در این مقاله آموزش اتوکد یاد میگیریم که چگونه فایل سفارشی سازی (CUIx) محل ذخیره کلید های میانبر در اتوکد  به شرح زیر می باشد که  این قابلیت را  در اختیار کاربر میگذارد تا کلید های میانبر خود را نیز در برنامه ایجاد کرده و استفاده کنید.

آموزش اتوکد ۲۰۲۰

جدول کلید های میانبر در اتوکد

جدول زیر لیست عملیات های پیش فرض برنامه برای کلید های میانبر در اتوکد می باشد.

کلیدهای میانبرعملیات

‏CTRL + F2

 

نمایش پنجره متن

 

‏CTRL + 0

 

 

پاک کردن صفحه

 

‏CTRL + 1

 

پلاگین Properties را نشان میدهد

 

‏CTRL + 2

 

نمایش DesignCenter

 

‏CTRL + 3

 

نمایش پنجره های ابزار Tool Palettes

 

‏CTRL + 4

 

رفتن به قسمت مدیریت صفحات

 

‏CTRL + 6

 

نمایش dbConnect Manager
(تنها در اتوکد)
 
‏CTRL + 7

 

نمایش پالت مدیریت نشانک گذاری

 

‏CTRL + 8

 

پالت QuickCalc را نشان میدهد

 

‏CTRL + 9

 

نمایش پنجره Command Line

 

‏CTRL + A

 

تمام اجزای طراحی که قفل یا فریز نشده انتخاب می کند

 

‏CTRL + SHIFT + A

 

رفتن به گروه ها

 

‏CTRL + B

 

تغییر وضعیت snap

 

‏CTRL + C

 

کپی کردن کلیپ برد

 

‏CTRL + SHIFT + C

 

کپی کردن کلیپ برد ویندوز با نقطه پایه

 

‏CTRL + D

 

تغییر UCS دینامیکی
(فقط برای اتوکد)
‏CTRL + E

 

چرخش در جهت ایزومتریک نقشه

 

‏CTRL + F

 

تغییر وضعیت snap شدن اشیا متحرک

 

‏CTRL + G

 

تغییر دادن وضعیت شبکه و
کادر بندی
‏CTRL + H

 

تغییر وضعیت PICKSTYLE

 

‏CTRL + HOME

 

صفحه را به تب ابتدایی می برد

 

‏CTRL + SHIFT + H

 

تغییر وضعیت نمایش پالت مخفی کردن و یا نمایش دادن HIDEPALETTES و SHOWPALETTES

 

‏CTRL + I

 

صفحه نمایش مختصات را تغییر می دهد (فقط برای اتوکد)

 

‏CTRL + SHIFT + I

 

تغییرات محدودیت های درج شده (فقط برای اتوکد)

 

‏CTRL + J

 

تکرار آخرین دستور

 

‏CTRL + K

 

اضافه کردن لینک

 

‏CTRL + L

 

تغییر وضعیت Ortho

 

‏CTRL + SHIFT + L

 

داده هایی که قبلا انتخاب شده را انتخاب می کند

 

‏CTRL + M

 

تکرار آخرین دستور

 

‏CTRL + N

 

ایجاد پنل طراحی جدید

 

‏CTRL + O

 

باز کردن یک صفحه طراحی موجود در حافظه (open)

 

‏CTRL + P

 

پلات طراحی را ایجاد میکند

 

‏CTRL + SHIFT + P

 

رابط کاربری را به Quick Properties تغییر می دهد

 

‏CTRL + Q

 

برنامه را ترک می کند

 

‏CTRL + R

 

چرخش layout موجود در جهت viewport 

 

‏CTRL + S

 

ذخیره طراحی

 

‏CTRL + SHIFT + S

 

کادر محاوره ای ذخیره کردن را نمایش می دهد

 

‏CTRL + T

 

سوییچ کردن به حالت تبلت

 

‏CTRL + V

 

داده ها را از کلیپ برد ویندوز منتقل می کند (paste)

 

‏CTRL + SHIFT + V

 

داده ها را از کلیپ بورد ویندوز به عنوان یک بلوک paste می کند

 

‏CTRL + W

 

سوویچ بین حالت های مختلف چرخش

 

‏CTRL + X

 

داده ها را از پنجره طراحی کنونی بریده و به کلیپ برد ویندوز paste می کند

 

‏CTRL + Y

 

اقدام قبلی که Undo شده بود را لغو می کند Redo

 

‏CTRL + Z

 

آخرین عمل را به حالت قبلی بر میگرداند undo

 

‏CTRL + [

 

فرمان فعلی را لغو می کند

 

‏CTRL + \

 

فرمان فعلی را لغو می کند

 

‏CTRL + PAGE UP

 

رفتن به lay out قبلی

 

‏CTRL + PAGE DOWN

 

رفتن به lay out بعدی

 

‏CTRL + TAB

 

انتقال به تب بعدی فایل

 

‏F1

 

نمایش راهنما

 

‏F2

 

هنگامی که پنجره خط فرمان (commandline)شناور است، history line را گسترش می دهد یا پنجره Text را در زمانیکه خط فرمان درج شده باشد نمایش می دهد

 

F3تغییر وضعیت OSNAP

 

‏F4

 

تغییر حالت 3DOSNAP (تنها در AutoCAD) یا تغییر حالت TABMODE (فقط AutoCAD LT)

 

‏F5

 

تغییر وضعیت برنامه به حالت ISOPLANE

 

‏F6

 

تغییر وضعیت UCSDETECT (فقط در اتوکد)

 

‏F7

 

تغییر به حالت GRIDMODE

 

‏F8

 

تغییر تنظیمات حالت ORTHOMODE

 

‏F9

 

تغییر حالت SNAPMODE

 

‏F10

 

سوییچ شدن به حالت مختصات قطبی

 

‏F11

 

سوییچ شدن به حالت snapmode

 

‏F12

 

سوییچ کردن وضعیت ورودی دینامیکی

 

‏Shift + F1

 

انتخاب اجزای یک شی فیلتر نشده (فقط برای اتوکد)

 

‏Shift + F2

 

انتخاب اجزای یک شی محدود به رأس ها (فقط AutoCAD)

 

‏Shift + F3

 

انتخاب اجزای یک شی محدود شده به لبه ها
(فقط در اتوکد)
‏Shift + F4

 

انتخاب اجزای یک شی محدود به سطح های جسم
(فقط در اتوکد)
‏Shift + F5

 

انتخاب اجزای یک شی محدود شده در history سالید یک شی
(فقط اتوکد)