به یادگیری مقدمات اتوکد 2D در 21 روز خوش آمدید ! این مطلب برای اولین روز است، ما در این سفر از تمام دستورات مقدماتی در اتوکد استفاده خواهیم کرد، امروز به دستگاه مختصات در اتوکد میپردازیم.

و اما هدف : کمک کردن به استعدادهای شما تا اعتماد به نفس کافی را برای یادگیری Self Study پیدا کنید.

امروز با انواع سیستم مختصات در اتوکد شروع می کنیم و می‌گوییم که برای روز اول چه باید بدانید. قبل از اینکه وارد مراحل بعدی شوید شما باید این آموزش اتوکد اولیه را بگذرانید. ( اگر فکر می کنید در این قسمت از محتوا مشکلی ندارید می توانید از آن گذر کرده و به قسمت های بعدی بروید.)

دستگاه مختصات در اتوکد

در اتوکد ، منطقه ی طراحی شامل صفحه ای است که هر مکان در آن با مختصات x، y و z مشخص شده است.

محیط اتوکد

از آن جایی که ما در این سری فقط می خواهیم در محیط دو بعدی کار کنیم ، می توانیم از جزء z دستگاه مختصات صرف نظر کنیم.

اگرچه این درست است که شما در طراحی با اتوکد از این مورد زیاد استفاده نمی کنید، اما ما چند دقیقه ای را به صحبت درباره ی آن می پردازیم.در این نقطه، من به شما پیشنهاد می کنم که قبل از انجام مراحل زیر Dynamic input را غیرفعال کنید.

ما با استفاده از دستگاه مختصات و پنجره ی فرمان امتحان خواهیم کرد. بسیار ساده است، مفهوم استفاده از چهارنقطه برای طراحی چهارضلعی خواهد بود.

برای شروع مراحل زیر را در اتوکد دنبال کنید :

LINE را تایپ کرده و Enter را بزنید.

9,92 را تایپ کرده و Enter را بزنید.

25,9 را تایپ کرده و Enter را بزنید.

20,17 را تایپ کرده و Enter را بزنید.

14,17 را تایپ کرده و Enter را بزنید.

9,9 را تایپ کرده و Enter را بزنید.

Esc را بزنید.

قدم اول اجازه ی فعال کردن فرمان LINE را می دهد.

قدم دوم اجازه می دهد نقطه ی شروع خط تعیین شده و مراحل بعدی نیز به همین منوال انجام می شود.

قدم آخر اجازه می دهد تا فرمان LINE را Cancel کنیم.

در اتوکد، زدن Esc (ESCAPE) امکان خروج از فرمان را می دهد.

در این مرحله شما از موس کامپیوتر استفاده نمی کنید، و نیاز است که در زمان طراحی به پنجره های فرمان توجه کنید.همینطور که پیش می رویم، بیشتر در مورد پنجره های فرمان و چگونگی استفاده از موس در اتوکد یاد خواهیم گرفت.

تمرین برای اشنایی با مختصات در اتوکد

از تکنیکی که به تازگی یاد گرفته ایم برای ساخت این شکل استفاده کنید.

توجه کنید که می توانید از هر نقطه ای شروع کنید.