در انتهای این مقاله میتونید به صفحه دانلود این طرح تفصیلی یعنی طرح تفصیلی منطقه 2 تهران بروید:

کلیات وضع موجود در طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

منطقه 2 جزو مناطق توسعه یافته واقع در محدوده میانی و شمالی شهر تهران است .

این منطقه دارای مساحتی به وسعت تقریبی 5000 هکتار ( 49564090 مترمربع ) و جمعیتی حدود559

هزارنفر ( در سال 81 – طبق برآورد این مهندسین مشاور ) می باشد . جمعیت منطقه در سال 75

(طبق سرشماری ) بالغ بر 458089 نفر بوده است .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 2 تهران  کلیک کنید:

شکل گیری بخش اعظم منطقه طی 5 دهه گذشته صورت گرفته است . و طی این سالها منطقه

با افزایش نرخ رشد سالانه جمعیت تا مرز 5/88 در مقیاس منطقه ( طی سالهای 75 – 59 ) نیز مواجه بوده است.

این منطقه به 9 ناحیه شهری و 14 محله ( آماری ) تقسیم شده است. این منطقه از شمال به

ارتفاعات جنوبی البرز ، از غرب به منطقه 5 ، ازجنوب به مناطق 9 و 10 ، از شرق به مناطق 1 و 3 و 6

محدود می باشد.

طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

با استناد به نقشه های شرکت کنترل کیفیت هوا ، بخش اعظم منطقه از هوای خوب و پاک

برخوردار است . از جمله عوامل موثر در این امر را می توان در وضعیت ارتفاعی ، توپوگرافی ، سطوح

باز و سبز ( رود دره ها و دامنه های شمالی ) ، و شرایط میکروکلایمای حاصل از این عوامل در منطقه

(وزش بادهای محلی و میزان بارندگی ) دانست .

مهمترین منابع آلاینده هوا در این مورد را می توان سطوح وسیع بزرگراه ها و فعالیت های مربوط به بخش ساختمان دانست

( طی 9 سال 72 الی 81 منطقه با صدور پروانه برای بیش از 12 میلیون متر مربع ساختمان بار سنگینی را در این زمینه بر دوش داشته است . )

منطقه 2 به دلیل عبور گسل اصلی شمال تهران و گسل های فرعی نیاوران ، داوودیه ، و باغ فیض؛

از جمله مناطق آسیب پذیر شهر تهران در برابر زلزله می باشد . علاوه بر آن ، مسائل دیگری از جمله

گسل ، زمین لغزه و … ازجمله عواملی هستند که پاره فوقانی ( شمالی ) منطقه را پر مخاطره می سازد.

طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

وضعیت آب و هوا – جمعیت و در طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

این منطقه که در ابتدای شکل گیری به عنوان منطقه ییلاقی سکونتی و خوش آب و هوا مورد

استفاده قرار می گرفت به تدریج به سمت حوزه سکونتی برای جمعیت رو به رشد تهران پیش رفته است .

در مرحله بعد و به مرور زمان به دلیل ایجاد زیر ساخت های نوین و گسترده ، وجود قطعات

بزرگ ، ارزانی زمین از یکسو و تمرکز فوق العاده فعالیت ها در مرکز شهر و نزدیکی منطقه به مرکز

ثقل شهر و نیاز به توسعه ساختارهای اصلی فعالیت ها به پذیرش استقرار برخی فعالیت های

فرامنطقه ای ، شهری و فراشهری گردن نهاد .

ایده های مربوط به طرح تفصیلی منطقه 2 تهران های توسعه تهران من جمله طرح تفصیلی منطقه 2 تهران ساماندهی نیز در گسترش این فعالیت ها

در منطقه موثر بوده است ، این مشخصات و شرایط مناسب جغرافیایی و اکولوژیک همچنین

زمینه مناسبی را برای توسعه جمعیت ساکن در منطقه ایجاد نموده است .

طی آمارهای رسمی جمعیت منطقه در فاصله دو آمارگیری بیش از دو برابر شده است .

( از 220740 نفر در سال 59 به 458089 نفر در سال 75 ) .

 در آمد شهرداری منطقه  2 تهران در طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

شهرداری منطقه 2 طی سالهای 75 تا 80 بالغ بر 1752 میلیارد ریال در آمد داشته است .

که حدود 85 % آن از منبع ساخت و ساز شهری تامین شده است . از سال 77 تا 80 شهرداری منطقه از

نرخ رشد درآمدی معادل 50 % برخوردار بوده است .

هزینه های شهرداری منطقه نیز طی همان سال ها معادل 805 میلیارد ریال بوده که 74 % آن را

هزینه های عمرانی تشکیل می داده است . بجز سال 75 که هزینه های شهرداری مازاد بر

درآمد بوده است . سال های 76 تا 80 هر ساله در آمد بیشتر از هزینه هاست .

مقایسه در آمد شهرداری منطقه با نرخ تورم سالانه ، گویای این امر است که رشد نرخ

تورم طی این سالها از رشد درآمد شهرداری پیش گرفته و در واقع درآمد شهرداری منطقه از

رشدی معادل 6 درصد برخوردار بوده است .

تعیین مزیت نسبی و رقابتی منطقه

مزیت نسبی ، در این بررسی شرایطی است ( در مقیاس بین منطقه ای ) که باتوجه به برتری نسبی نقاط قوت و فرصت

هر منطقه ای یا ناحیه نسبت به سایرمناطق در مقیاس شهر احراز می شود بر این اساس مزیتهای نسبی در این منطقه عبارت خواهند بود از :

1_ شرایط محیطی مناسب در زمینه اقلیمی و اکولوژیکی،که بسترساز ارائه سازمان  فضایی _ بصری دلپذیر و محیط زندگی مطلوب درمقیاس شهر تهران می باشد .

2_ زیر ساختهای گسترده ارتباطی شهری و فراشهری و امکانات توسعه آن .

3_ اندازه بزرگ متوسط قطعه ملکی ( مسکونی و غیر مسکونی ) .

4_ وجود اراضی ذخیره (بایر ویا باکاربریهای خدماتی ) وسیع موجود و حضور قابل ملاحظه سازمانهای مالک عمومی- دولتی و نهادها در آنها .

5_ مکان گزینی کاربریهای فرامنطقه ای در قالب کار بریهای تاسیساتی (ارتباطات راه دور- انفورماتیک) آموزشی، درمانی،گردشگری ، اداری وتجاری باکارکرد شهری و
فراشهری و گرایش به توسعه این مقیاس از فعالیتها .

6_ سطح بالای سواد ، فرهنگ و در آمد ساکنین و گرایش به سرمایه گذاری شهر در منطقه .

7_ انعطاف پذیری سازمان فضائی منطقه بدلیل جوان بودن ساخت و بافت منطقه و امکانات متنوع ارتباطی .

8_ امکان جلب مشارکت (مردمی، نهادهای خصوصی، عمومی ودولتی ) در توسعه منطقه با توجه به بسترهاو مناسبات عمومی ومدیریتی با منطقه (فرهنگ پذیرش،
مالکیتهای نهادها ودولت ، طرح تفصیلی منطقه 2 تهرانها و گرایشات آنان) .

9_ وسعت شبکه معابرداخلی باتأمین دسترسی مناسب، روانی وسرعت بالای حرکت در آنها .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 2 تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید: