هرآنچه که باید در رابطه با دستور ایجاد چند ضلعی در اتوکد بدانید در این مقاله برای شما آورده شده است. چند ضلعی شامل: مستطیل ها و دیگر پلی اتیلن های بسته و یا انواع چند ضلعی ها یا polygons با سه ضلع یا بیشتر هستند که دستور POLygon در اتوکد یک روش سریع برای ترسیم چند ضلعی های منظم (همه طرفه با زاویه برابر) است.

مراحل استفاده از دستور POLygon

 • در لیست کشویی Rectangle ، روی Polygon از لیست کشویی Rectangle در اتوکد کلیک کنید ، یا POL را تایپ کنید و Enter را بزنید.
 • اتوکد فرمان POLygon را شروع کرده و از شما می خواهد که تعداد ضلع ها را برای چند ضلعی وارد کنید.
 • تعداد ضلع <4> را وارد کنید:
 • تعداد ضلع ها را برای چند ضلعی در اتوکد که می خواهید بکشید تایپ کنید و سپس Enter را بزنید.

توجه داشته باشید که چند ضلعی شما می تواند از 3 تا 1.024 ضلع داشته باشد.

 • حال اتوکد از شما می خواهد که نقطه مرکزی چند ضلعی را مشخص کنید.
 • مرکز چند ضلعی یا [Edge] را مشخص کنید:

می توانید با مشخص کردن طول یک طرف به جای مرکز و سپس شعاع یک دایره ، از گزینه Edge برای ترسیم چند ضلعی استفاده کنید. روش  imaginary circle بسیار متداول است.

 • با کلیک روی یک نقطه یا تایپ مختصات ، نقطه مرکزی را مشخص کنید.
 • اتوکد از شما درخواست می کند که مشخص کنید چند ضلعی در یک  imaginary circle نوشته شده باشد که شعاع آن در مرحله 5 مشخص می شود (گوشه ها دور دایره را مشخص می کند) یا درمورد دایره (که طرفین مماس هستند) استفاده می شود.
 • یکی از این دو گزینه  را وارد کنید:

نوع I (برای  inscribed) یا C (برای  circumscribed) را تایپ کرده و Enter را بزنید.

خط فرمان باعث می شود شعاع یک  imaginary circleرا مشخص کنید.

 • شعاع دایره را مشخص کنید:

شعاع را با تایپ کردن مقدار یا کلیک کردن روی یک نقطه مشخص کنید.

چند ضلعی در اتوکد در ترسیم می‌شود. اگر distance را تایپ کنید یا روی یک نقطه کلیک کنید با فعال کردن حالت Ortho ، چند ضلعی به طور مرتب تراز می شوند.

مستطیل ها و چند ضلعی از انواع آبجکت های خاص نیستند. آنها فقط پلی اتیلن های معمولی هستند که توسط ماکروها مخصوص فرمان ساخته شده اند. ترسیم چند ضلعی در اتوکد عملی است که به تعدد زوجات معروف است. POLYGON دستوری نیست که اغلب از آن استفاده شود اما در بعضی مواقع قابل استفاده است ، این دستور می تواند به ترسیم یک ستاره در اتوکد کمک کند. تکنیکی وجود دارد که شما با استفاده از این دستور می توانید برای ایجاد یک ستاره در اتوکد استفاده کنید.همچنین این دستور امکان ایجاد چند ضلعی را فراهم می کند.

تنظیم شعاع چند ضلعی

برای ایجاد چند ضلعی در اتوکد ، باید تعداد طرفین چند ضلعی خود را هنگام ایجاد آن ، مرکز چند ضلعی و اینکه آیا چند ضلعی به صورت دایره ای حک شده یا به صورت دایره ای درج خواهید کرد که شعاع را مشخص می کنید مشخص شود.

 •  برای ایجاد چند ضلعی POLYGON در اتوکد را بنویسید و Enter را فشار دهید.
 • تعداد طرفین را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
 • مرکز چند ضلعی را مشخص کنیدیک گزینه را وارد کنید: I (برای inscribed) و C (برای Circumscribed). به طور پیش فرض روی <I> تنظیم شده است. به سادگی با فشار دادن Enter در این مرحله ، شعاع دایره را مشخص کنید.
 • به پنجره فرمان چند ضلعی توجه داشته باشید ، در حالی که از رویه فوق پیروی می کنید ، می توانید در مرحله 3 متوجه شوید که گزینه ای وجود دارد که به شما امکان می دهد به جای مرکز دایره و زاویه ، طول یک ضلع چند ضلعی را مشخص کنید. از آنجا که همه طرفهای یک چند ضلعی طول یکسانی دارند ، ممکن است بخواهید از این ویژگی برای ایجاد چند ضلعی استفاده کنید ، و این گزینه دوم استفاده از آن خواهد بود.

همانطور که  گفتم ، چند ضلعی در اتوکد می توانند به شما در ایجاد ستاره در اتوکد کمک کنند. پیوستن به گوشه ها و پیرایش می تواند به ایجاد مجموعه ای کاملاً متفاوت از آبجکت ها کمک کند.