امروز با یکی از کاربردی ترین ابزارهای اتوکد به نام دستور Fillet در آموزش اتوکد و از ترفند های اتوکد که خیلی به کار میاد همراهتون هستیم پس با ما 3 سوت این دستور رو هم یاد خواهید گرفت  😉

آموزش اتوکد ۲۰۲۰در مراحل زیر یاد خواهید گرفت که چگونه در شرایط مختلف ایجاد Fillet کنید :

مخفف این ابزار در اتوکد : F  و سپس زدن دکمه  Enter

 1. وقتی یک شکل ترسیم شده ای دارید که گوشه تیزی دارد
 2. دو خط افقی و عمودی که به هم متصل نیستند
 3. دو خطی که همدیگر را قطع کردند و گوشه ای ایجاد نشده
 4. دو خط موازی

دستور Fillet در اتوکد

 • دستور F – Enter
 • دستور R -Enter  – اندازه شعاع را مشخص کرده و در مراحل بعد موضوعات مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 • ” Specify fillet radius <0.0000> ” ” وارد کردن شعاع مورد نظر برای گرد شدن گوشه “
 • “ Select firs object or[Undo / Polyline / Radiuse / Trim / mUltiple]”
 • اولین لبه(خط) برای گرد شدن را انتخاب کنید
 • Select second object or shift_select to apply corner
 • دومین لبه(خط) برای گرد شدن را انتخاب کنید یا با نگه داشتن کلید shiftو انتخاب یک (خط دیگر) از فرمان خارج شوید.

گزینه های  دیگر در Fillet مشاهده خواهید کرد که شامل :

Undo : آخرین عمل انجام شده را بر می گرداند. ( بازگشت )

Polyline: در صورتی که موضوع یکپارچه ای دارید و می خواهید تمام گوشه های آن با یک شعاع گرد شود از گزینه polyline استفاده کنید. ( برای گرد گوشه کردن کنجهای یک Polyline استفاده می شود )

Trim:  کنج های موضوع را کنترل می کند که آیا بعد از انجام دستور Fillet (اتوکد از شما میخواهد معین کنید که بعد از گرد کردن گوشه ها حذف شود یا خیر) حذف شود یا نه.

Multiple: اگر بخواهید بطور متوالی گرد کردن گوشه های مختلفی را انجام دهید از گزینه Multiple استفاده کنید. (در این روش می توانید شعاع های متفاوت را برای گوشه ها وارد کنید و همچنین حالت های Trim مختلف را برای آنها اعمال کنید، باید از امکاناتی که در پیغام ها به شما می دهد استفاده نمائید)

امیدوارم از آموزش دستور Fillet – گرد کردن گوشه طرح با طراح شید لذت برده باشید .