طراحی چهره یک تفسیر بصری است و ما باید در طراحی فیگور باید یاد بگیریم که خلاق بیندیشیم و به راه‌حل‌های مختلفی برسیم تا  “مشکلاتِ طراحی‌مان” را حل کنیم. زمانی که قصد طراحی چهره از مدلِ زنده را داریم باید “سریع” طرح را اجرا کنیم  چون مدل زنده تا همیشه در آنجای ثابت نخواهد ماند. پس با تمرین یاد خواهید گرفت تا راه‌حل‌های بدیعی را در طراحی فیگور انسانی ابداع کنید. با شناخت عناصر مهم روی فیگور می توانید راهی را در پیش بگیرید که باقی مراحل طراحی فیگور را روان و تاثیرگذار ادامه دهید. پس با ما همراه باشید تا در این مقاله شمارا با استراتژی ها حل مشکلات در طراحی و نکات مهم در طراحی فیگور آشنا شوید.

مهم نیست که چطور و از کجا طراحی را شروع کرده اید در 10 دقیقه‌ی اول کار اطلاعات مهم آن تا جایی که ممکن بود به تصویر منتقل شده است :
– جهت و شکل کلی سر مدل
-ترسیم خطوط شانه‌ها
– درک و رسم حالت اصلی‌یک فیگور
-موقعیت قرارگیری پاهای فیگور
-تخمین زدن ابعاد ارتفاع و عرض مدل
-ترسیم شکل کلی، ابعاد درست فیگور و نحوه سایه زدنِ دقیقِ در ترسیم

طراحی فیگور انسانی

  1. ✒ شروع کردن طراحی فیگور از سر و گردن

از روش های شروع این کار طراحی از بالا به سمت پایین آناتومی بدن است تا بتوانیم سرِ مدل را در جای درست خودش ترسیم کنیم. در ابتدا با رسم یک بیضی که نشان دهنده جمجمه انسان است برای سر فیگور شروع و در مزاحل بعد جزئیات مثل موها را اضافه می کنیم. خوب بعد از مشخص کردن فرم کلی مدل فیگور با اضافه کردنِ خطِ مرکزی صورت، چانه و خطوط فک شکل پرسپکتیو مدل را ترسیم می کنیم. مقایسه کردنِ ابعاد و زوایای هر اندام و دقت در کلیتِ طرح مدل قبل از اضافه کردنِ جزییات به آن از نکات مهم در طراحی فیگور انسانی است. پس از رسم سه بعدی سر مشغول ترسیم خطوط شانه‌ها و توجه به زاویه‌ی بین آنها و فاصله‌ی آنها از چانه می شوید. وقتی از درستی زاویه مطمئن باشید خطِ اصلی فیگور را اضافه و پاها را طراحی می‌کنید.

✒ مزایای شروع کردن طراحی فیگور از سر و گردن در چیست؟

* چرخش زاویه‌ی سر و شانه‌ها و نشان دادن ژست و فیگور مدل انسانی

* ترسیم یک خطِ عمودی از سر  که  بیانگر دوری بخش‌های مختلف بدن انسان نسبت به یکدیگر هستند
* سر واحدی برای اندازه‌گیری در مدل بوده و همچنین برای مشخص کردن ارتفاع و عرضِ فیگور

 

  1. ✒ شروع طراحی از خط شانه ها

زمانی که به یک مدل از روبرو نگاه می‌کنید، می توانید خطِ شانه‌ها را با وصل کردن برجستگی استخوان ترقوه ترسیم کنید. حال به مدل از پشتِ سر نگاه کنید، نقطه‌ی اتصال ِ زایده‌ی Acromion با استخوان کتف را بیابید. این برآمدگی اغلب روی سطح بدن قابل مشاهده بوده و اتصال این نقاط به هم سبب می‌شود تا آسان‌تر بتوانید خطِ شانه ها را طراحی وترسیم کنید.

  1. ✒ شروع طراحی از خط ژست یا gesture line

     

هرگاه مدل در حالتی ناهمگون باشد شما می‌توانید در طراحی از خطِ کلی ژست که بیانگر حالتِ کلی مدل است شروع نمایید تا بتوانید حرکِ اصلی را انتقال دهید. برای تمرین در این‌ کار  بهتر است از خودتان بپرسید:  اکنون فیگور در حال انجام چه کاری است؟ بعد از آن که خط ژست و حرکتِ فیگور را ترسیم نمودید می‌توانید خطِ شانه‌ها را رسم و شکلِ سر و جایی که قفسه‌سینه قرارمی گیرد را ترسیم کنید.

  1. ✒ شروع طراحی فیگور با اشکال ساده

پوزیشن هایی با پرسپکتیو های فشرده‌ دارای خط اکشن مشخصی نیستند اما ژستِ آنها را می‌توان با اشکال ساده هندسی رسم کرد. برای طراحی این‌ مدل‌ها با قرار دادن آنها در داخل اشکال ساده استفاده می کنیم. برای درک ابعاد و تناسبات و همچنین ارتباط عناصر و زوایای‌ِ آنها  با هم توجه و دقت زیادی به خرج دهید تا با حذف جاهای غیر ضروری مدل فرم مورد نظر را از شکل هندسی استفاده شده استخراج کنید.

  1. ✒ شروع طراحی فیگور با یک محدوده یا Envlope

هرگاه مدل‌چالش برانگیز شود باید با آنالیز کردن مدل و پیاده سازی اجزاء آن شروع کنیم به جای اینکه همه چیز را به صورت مستقیم پیاده سازی کنیم. در این شیوه از طراحی فیگور دقت طراح بالا می رود و محدوده‌ها جاهایی است که با بدن مدل اشغال شده‌ و می توان از خطوط صاف، منحنی یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کرد تا محیط خارجی مدل ترسیم شود.

  1. ✒ مدل قرار دادن دست خود برای شروع طراحی فیگور

در زمان طراحی از دست دیگری که با آن طراحی نمی کنید می توانید به عنوان مدلی برای تمرین حالت های طراحی فیگور انسانی استفاده کنید.

  1. ✒ ترسیم ساختار اصلی دست و پا به شکل استوانه

برای شروع می توانید از یک شکل بادامی برای طراحی فیگور ساختار کلی بدن در هر حالتی استفاده کنید. در ترسیم طراحی ساختار اولیه و حالت پاها، آنها را به شکل سه بعدی در یک مستطیل فرضی در نظر گرفته و سپس در حالت پرسپکتیو اقدام به رسم آن در قالب همان استوانه می نماییم.

و در آخر باید بگوییم هر یک از موارد ذکر شده ای که با آن شروع می‌کنید، بستگی به چیزی دارد که بیش از همه برایتان مهم است. قبل از برداشتنِ مداد طراحی، اول فکر کنید که چه چیزی برایتان جالب و مهم است بعد کار را با ساده‌ترین و آشکارترین مورد شروع کنید.