هرآنچه که باید در رابطه با دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی بدانید در این مقاله برای شما آورده شده است. کار دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی چیست؟ گزینه‌های پیش آمده احتمالی در هنگام استفاده از دستور  Surfoffset در اتوکد سه بعدی چیست؟ با طراح شید برای قسمتی دیگر از آموزش اتوکد و دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی همراه باشید.

چه روش‌هایی برای ایجاد سطوح surfaces  از سطوح موجود یا آبجکت‌های solid  در اتوکد سه بعدی موجود است؟ کار با دستور Offsetting Surfaces در اتوکد سه بعدی به چه شکل است؟

دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

کار دستور Surfoffset

با این دستور می‌توانید یک سطح موازی با فاصله مشخص از سطح اصلی ایجاد کنید. همچنین می‌توانید جهت افست را با گزینه Flip Direction معکوس کنید.

دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

گزینه‌های پیش آمده احتمالی در هنگام استفاده از دستور  Surfoffset در اتوکد سه بعدی

 • Specify Offset Distance

فاصله‌ی بین سطح افست و سطح اصلی را مشخص می‌کند.

 

 • Flip Direction

جهت افست نشان داده شده توسط فلش‌ها را برعکس می‌کند.

دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

 • Both Sides

سطح را از دو جهت ایجاد می‌کند (به جای یک سطح‌، دو سطح جدید ایجاد می‌کند).

دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

 • Solid

یک طرح Solid را به وسیله offset خلق می‌کند. این  کار شبیه به دستور THICKEN است.

دستور Surfoffset

 •  Connect در دستور Surfoffset 

در صورت Connect بودن سطوح اصلی یا multiple‌، چندین سطح افست را به هم متصل می‌کند.

دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

 • Expression در دستور Surfoffset

 یک فرمول یا معادله را وارد کنید تا فاصله‌ی سطح offset آن مشخص شود.

روش‌های زیادی برای ایجاد سطوح surfaces  از سطوح موجود یا آبجکت‌های solid  و موضوعات فرعی موجود است.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید سطوح surfaces  از سطوح موجود یا آبجکت solid ایجاد کنید:

از روش Blending  برای ایجاد یک سطح انتقال بین دو سطح یا آبجکت solid موجود.

از روش Patching  برای ایجاد یک سطح در یک طرح بسته یا منحنی.

از روش Offsetting  برای تنظیم یک سطح موازی یا solid.

با تنظیم فاصله مشخص از یک سطح و مشخص کردن دو نقطه برای ایجاد سطوح مسطح در فضای بین لایه‌های لبه ، اسپلین‌ها و منحنی های ۲ بعدی و ۳ بعدی.

با مشخص کردن لبه‌های غیر مسطح یا اسپلین‌ها برای تشکیل شبکه هنگامی که surfaces را در اتوکد ایجاد می‌کنید‌، و از SURFACEASSOCIATIVITY برای کار با سطوح مختلف به عنوان یک گروه استفاده کنید.

فقط هنگام تغییر یک modify‌ ،‌modify ‌های دیگر در یک آبجکت solid به روز می‌شوند ، هنگامی که شما یک associative surface را تغییر می‌دهید‌، تمام سطوح مرتبط به روز می‌شوند تا منعکس کننده تغییر باشند. همچنین می‌توانید بخش‌های دیگری مانند mesh  و آبجکت‌ها را با ضخامت به سطوح تبدیل کنید.

 

کار با دستور Surfoffset در اتوکد سه بعدی

با تنظیم parallel surface در سطح‌، یک سطح موازی یا solid ایجاد کنید.

با SURFOFFSET ، فاصله افست را مشخص می‌کنید و این‌که آیا سطح افست ارتباطی را با سطح اصلی حفظ می‌کند یا خیر.

همچنین می‌توانید فاصله افست را با یک عبارت ریاضی مشخص کنید.

هنگامی که یک سطح را offset می‌کنید‌، می‌توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • جهت افست را با گزینه Flip تغییر دهید.
 • برای ایجاد دو سطح جدید از هر دو جهت Offset  کنید.
 • یک آبجکت solid  بین سطوح offset  شده ایجاد کنید.
 • اگر بیش از یک سطح را offset می‌کنید‌، می‌توانید مشخص کنید که آیا سطوح offset به هم متصل باشند یا خیر.
 • عبارتی را وارد کنید که فاصله سطح افست از سطح اصلی را محدود کند. این گزینه فقط در صورت فعال بودن associativity در دسترس است.