نرم افزار Sketch Up در حوزه‌های گسترده‌ای از طراحی معماری، طراحی داخلی، مهندسی مکانیک، طراحی بازی های کامپیوتری و … کاربرد دارد. هدف اولیه این نرم افزار، سه بعدی سازی
بناها و قراردادن مدل آنها در نرم افزار google earth بود. اما ویژگی‌های مثبت فراوان آن در مدل سازی و طراحی سه بعدی موجب شد جایگاه خاصی در میان نرم افزارهای طراحی برای
معماران و طراحان پیدا کند. نرم افزار Sketch Up عمدا به شکل بسیار ساده ای هم برای کاربران حرفه ای و هم تازه کار طراحی شده است و به کاربر مجموعه محدودی از اشکال پایه هندسی را ارایه می‌دهد. دلیل محبوبیت این برنامه، محیط دوستانه و کاربر پسند آن به همراه انتقال روان طرح از مرحله مدل سازی، بیان معمارانه طرح‌ها و نیزسادگی در کاربرد آن است.

نرم افزار اسکچاپ

1-همه چیز از یک یا دو عنصر خط لبه و سطح صفحه ساخته می‌شود.

2-کار در این نرم افزار در محیط سه بعدی بوده لذا قدرت تجسم طراح در چگونگی خلق موضوعات، مدل سازی، ایده پردازی و ساخت حجم یک شرط اساسی در کاربرد آن است.
همه ترسیمات و ویرایش‌ها از اشاره به موقعیت‌ها و موضوعات دراین محیط سه بعدی بدست می‌آید. کاربر برای ترسیم موضوع در نرم افزار ابتدا شکل پایه مورد نیاز خود را انتخاب و اجرا کرده و با
استفاده از اشاره گر یک طرح دوبعدی را روی صفحات محورهای X,Y,Z ترسیم می‌کند. نرم افزار همواره تلاش دارد رفتار کاربر را پیش بینی کند و خودش حدس بزند ترسیمات در کدام صفحه
باید قرار گیرند. بعد از ترسیم آسان شکل دو بعدی توسط کاربر او به کمک اشاره گر و برخی روش‌های ساده ارتفاع دهی قادر است.

نرم افزار

موارد زیر بسیار اهمیت دارد

ترسیمات دو بعدی خود را به سرعت سه بعدی کند، ابعادش را تغییر داده، آن را بچرخاند و به راحتی ویرایش کند. یکی دیگر ازخصوصیات اسکچاپ فراگیری بسیار سریع و آسان نرم افزار
در مقایسه با سایر نرم افزارهای CAD است. همچنین قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارها مثل MAYA, 3D STUDIO MAX را نیز دارد. از دیگر ویژگی‌های آن امکان بهره برداری از افزونه های مختلفی است که از طریق شبکه اینترنت در اختیار کاربر قرار م یگیرد. این افزونه‌ها در مدل سازی، رندرسازی و نیز در ارتباط با google earth و … کاربرد دارند.

محیط این نرم افزار قابلیت بسیار زیادی در شبیه سازی پرزانته های معمارانه دارد. یعنی قادر است صحنه ها را طوری تنظیم کند که انواع روش‌های ترسیمی رایج در بیان معمارانه تصاویر، ایجاد
بافت و متریال، نورپردازی و سایه، وابستگی های مرتبط به موقعیت حقیقی سایت ( از طریق ارتباط آنلاین با google earth ) به کار روند. امکان قدم زدن ناظر در محیط نرم افزار، کاربر را قادر به کنترل بسیارعالی سه بعدی صحنه‌ها کرده و به تجسم او درطراحی و ایده پردازی کمک می‌کند.

قدرت تجسم

قدرت تجسم بخشی به مدل ها و توانایی تولید آسان انواع فرم ها و احجام در این نرم افزار برای احجام پایه مبتنی بر هندسه اقلیدوسی مناسب است. اما درباره تولید فرم‌های آزاد با هندسه غیر اقلیدوسی و همچنین احجام صلب محدودیت‌های بسیاری مشاهده می‌شود.

به طور کلی این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای پرکاربرد معماری شهودی تر است. مدل سازی سه بعدی و طراحی حجمی در آن بسیار ساده و سریع است. فراگیری آن بسیار آسان و روان است. امکانات آنلاینی که در آموزش Sketch Up وجود دارد به کاربر اجازه می‌دهد هم زمان با طراحی به جستجوی نمونه‌های مشابه پرداخته و آنها را در طرح خود بارگذاری کند. نرم افزار فوق پتانسیل های زیادی را در مراحل اولیه فرایند طراحی در اختیارکاربر قرار می‌دهد.