تصمیم گرفتیم  تا در بحث آموزش اتوکد جلسه ای به عنوان جلسه آشنایی و معرفی محیط نرم افزار اتوکد و معرفی ابزار ها و کلید های میانبر اتوکد داشته باشیم ، تا هم نگاه کلی به این نرم افزار کاربردی و شیرین داشته باشیم و هم معرفی دقیقی برای دوستانی باشد که قصد یادگیری دارند و میخواند تا حد امکان تو زمان خودشون صرفه جویی کنند و البته دونستن این کلیدها شما رو توی طراحی حرفه تر میکنه چون سرعت طراحی مون رو بسیار بالاتر خواهد برد. پس تا آخر همراهمون باشید  .

آموزش اتوکد ۲۰۲۰آشنایی و معرفی محیط نرم افزار اتوکد

برگرفته از کلمات Automatic computer Aided Design & Drafting : ترسیم و طراحی به کمک کامپیوتر

این برنامه توسط شرکت Autodesk ساخته شده است .

اما معرفی بخش های مختلف این نرم افزار :

نوار عنوان – tittle Bar   » در بالا ترین قسمت قرار دارد .

نوار ابزار – Tools Bar    » جهت اجرای فرمان استفاده می شود .

صفحه ترسیم – Uniform background  » صفحه ای نا محدود جهت ترسیم

خط فرمان – Command Line  » جهت تایپ فرمان ها

نوار وضعیت – Status Bar   »  دارای آیکن هایی که اطلاعات و امکانات مفیدی را برای رسم در اختیار قرار می دهد .

 

معرفی محیط نرم افزار - کلید های میانبر اتوکد
آشنایی و معرفی محیط نرم افزار و ابزار ها و کلید های میانبر اتوکد

توضیحات کلید های میانبر اتوکد

لازمه آشنایی کامل با کلید های میانبر اتوکد را داشته باشید تا بتوانید به راحتی محیط کاری را تغییر بدهید .

 1.  ctrlc + shift  + I  :  ابزار Infer Constraints  : برای ایجاد Grip در هنگام ترسیم – باعث حرکت هم زمان دو موضوع از نقطه ای مشترک
 2. F9 : ابزار Snap Mode  : با فعال بودن این ابزار ، ماوس به جای حرکت یکنواخت ، حرکتی پرشی خواهد داشت .
 3. F7 :  ابزار Grid Display : با فعال بودن این ابزار صفحه شطرنجی
 4. F8 : ابزار  Ortho Mode : در صورت فعال بودن میتوان مکان نمای ماوس از راستاهای محور های مختصات تبعیت می کند .
 5. F10 : ابزار Polar Tracking : با فعال بودن این ابزار میتوان خطوطی با زوایای مختلف ترسیم نمود .
 6. F1 : دستور help
 7. F2 : نمایش دستورات اجرا شده
 8. F3 : ابزار  Object Snap : در صورت فعال بودن میتوان در نقاط گیرش کمکی برای ترسیمات بهره گرفت .
 9. F4 : ابزار فعال و غیر فعال کردن 3D Object Snap
 10. F5 : جهت تعیین صفحه ترسیم ایزومتریک بین صفحات XY , Xz , YZ
 11. F11 : ابزار Object Snap Tracking : با فعال کردن این ابزار می توان امتداد فرضی خطوط به صورت خط چین را مشاهده کرد .
 12. F12 : ابزار  Dynamic Input : فعال و غیر فعال کردن نمایش ذینامیکی وضعیت مختصات طول و زاویه
 13. ctrl + 1 : ابزار Properties : در صورت فعال بودن تمامی خصوصیات موضوعات ترسیمی انتخاب شده در پنجره ای کوچک نمایش داده می شود .
 14. ctrl + W : ابزار  Selection Cycling : در صورت فعال بودن ، میتوان از بین چند موضوع ترسیمی که روی هم قرار دارند موضوع مورد نظر را انتخاب کرد .
 15. ctrl + 9 : فعال و غیر فعال کردن  command line
 16. ctrl + 0 : بزرگنمایی صفحه اتوکد و برگشت به حالت اولیه
 17. 3A: ایجاد و ترسیم موضوع سه بعدی با ارایش و منظم
 18. 3DO: نمایش موضوع با حالت چرخشی
 19. 3DW: نمایش موضوعات سه بعدی در حالتی مشابه قدم زدن 
 20. 3F: ترسیم وجه های سه بعدی
 21. SE: اجرای جدول تنظیمات drafting setting
 22. Z: اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنمایی
 23. XL: ترسیم خطوط نامحدود
 24. X: تجزیه ی موضوعات
 25. WHELL: فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات
 26. WE: ترسیم گوه
 27. W: ایجاد فایل الگوی بلوک
 28. VSM: اجرای پالت visual style
 29. VS: نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد 
 30. VP: تنظیمات زوایای محورهای مختصات 
 31. -V: انتخاب دید تصاویر به روش خطی
 32. V: فعال کردن جدول نمایش دید 
 33. UNI: ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی
 34. UN: تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد
 35. UC: انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات 
 36. TS: انجام تنظیمات مربوط به جدول
 37. TR: قطع خطوط محدود بین اضلاع
 38. TP: فعال کردن پالت ابزارها
 39. TOR: ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی 
 40. TOL: درج علایم انطباق درمحیط ترسیم
 41. TO: اجرای جدول customize وتغیرات نوار ابزارها
 42. TI: ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکس
 43. TH: انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شده
 44. SPE: ویرایش خطوط منحنی
 45. SPLANE: برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برش
 46. TA: درج و ترسیم جدول
 47. -T: درج متن به روش خطی
 48. T: درج متن به روش محاوره ای
 49. SU: کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگر
 50. ST: انجام تنظیمات جدول متن
 51. SSM: نمایش جدول شیتهای تعین شده 
 52. SPL: ترسیم خطوط منحنی
 53. SP: تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکد
 54. SO: ترسیم س طوح توپر در محیط دوبعدی
 55. SN: انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطی
 56. SL: برش زدن موضوعات سه بعدی
 57. SHA: تعیین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکد
 58. SEC: ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدی
 59. SC: تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شده
 60. S: امتداد دادن موضوعات ترسیم شده
 61. RW: نمایش جدول رندر اجرا شده
 62. RR: اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی
 63. RO: چرش موضوعات ترسیم شده
 64. REV: چرخش سطح حول محور
 65. REN: تغییرنام بلوک و لایه های ایجاد شده
 66. REG: ایجاد ناحیه
 67. REC: ترسیم مستطیل
 68. RE: باز سازی مجدد محیط ترسیم
 69. RC: راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدی
 70. RA: حذف علامت مثبت از تمام دیدها
 71. R: حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکد از دید جاری
 72. QCUI: انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارها
 73. QC: انجام محاسبات در محیط اتوکد
 74. PYR: ترسیم هرم
 75. PU: حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم
 76. PSCLOSE: بستن جدول خصوصیات ظاهر شده
 • چنانچه با لپ تاپ مشغول به کار نرم افزار می باشید توصیه میکنیم touch pad را خاموش نگه دارید : کلید میانبر : Fn + F9

سلامت و طراح شیدی باشید …