هرآنچه که باید درباره‌ی دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد بدانید در این مقاله برای شما گردآوری شده است برای اظلاعات بیشتر با آموزش اتوکد سایت طراح شید همراه باشید.

دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد چیست؟ مراحل کار با دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد چیست؟

دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کار دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد

در دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد شما می‌توانید لایه ها را اضافه کنید، حذف کنید و تغییر دهید، خواص آنها را عوض کنید، خصوصیات را در نماهای طرح تنظیم کنید و توضیحات لایه را اضافه کنید.

مراحل کار با دستور LAYER PROPERTIES  اتوکد 

لایه ها و خواص لایه ها را بیشتر بشناسیم:

New Layer

یک لایه با یک نام پیش فرض ایجاد می‌کند که شما بلافاصله می‌توانید آن را تغییر دهید.

New Layer Frozen VP In All Viewports

در تمام نمایشگرها یک لایه را ایجاد می‌کند و در تمام‌شان قابل مشاهده است. این دکمه از زبانه مدل یا برگه های طرح قابل دسترسی است.

Delete Layer

لایه‌های انتخاب شده را حذف می‌کند. لایه‌های زیر نمی‌توانند حذف شوند: لایه‌ها (0 و Defpoints‌) لایه‌های حاوی طراحی، از جمله طراحی بلوک هالایه فعلی لایه‌ها در اتوکد مرجع خارجی استفاده می‌شود. لایه‌ها که برای AutoCAD LT قابل اجرا نیست. توجه: در مورد حذف لایه‌ها، اگر در حال کار بر روی طراحی در یک پروژه مشترک هستید یا بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای لایه بندی، مراقب باشید به اشتباه حذف نکنید.

Set Current

لایه انتخاب شده را به عنوان لایه فعلی تنظیم می‌کند. طراحی جدید به صورت خودکار بر روی لایه جاری ایجاد می‌شوند. (متغیر سیستم CLAYER)

Layer List

خواص لایه را با استفاده از لیست لایه تغییر دهید. برای تغییر وضعیت لایه انتخاب شده یا گروهی از لایه‌ها، روی تنظیم فعلی کلیک کنید. توجه: لیست لایه‌ها می‌تواند فیلتر شوند و مرتب شوند تا لایه‌هایی را که می‌خواهید تغییر دهید را پیدا کنید.

Sort 

این لایه برای کلیک بر روی یک برچسب ستون برای مرتب سازی بر اساس آن.

Column Order

یک ستون را به یک مکان جدید در لیست بکشید تا خصوصیات ستون را تغییر دهید.

دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

Status

فیلتر لایه  (خالی) لایه فعلی لایه شامل طراحی لایه بدون طراحی

توجه: برای بهبود عملکرد، تمام لایه‌ها به عنوان لایه شامل طراحی، به طور پیش فرض نشان داده شده است. شما می‌توانید این ویژگی را در تنظیمات لایه عوض کنید.

Name

 نام لایه یا فیلتر را نمایش می‌دهد. برای ورود به نام جدید F2 را فشار دهید.

On

لایه های انتخاب شده را روشن یا خاموش می‌کند. هنگامی که یک لایه روشن است، برای ترسیم قابل مشاهده است و در دسترس است. هنگامی که یک لایه خاموش است، نامرئی و بدون طراحی است، حتی اگر تنظیمات در ستون Plot روشن باشد.

Freeze در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

لایه‌های انتخاب شده را خنثی می‌کند. شما می‌توانید لایه‌ها را برای بهبود عملکرد و کاهش زمان بازسازی در طرح های پیچیده Freeze کنید. طرح‌ها در لایه های Freeze نمایش داده نمی‌شوند، یا ویرایش نمی‌شوند. در طرح‌هایی که از مدل سازی 3D پشتیبانی می‌کنند، لایه‌های Freeze ارائه نمی‌شوند. (برای AutoCAD LT قابل اجرا نیست).

نکته: لایه‌هایی را که می‌خواهید برای مدت زمان طولانی نامرئی باقی بمانید، Freeze کنید. اگر قصد تغییر تنظیمات دید را دارید، از تنظیم روشن / خاموش برای جلوگیری از ویرایش طرح استفاده کنید.

Lock در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

قفل کردن و باز کردن لایه‌های انتخاب شده است. طراحی در یک لایه قفل شده قابل تغییر نیست و هنگامی که روی طرح حرکت یکنید نماد قفل کوچکی نمایش داده می‌شود. توجه: سطح محو شدن برای لایه‌های قفل شده را تنظیم کنید تا ببینید که چه طرحی در لایه‌های قفل شده‌اند.

Color در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کادر محاوره‌ای Color Select را نمایش می‌دهد که در آن می‌توانید یک رنگ برای لایه‌های انتخاب شده تعیین کنید.

Linetype در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کادر محاوره ای Select Linetype را نمایش می‌دهد که در آن می‌توانید نوع خط را برای لایه‌های انتخاب شده مشخص کنید.

Lineweight در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کادر محاوره‌ای Lineweight را نمایش می‌دهد، جایی که می‌توانید یک وزن خطی برای لایه های انتخاب شده تعیین کنید.

Transparency در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

شفافیت طرح را نشان می‌دهد، جایی که می‌توانید شفافیت برای لایه‌های انتخاب شده را مشخص کنید. مقادیر معتبر از صفر تا ۹۰ است. مقدار بالاتر، شفافیت طرح را بیشتر می‌کند.

Plot Style در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کادر محاوره‌ای Style Plot Style را نمایش می‌دهد که در آن شما می‌توانید سبک طرح را برای لایه‌های انتخاب شده تغییر دهید. برای سبک‌های رنگ وابسته به رنگ (متغیر سیستم PSTYLEPOLICY به ۱ تنظیم شده است)، شما نمی‌توانید طرح مرتبط با یک لایه را تغییر دهید.

Plot در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

کنترل اینکه آیا لایه‌های انتخاب شده طراحی شده‌اند یا نه، اگر طرح را برای یک لایه خاموش کنید، طرح در آن لایه نمایش داده می‌شود. لایه‌هایی که خاموش یا FREEZ هستند، صرف نظر از تنظیمات Plot، ترسیم نمی‌شوند.

New VP Freeze در دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

لایه‌های انتخاب شده را در نمایه‌ای طرح بندی جدید منزوی می‌کند. به عنوان مثال، انجماد لایه DIMENSIONS در تمام نمایش‌های جدید، نمایش ابعاد را در هر گونه نمایه طرح بندی جدید ایجاد شده محدود می‌کند، اما لایه DIMENSIONS را در نمایه‌ای موجود نشان نمی‌دهد. اگر بعدا دیدگاهی را که نیاز به ابعاد دارد ایجاد کنید، می‌توانید تنظیمات پیش فرض را با تغییر تنظیمات نمایشگر فعلی لغو کنید.

دستور LAYER PROPERTIES اتوکد

VP Freeze available only from a layout tab

تنها لایه‌های انتخاب شده در نمای چیدمان فعلی را نشان می‌دهد. اگر یک لایه در حال حاضر FREEZ یا خاموش در طراحی باشد، شما نمی‌توانید لایه را در نمای پویای فعلی نشان دهید.

VP Color available only from a layout tab

برای رنگ مربوط به لایه انتخاب شده برای نمای چیدمان فعلی، یک لایه را فقط تعویض می‌کند.

VP Linetype available only from a layout tab 

برای خطوط انتخاب شده مرتبط با لایه انتخاب شده برای نمای چیدمان فعلی، یک لایه را تعریف می‌کند.

VP Lineweight available only from a layout tab

جایگزینی برای وزن خطی مربوط به لایه انتخاب شده برای نمای چیدمان فعلی را تعیین می‌کند.

VP Transparency available only from a layout tab

  برای شفافیت مرتبط با لایه انتخاب شده برای نمای چیدمان در حال حاضر، یک لایه را تعیین می‌کند.

VP Plot Style available only from a layout tab

برای خط طرح بندی مربوط به لایه انتخاب شده برای نمای چیدمان فعلی، یک لایه را تعیین می‌کند. تنظیمات نادیده گرفته شده در نمایشگر قابل مشاهده نیست و یا زمانی که سبک بصری در طراحی به (Conceptual یا Realistic) تنظیم شده است. برای سبک‌های رنگ وابسته به رنگ (متغیر سیستم PSTYLEPOLICY به 1 تنظیم شده است)، شما نمی‌توانید یک لایه از طرح را تنظیم کنید.