دستور ویرایشی – دستور Filter در اتوکد

در آموزش اتوکد امروز میخواهیم درباره اوقاتی که این قدر حجم ترسیمات بالاست که اگر بخواهید اشکالی که دارای ماهیتی یکسان هستند را انتخاب و تغییری اعمال کنید ،این کار  بسیار وقت گیره و ممکنه اشکال دیگر هم انتخاب شوند . بنابراین باید دستوری باشد تا به راحتی این نیاز برآورده گردد . برای این منظور اتوکد دستوری دارد به نام دستور Filter در اتوکد  که به راحتی می توانید موضوعات ترسیمی که از نظر ماهیت و ویژگی شان یکسان است را انتخاب کند .

نام دستور : Filter

کاربرد : انتخاب دسته ای از موضوعات با توجه به ماهیت و ویژگی شان

اجرا :  Fi – enter  » نمایش پنجره Object Selection Filters  » اعمال تغییرات  » Apply

 

توضیح پنجره Object Selection Filters :

نوار Select Filter : ماهیت موضوع مورد نظر را از این قسمت انتخاب میشود .

Add select object : با انتخاب این گزینه  object مورد نظر جهت فیلتر کردن انتخاب می شود .

Clear List : جهت پاک کردن همه موضوع انتخاب شده این گزینه را انتخاب کنید .

Delete : جهت پاک کردن آیتم هایی که به آنها نیازی نیست .

 

در آموزش اتوکد امروز شما میتوناید از طریق این دستور امکاناتی که بتواند موضوعات را بر اساس خصوصیات هندسی مانند مختصات ، شعاع ، لایه و رنگ انتخاب شود . همچنین با ترکیب کردن چند ویژگی هندسی انتخاب های خود را دقیق تر نمود .

 

مراحل زیر را انجام دهید :

 

با فرض ترسیمات انجام شده در صفحه ترسیمات دستور Filter در اتوکد

1- Fi – enter

2- باز شدن پنجره Object selection filters  و کلیک بر گزینه Add selection object  و انتخاب یکی از اشکال مورد نظر » به طور مثال مربع

3- مجدداً باز شدن پنجره Object selection filters و اکنون مشخصات اشکال مورد نظر را از بین آیتم های ارائه شده حفظ کرده و ما بقی را Delete کنید .

color , line type , Elevation  , … حذف کرده و صرفاً Object باقی بماند .

4- Apply کرده و حالا در صفحه ترسیمات توسط پنجره Crossing تمامی موضوعات را انتخاب کنید . و این گونه فقط مربع ها انتخاب خواهد شد .

 

دستور Filter در اتوکد

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید .

 

با ما در ارتباط باشید :

 

سلامت و طراح شیدی باشید …