در انتهای این مقاله میتونید به صفحه دانلود این طرح تفصیلی یعنی طرح تفصیلی منطقه 1 تهران بروید:

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران در لغت به معنی مفصل و مشروح است و در مقابل اجمالی و کلی و مختصر قرار می گیرد .

به بیان دیگر به هر چیزی که به طور فصل فصل ، با دقت و بیان طولانی و مشروح آورده شود ، طرح تفصیلی منطقه 1 تهران گویند .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 1 تهران  کلیک کنید:

در نتیجه در بیان طرح تفصیلی منطقه 1 تهران هر چیزی ، به طور کامل و به صورت خیلی مفصل

به جزئیات پرداخته می شود و از جامعیت ،فراگیری ، شمول و کلی گویی دوری می گردد . ( دهخدا ، 1372 )

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران چیست؟

طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران عبارت از طرحی است که بر اساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محله های مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها ، وضع دقیق و طرح تفصیلی منطقه 1 تهران شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی ، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد . ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، 1379 )

درباره طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران نیز میتوان گفت که این طرح ها به دنبال طرح های جامع

و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده در آن تهیه می شوند .

بدین ترتیب ، این گونه طرح ها اجرایی تر از طرح های جامع اند و از حد راهبرد نیز فراتر هستند .

مقیاس طرح جامع از 5000 / 1 تا 20000 / 1 متغییر است .

اما مقیاس طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران 2000 / 1 است .

طرح جامع مبنای تصمیم گیری های کلان درباره کالبد شهر ، نظیر تشخیص حوزه کاربری های اصلی ، جهات و محور های توسعه و محدوده کلی شهر است .

اما طرح تفصیلی منطقه 1 تهران مبنای تصمیم گیری درباره اجزای واحد های انواع کاربری ها ، تمایز کلی پلاک ها و تمایز کلی ( البته غیر اجرایی ) بر و کف ، و همچنین اعمال ضوابط ساختمانی و معماری و شهرسازی است .

طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران مبنای تهیه طرح های اجرایی است که معمولاً با مقیاس های بزرگتری ( بالایی) تهیه می گردند .

روش مطالعه و انجام طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران در ایران

تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران در ایران به طور رسمی پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور ( 1352 هجری شمسی ) ، آغاز گردید.

این طرح ها در ابتدا برای شهر هایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود مد نظر قرار گرفتند .

در پی این اقدام شرح خدمات جدیدی برای تهیه این طرح ها در نظر گرفته شد .

به واسطه انجام تغییراتی در شرح خدمات طرح های جامع ، قرار داد تهیه طرح های جامع و طرح تفصیلی منطقه 1 تهران ( قرارداد تیپ 12 ، مصوب 1/12/1351 ) فراهم گردید .

همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، ویرایش اول شرح خدمات تیپ ۱۲ که با در سال ۱۳۵۲ ه.ش. تهیه شده بود،رسما تا سال ۱۳۵۷ هجری شمسی . ملاک عمل برای تهیه طرح های جامع ، و طرح تفصیلی منطقه 1 تهران بود.

البته قبل از این نیز تا سال ۱۳۵۲ هـ. ش. در زمینه تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران، اقدامات پراکندهای برای چند شهر صورت پذیرفته بود.

اما، پایه و اساس فکر تهیه طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران در دهه ، ۵۰ از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات ، امکان پیاده کردن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند و از سویی براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نوسازی (اصلاحی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و تیر ۱۳۵۱ه.ش.) ، مکلف بودند حداکثر ظرف مدت ایران طرح های جامع، طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران لازم را تهیه کنند و به اجرا بگذارند .

طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران با این تصور تهیه می شوند که باید در آنها صرفاً جزئیات مربوط به گذربندی ها ،تفکیک و قطعه بندی اراضی ، نوع و ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان ها و سایر تاسیسات و تسهیلات عمومی شهری در مقیاس 2000/1 و یا 2500/1 تعیین گردد . لیکن طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران بر اساس شرح خدمات اولیه و کنونی دارای محتوای تعریف شده ، وسیع ، متفاوت و گسترده ای بوده اند .

طرح های طرح تفصیلی منطقه 1 تهران و الگو توسعه مناطق 22 گانه تهران

کلانشهر تهران به عنوان مرکز ثقل فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در زمره یکی از بزرگترین شهر های جهان ، منطقه خاورمیانه و کشور محسوب می گردد .

شهر تهران به همراه حوزه های شهری متمرکز و بلافصل آن با ساختار کالبدی ” چند مرکزی ” یا منظومه ای ، بیش از ۹۲ درصد از جمعیت استان تهران را در خود اسکان داده است .

این امر در حالی است که رشد و گسترش این کلانشهر طی نیم قرن اخیر و به ویژه در طول سه دهه گذشته ، بدون تبعیت از یک برنامه مدون ، جامع نگر و قابل کنترل و یا از پیش اندیشیده شده ، به وقوع پیوسته است .رشد و توسعه سریع و بی رویه شهر تهران و حوزه های شهری را در آن با مسائل و معضلات عدیده ای رو برو ساخته است .

معضلات عملکردی و تنگناهای فراروی این کلانشهر در کلیه عرصه های کالبدی ، زیست محیطی ، ساختار فضایی و … باعث نزول مستمر و نگران کننده کیفیت و کارآیی فضای شهری این مجموعه و کاهش قابلیت های آن برای زندگی آسوده ، ایمن و فعال شهروندان و نیز کم توانی آن جهت ایفای نقش های سرنوشت ساز در عرصه های جهانی ، منطقه ای ، ملی و محلی گردیده است .

دامنه نا بسامانی ها و تنگناهای عملکردی این مجموعه شهری تا به حدی است که برون رفت از آن ها صرفا با اتکا به تدوین و اجرای یک طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه 1 تهران با خصیصه کالبدی، غیر ممکن است. زیرا که معضلات این مجموعه شهری تنها ماهیت کالبدی نداشته و طیف وسیعی از مسائل و مشکلات بسیار جدی دیگری را در بر میگیرد که از آن جمله می بایست به معضلات ناشی از مباحثه مدیریتی و حقوقی اشاره کرد .

بدیهی است که رفع نابسامانی های فوق و توانمند سازی این مجموعه شهری به منظور ایفای نقش محوله به آن تنها در پرتوی فرایند تعامل، هماهنگی و مشارکت بین کلیه نهادهای متولی

مسائل توسعه و عمران شهری امکان پذیر بوده و در این راستا تهیه و تدوین الگوی توسعه و طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران پایه برای محدوده قانونی شهر تهران (مناطق بیست و دو گانه) تنها در برگیرنده بخشی از یک حرکت عظیم و مشترک در راه رفع نابسامانی ها و اعتلای حیات سالم شهری این کلانشهر محسوب می گردد.

از این رو نقش و وظیفه اصلی در تهیه و تدوین الگوی توسعه شهر تهران بستر سازی

به منظور تحقق اهداف کلی ذیل خواهد بود:

1- ارتقاء کمی و کیفی محیط شهری جهت سکونت و سایر فعالیت های شهروندان ، همسو با اصلاح و تکمیل ظرفیت های زیست محیطی ضامن توسعه پایدار شهری و در خور شأن و منزلت پایتخت دویست ساله ایران

2- برانگیزنده و احیاگر تفکر و اندیشه ای نظام مند و مدون به منظور اعمال مدیریتی صحیح ،هدایتگر و معطوف به تحولات آتی و توانمند سازی آن در جهت قبول با توسعه نقش آفرینی های فعلی و آینده

در عرصه های مختلف بین المللی ، منطقه ای ، ملی و محلی .

3- مقابله با نا بسامانی های عام و خاص هر یک از محدوده ها و یا مناطق شهری در جهت جبران و عوارض نا هنجاری های حاصل از تداوم روند گذشته یا حاکم و تلاش جدی برای ممانعت از استمرار آنها در آینده .

قرارداد گام دوم بررسی توسعه شهری منطقه یک شهرداری تهران در تاریخ 23 / 7 / 1383

بین مهندسین مشاور بافت شهر و نهاد تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه 1 تهران شهر تهران منعقد گردید .

موضوع قرارداد شامل خدمات مشاوره در سه زمینه زیر است :

۱- تهیه الگوی توسعه منطقه یک

۲- تهیه طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران پایه منطقه یک

۳- ارائه خدمات فنی به شهرداری منطقه یک

مطالعات طرح با دریافت مدارک مورد نیاز ، از آبان ماه آغاز گردید .

راهنمای تهیه الگوی توسعه مناطق شهرداری تهران ( موضوع قسمت اول قرارداد تهیه طرح طرح تفصیلی منطقه 1 تهران مناطق ) در دیماه ۱۳۸۳ ابلاغ

و پس از بررسی در کمیته هماهنگی در اوایل اسفند ماه نهایی شد و ملاک عمل قرار گرفت .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 1 تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید: