسترسی داشته باشید. بنابراین ساده ترین کاری که باید به جای انتخاب اجباری و چند باره برگه های مناسب انجام بدهید، ایجاد لیستی از Sheet selection های نام گذاری شده است. برای ایجاد این لیست باید به ترتیب اقدامات لازم زیر را انجام بدهید.

شیت سلکشن های نام گذاری شده را ایجاد کنید. شما باید این فرآیند را برای هر برگه ای که می خواهید ایجاد کنید، تکرار کنید. مجموعه کارهایی که در این مرحله باید انجام دهید را مشاهده می کنید:

به وسیله کلیدهای Shift یا Ctrl چند برگه و یا زیر مجموعه را انتخاب کنید. این ها برگه هایی هستند که شما می خواهید در Sheet selection های نام گذاری شده قرار بدهید.

از لیست کشویی Sheet selection گزینه Create را انتخاب کنید. اگر چند برگه را انتخاب کرده اید می توانید راست کلیک کرده و گزینه Save Sheet selection را انتخاب کنید.

استفاده از Sheet selection نامی را برای شیت سلکشن وارد کنید. تا جایی ممکن است از اسامی که دقیق و در عین حال مختصر باشند استفاده کنید، نام هایی مانند مجموعه مشتری، بازبینی طراحی، صفحات معماری و صفحات چشم انداز و از این دست نام ها عناوین مناسبی هستند.

Ok کنید.

بازیابی Sheet selection های متفاوت

از لیست کشویی Sheet selection، یکی از برگه های خود را انتخاب کنید. برگه هایی را که در هنگام ایجاد Sheet selection های نام گذاری شده انتخاب کرده اید برجسته شده و آماده چاپ، انتشار و یا ایمیل می باشند.

مدیریت Sheet selection نام گذاری شده

از لیست کشویی Sheet selection گزینه Manage را انتخاب کنید.

سپس گزینه های Rename و یا Delete را انتخاب کنید.

 

با استفاده از این گام های ساده برای ایجاد شیت سلکشن نام گذاری شده می توانید به سرعت و بدون نیاز به مراجعه به لیست برگه ها و انتخاب چند باره و دستی برگه مناسب، یک مجموعه خاص از برگه ها را چاپ، ارسال و یا آرشیو کنید.