درود عزیزان 🙂

همراه شید با یه قسمت دیگه از مجموعه آموزش اتوکد طراح شید!

میخواهیم گام به گام آموزش کاربردی دستور Block در اتوکد را توضیح دهیم پس به گوش باشید.

آموزش اتوکد ۲۰۲۰دستور Block در اتوکد

کاربرد دستور : امکان ایجاد موضوعات ترسیمی در قالب موضوع واحد با نام مستقل

مخفف دستور : b

نحوه اجرا :

b – Enter : باز شدن پنجره block Definition

 

 

در قسمت name : نام بلوک را وارد می کنیم .

در قسمت Base Point : مکان مبنا قرار گیری موضوع را مشخص میکنیم .

Pick point : کلیک بر این آیتم و سپس در محیط کد نقطه ای به عنوان مبنا معرفی میکنیم

  • مشخص کردن مختصات نقطه مبنا از طریق آیتم های X,Y,Z
  • با مشخص کردن گزینه specify on-screen باید نقطه مبنا را از روی صفحه ترسیم مشخص کرد .

 

 

در قسمت Objects : انتخاب موضوعات برای تشکیل بلوک

  • select object : برای انتخاب موضوعاتی که می خواهیم به بلوک تبدیل کنیم . در این حالت برای select object کلیک نموده و سپس با انتخاب موضوعات و زدن کلید enter مجدداً به کادر block definition باز می گردیم .
  • specify on-screen  : با انتخاب این آیتم باید موضوعات مورد نظر برای block را از روی صفحه ترسیم انتخاب نمود .
  • retain : با انتخاب این آیتم موضوعات انتخاب شده در جای خود باقی مانده و بلوک پس از ذخیره شدن از صفحه ترسیم حذف می شود .
  • convert to block : با انتخاب این آیتم موضوعات انتخاب شده تبدیل به یک بلوک شده و در جای خود باقی می ماند و موضوعات اولیه در صفحه ترسیم وجود نخواهد داشت .
  • delete : با انتخاب این آیتم هر دو یعنی هم موضوعات و هم بلوک ساخته شده از صفحه ترسیم پاک میشوند .

 

 

در قسمت behavior : وضع بلوک را معین میکند .

  • Annotative : تطبیق با مسدود کردن جهت گیری در چیدمان
  • scale uniformly : تبدیل مقیاس یکنواخت
  • Allow exploding : بهتر است این آیتم در هنگام ساخت بلوک تیک زده شده شود و باعث میشود بعد از جایگذاری بلوک قادر به تجزیه آن به اجزای سازنده اش باشیم .

 

 

 

در قسمت Description : در صورت لزوم نوشتن توضیحات در این کادر توضیحات درج میشود .

 

 

در قسمت Setting : در آیتم block unit می توان واحد جایگذاری بلوک را انتخاب کرد .

و در قسمت  open in block editor : اگر این گزینه تیک بزنیم پس از ساخت بلوک ، بلوک ساخته شده در کادر برای اعمال ویرایش باز خواهد شد .

 

 

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و انجام پروژه اتوکد خود را در دستور کار قرار دهید.

سلامت و طراح شیدی باشید 😉