ایجاد سایه برای مدل در اسکچاپ

در این آموزش تصویری اسکچاپ ایجاد سایه برای مدل در اسکچاپ را خواهید آموخت و تنظیمات نور را به خوبی بر مدل طراحی شده خود را خواهید یافت. مهمترین نکته برای ایجاد سایه برای مدل در اسکچاپ این است که آ نها درست مثل ساعات روز، با تغییر مکان خورشید، تغییر می کنند. اگر هر برنامه ای به جز sketchup بود، مجبور بودیم در مورد آزیموت و زوایا هم به برنامه داده وارد کنیم اما خوشبختانه در اسکچاپ چنین چیزی نیست. وقتی یک روز و زمان را انتخاب میک‌نید و sketchup به طور خودکار سایه ها را با مشخص کردن مکان خورشید نمایش میدهد. فعال کردن سایه ها فقط باعث تغییر حالت نمایش مدل میشود و بر هیچ یک از موارد موجود در طراحی اثر ندارد. در ادامه باید سایه فعال شود و به صورت پیش فرض، فعال نیست. پس،اولین کار دانستن نحوه ی فعال کردن سایه ها میباشد.

window→ shadows .1 را انتخاب کنید تا باکس تنظیمات سایه باز شود.

۲٫ در بالای دیالوگ باکس، گزینه ی display shadows را انتخاب کنید.
با کلیک کردن بر روی آن، خورشید در sketchup فعال شده و سایه ها در سراسر مدل شما دیده خواهد شد.

تنظیم کردن زمان ، تاریخ سایه پنجره تنظیمات سایه دارای کنترلهای زمان و تاریخ است که برای تغییر مکان خورشید در اسکچاپ به کار می رود.

با باز شدن باکس سایه گزینه ای برای انتخاب وجود دارد که ایران در UTC +3:30 قرار گرفته است و میتوانید برای دقت سایه مدل خود روی این عدد قرار دهید.

گزینه ی بعدی ساعت سایه ی شما میباشد و با توجه به ساعت تعیین شده برای مدل سایه ی شما متفاوت خواهد بود.

گزینه ی بعدی تاریخ قرارگیری مدل شما در طول سال میباشد که این بازه ی زمانی نوع سایه را متغیر میسازد.

گزینه های بعدی مربوط به روشنی و تاریکی سایه ی مورد نظرتون میباشد.

گزینه ی use sun for shading به این معنا میباشد که سایه ی تولیدی از خورشید استفاده خواهد کرد.

On faces : در صورتی که این گزینه انتخاب نشود، سایه ها روی face های مدل دیده نمی شود. در حالت پیش فرض، این گزینه فعال است و باید فعال بماند؛ مگر آن که شما بخواهید سایه ها روی زمین باشند.
On ground : در صورتی که این گزینه انتخاب نشود، سایه ها روی زمین  دیده نمی شوند. این مورد هم به صورت پیش فرض فعال است؛ مگر آن که بخواهید غیر فعال شود.
From edge : این حالت برای لبه هایی استفاده میشود که به face مرتبط نیستند. چیزهایی مثال طناب و… که غالباً با edge هایی مثل این ها مدل سازی میشود.

پیشنهاد طراح شید فعالسازی دو مورد اول و غیر فغالسازی مورد سوم است

*نکته اگر این سه مورد برای شما غیر فعال بود روی مورد کادر قرمز زیر کلیک کنید:

امیدوارم از این مطلب نهایت استفاده رو برده باشید و بتونید مدل هاتونو روز به روز حرفه ای تر کنید.