مدلسازی ستون در ۳d max از دغدغه های بسیاری از علاقه مندان به ۳d max می باشد. در این آموزش با نرم افزار ۳D MAX به شما یاد می دهم چگونه با دستورات ساده ی مکس و به چند روش مدل های مختلف ستون ها را طراحی و مدلسازی کنید.
در روش اول از Line استفاده می کنیم.به این صورت که در بالاب پانل دستورات روی عنوانCreate کلیک کرده واز قسمت shapes گزینه ی line را انتخاب می کنیم راه ساده تر برای اجرای دستور line این است که روی صحنه ctrl+ right click را استفاده کرده و از منوی ظاهر شده line را انتخاب می کنیم.

بعد در حالیکه در قسمت پارامترها Initial type روی Corner و Drag type هم روی Corner باشد Snapرا هم روشن می کنیم و در یکی از نماهای روبرو مثلFront شروع به کشیدن نیمه ی ستون با line می کنیم.

 

 

اسنپ را خاموش می کنیم و در بالای پانل دستورات روی عنوان modify کلیک می کنیم و از منوی باز شده یا با فشردن کلید۱ روی صفحه کلید vertex را روشن می کنیم و vertexهایی که می خواهیم کمی گرد شوند را به وسیله ی ctrl و select mouse انتخاب می کنیم وبا Fillet گرد می کنیم و بعد vertexها را خاموش می کنیم.

در کرکره یModifire list گزینه ی Lathe را جست و جو کرده و انتخاب می کنیم.
در پارامترهای lathe در قسمت Align دکمه ی Min را فشار می دهیم.

 

 

حال به نمای پرسپکتیو رفته و در آخر در قسمت پارامترها ی Lathe تعداد سگمنت ها را روی۳۰ می گذاریم. به این ترتیب یک نمونه ستون بسیار ساده آماده شد.

مدل دیگری از ستون را برایتان آموزش می دهم.از ستون ساده ای که ترسیم کردیم با Shift و حرکت موس یک کپی می گیریم و روی آن راست کلیک کرده وconvert to editable poly می کنیم.
بعدEdgeهای بدنه ی اصلی ستون را انتخاب کرده و در صحنه راست کلیک می کنیم و جدول روبروی connect را فشار می دهیم و ۲کانکت ایجاد می کنیم و از هم دورشان می کنیم.

بعد از این کار دوباره edge های بدنه اصلی را انتخاب کرده و در صحنه راست کلیک می کنیم وجدول روبروی Extrude را فشار میدهیم و یک اکسترود منفی می دهیم .

 

به همین راحتی یک مدل ستون دیگر هم کشیدیم. باز می توانیم از ستون ساده ی اولی کپی بگیریم و سگمنت هایش را به ۶ تغییر دهیم و برای اینکه سیاهی روی آن برطرف شود در انتهای منوی سمت راست گزینه ی smoothرا جست و جو می کنیم و با فعال یا غیر فعال کردن تیک کنارش تغییر را مشاهده می کنیم.

 

 

یک روش دیگر هم برای رسم ستون داریم به این صورت که ابتدا یک باکس مربع شکل ساخته و ابعاد و اندازه می دهیم و بعد رویش راست کلیک کرده و convert to editable poly می کنیم و از منوی سمت راست صفحه یا با فشردن کلید ۴ روی صفحه کلیدpolygon را روشن کرده و پلی گان روی box ترسیم شده مان را انتخاب می کنیم.بعد روی صحنه راست کلیک می کنیم و جدول روبروی Inset را فشار می دهیم و مقدار معقولی به آن می دهیم.

باز روی صحنه راست کلیک کرده و اینبار جدول روبروی Extrude را فشار داده و کمی ارتفاع می دهیم.

این مراحل را یکبار دیگر هم انجام می دهیم یعنی ابتداInset و بعد از آن extrude را اعمال می کنیم.بعد روی صحنه راست کلیک کرده و اینبار جدول روبروی Bevel را می فشاریم و اندازه ای معقول به آن داده و کمی بیرون رفتگی یا تو رفتگی همراه با ارتفاع به پایه ی ستونمان می دهیم.

برای بدنه ی اصلی ستون اینبار در صحنه راست کلیک کرده و روی جدول مقابل Extrude کلیک می کنیم و اندازه ای معقول با تناسبات روی حجم مورد نظر اعمال می کنیم برای ارتفاع و بدنه ی اصلی ستون.

در مرحله ی آخر برای بدنه ی ستون باید چند قاشقی در نظر بگیریم برای اینکار از lineاستفاده می کنیم و auto grid را فعال کرده و در قسمت rendering تیک دو گزینه ی اول را فعال کرده و یک قاشقی رسم می کنیم.

بعد از آن تعدادی کپی گرفته و با هم attachمی کنیم و با دستور Boolean از منوی create گزینه ی Geometry ودر قسمت کرکره ای compound objects ودرحالیکه بدنه در حالت انتخاب است probooleanرا زده و بعد روی قاشقی ها کلیک می کنیم تا بدنه ی ستون شکل بگیرد.

 

 

در آخر برای ایجاد سر ستون پایه ی ستون را با دستور mirror در راستای z کپی می کنیم و حتی می توانیم با scale تغییر سایز کمی نسبت به پایه انجام دهیم.

 

 

با سپاس ممنون از حسن توجهتان.