در ادامه جلسات آموزشی مایا میرسیم به آموزش دستورات مایا دیگری از این نرم افزار کاربردی:

برای مطالعه جلسه  چهارم روی لینک مقابل کلیک کنید: آموزش مایا

آموزش دستورات مایا

آموزش دستورات مایا : Tool Box

برای دسترسی به تنظیمات هرکدام از قسمت ها، دوبار روی آن کلیک کنید.

آموزش دستورات مایا Select Tool:

روی Select Tool دوبار کلیک کنید تا options آن باز شود.

Selection Style:                                                                                                                                                                                                                               Marquee: موضوع هایی که در محدوده کادر قرار می گیرند انتخاب می شوند                                                                                                                                                          Drag: در حالت کمپوننت، با کشاندن روی آن ها، انتخاب می شوند

✅ نگه داشتن Tab، به ما این اجازه را می دهد که از طریق کشاندن.drag. کمپوننت ها را اضافه یا حذف کنیم.

آموزش دستورات مایا Soft Selection:

برای انتخاب نرم کمپوننت ها جهت جابه جایی، چرخش و غیره به کار می رود.

آموزش دستورات مایا Reset:

ریست کلیه تنظیمات.

آموزش دستورات مایا Falloff radius:

. اندازه تاثیر گذاری روی نواحی کمپوننت انتخابی

✅  می توانید از طریق B + middle-drag روی کمپوننت انتخابی، Falloff radius  را کم و زیاد کنید.

آموزش دستورات مایا Falloff curve:

درحالت پیش فرض این منحنی به گونه ای است که بیشترین تاثیر را روی نواحی نزدیک و کم ترین تاثیر را روی نواحی دور می گذارد.برای همین این گراف از بالا به پایین است. با کلیک روی گراف نقطه جدید اضافه کنید، آن را تغییر داده و تغییرات را مشاهده کنید.

آموزش دستورات مایا Curve presets:

منحنی های از قبل طراحی شده و آماده. برای استفاده روی آن ها کلیک کنید.

آموزش دستورات مایا Falloff color:

رنگ قسمت های نزدیک و دور سافت سلکت. با کلیک داخل آن رنگ جدید اضافه کرده و آن را تغییر دهید.

آموزش دستورات مایا Symmetry Settings:

✅ دستور symmetry:  

بر مبنای محوری مشخص، انتخاب را منعکس می کند. مثلا با انتخاب یک ورتکس، دو ورتکس انتخاب می شود.

Symmetry:

Object: تقارن با توجه به جهت موضوع                                                                                                                                                                                                                   World: تقارن انتخاب با توجه به محور های اصلی                                                                                                                                                                                        Topology: بر مبنای توپولوژی

 

Lasso Tool:  

انتخاب از طریق کشیدن یک فرم آزاد اطراف موضوع.

 

Paint Selection Tool:

انتخاب کمپوننت ها از طریق Paint کردن یا کشیدن روی آن ها.

Paint Selection Tool options:

Paint Operations:

Select: انتخاب کمپوننت ها                                                                                                                                                                                                                               Unselect: خارج کردن کمپوننت های انتخاب شده از حالت انتخاب

Toggle: انتخاب کمپوننت های انتخاب نشده و بالعکس

می توانید کلید Ctrl را نگه دارید و Paint کنید. در این صورت عملیات برعکس انجام می شود. مثلا  select  را unselect  می کند. این روش سریع تر به نظر می رسد.

Add to Current Selection:

اگر فعال باشد، انتخاب های جدید به انتخاب های قبلی اضافه می شود. در صورت غیر فعال بودن،انتخاب های قبلی لغو شده و انتخاب های جدید اضافه می شوند.

Select All: انتخاب همه ی کمپوننت های موضوع

Unselect All: از حالت انتخاب در آوردن همه ی کپوننت های موضوع

Toggle All: بر عکس شدن انتخاب

 

دستور Move Tool:

Axis Orientation ?

Object: حرکت با توجه به محور موضوع

World: حرکت در محور های استاندارد جهانی

Component:

حرکت در راستای میانگین لبه ها.مثلا در مدل سازی کاربرد دارد.

Pivot:

Edit Pivot:

تنظیم محور به صورت دستی

دستور Transform Constraint:

Off: حرکت محدود نیست

Edge: حرکت محدود به لبه ها است                                                                                                                                                                                                                  Surface: حرکت محدود به سطح موضوع می شود

✅  به محورها در rotate توجه کنید.

Time Slider:

برای شروع یک انیمیشن ساده بسازید: کره ای ایجاد کرده، و پس از انتخاب آن، کلید S را بزنید. با این کار فریم جاری، قرمز می شود. بدین صورت شما یک key ایجاد کرده اید. به فریمی دیگر.مثلا 20. رفته و کره را حرکت دهید. دوباره کلید S را بفشارید تا key جدید ایجاد شود. انیمیشن را play کنید ! در واقع نرم افزار فریم های میانی را محاسبه می کند.