طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

1 سال پیش
طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران با مساحت بیش از ۵۲۸۷ هکتار عرصه ای از اراضی شمال غربی شهر تهران را در برمی گیرد که از دیرباز با فضای باز گسترده و ر وستاهای پراکنده در آن، شناخته می شود . این محدوده از شمال به دامنه های جنوبی البرز (تراز ۱۸۰۰ از مسیل فرحزاد تا ده حصارک و تراز ۱۶۰۰ از ده یاد شده تا مسیل کن ) از جنوب به جاده ی مخصوص تهران – کرج، از غرب به دره ی مسیل کن و از شرق به دره مسیل فرحزاد و بزرگراه های اشرفی اصفهانی و محمدعلی جناح محدود می گردد .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید:

دانلود

محدوده ی طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

دره های موجود در منطقه از دیرباز محل سکونت جوامع انسانی بوده که مهمترین آنها « روستای کن » می باشد. علاوه بر روستای کن پنج محدوده ی دیگر که دارای قدمت می باشند، به ترتیب اهمیت عبارتند از : باغ فیض، ده حصارک، مرا دآباد، حسن آباد و وسک . اگرچه دو محدوده ی حسن آباد و وسک در درون بافت شهری منطقه حل شده و اثر قابل ملاحظ ه ای از آنان به جای نمانده است ولی سه محدوده ی دیگر کماکان آثاری از گذشته را در خود دارند . با توجه به نقشه های در دسترس منطقه در مقاطع مختلف (در سال های ۱۳۴۳ ، ۱۳۵۸ ، ۱۳۶۶ و ۱۳۷۳ ) توسعه ی کالبدی منطقه ی پنج در چهل سال اخیر صورت پذیرفته است . از آنجا که هرگونه تجمع انسانی به دنبال خود احداث شبکه مواصلاتی را در پی دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند (بافت مسکونی، شبکه تحرکات )، در هر مقطعی ساختار شبکه معابر نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

کاربری های وضع موجود اراضی طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

محدوده ی طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران پهنه ای از اراضی شمال غرب تهران است که حدود چهارگانه آن به شرح زیر میباشد:

شمال (از شرق به غرب) :

خط القعر دره ی فرحزاد به آخرین محدو ده ی ساخت و سازهای موجود (شمال مجموعه ی مسکونی احداث شده توسط تعاونی مسکن سازمان فنی و حرفه ای) به خط تراز ۱۸۰۰ و منطبق بر این خط تراز تا خط القعر دره ی حصارک – وسک و از این نقطه منطبق بر تراز ۱۶۰۰ تا تقاطع پل موجود بر روی رودخانه ی کن.

شرق :

از لبه ی شرقی آسفالت بزرگراه محمدعلی جناح (شمال میدان آزادی ) و امتداد آن بر روی لبه ی شرقی آسفالت بزرگراه اشرفی اصفهانی تا انتهای آن (تقاطع با سی و پنج متری حصارک ) و از آنجا منطبق بر جاده ی فرحزاد تا خ طالقعر رودخانه ی فرحزاد تا انتهای شمال شرقی محدوده.

جنوب :

تقاطع رودخانه ی کن و جاده ی مخصوص کرج و منطبق بر لبه ی جنوبی این جاده تا میدان آزادی (ضلع شمال غربی این میدان و بر روی لبه ی جنوبی راست گرد بزرگراه محمدعلی جناح – جاده مخصوص تهران – کرج).

خواندن این مقاله را هم به شدت پیشنهاد می‌کنیم!
طرح تفصیلی منطقه 14 تهران

غرب :

منطبق بر خط القعر رودخانه ی کن تا تقاطع این خط القعر با جاده ی مخصوص تهران- کرج. با این اوصاف محدوده طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران مساحتی معادل ۵۲۸۷/۳۵ هکتار را در بردارد که در تقسیمات خردتر به هفت ناحیه تقسیم می شود .

ویژگی های عمده ی طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

خصوصیات و ویژگی های عمده و بارز منطقه ی ۵ را در بخش های مختلف مطالعاتی می توان به

شرح ذیل برشمرد :

ویژگی های محیط طبیعی

الف – وجود ارتفاعات و کوهپایه های جنوبی البرز در شمال منطقه که به لحاظ دید و منظر و امکان استفاده جهت گذران اوقات فراغت یک ویژگی مثبت ارزیابی میگردد.

ب – گذر دو رودخانه (مسیل) مهم کن و فرحزاد از بدنه های غربی و شرقی منطقه که به دلیل عمق بستر و عرض مناسب، از عملکرد مناسبی در منطقه برخوردار می باشد و عبور مسیل وسک از داخل محدوده ی منطقه که به دلیل مداخلات صورت گرفته در مواقع وقوع بارندگی های شدید موجب آبگرفتگی در بخشهایی از منطقه می گردد.

پ – وجود باغات یکپارچه در کن و باغات پراکنده و متخلخل در حصارک، مرادآباد و باغ فیض. به دلیل وجود دو گسل حصارک و باغ فیض و عبور گسل اصلی شمال تهران از لبه ی شمالی منطقه، این منطقه در محدود هی خطر با شدت تخریب نسبتاً بالا قرار دارد .

 

ویژگی های زیست محیطی

الف – وزش بادهای غربی موجب پاکی هوای منطقه می گردد.

ب – برخورداری از باغات به وسعت حدود ۵۰۰ هکتار در غرب و شمال منطقه و در محدوده هایی از باغ فیض که موجب تلطیف هوا می گردد.

پ – استقرار پارک سوار آزادی و ترمینال غرب در جوار هم در محدوده ی میدان آزادی و استقرار شهر سنگ در شرق رودخانه ی کن، کانون های اصلی آلوده کننده ی محیط در منطقه ی ۵ به شمار می آیند.

 

ویژگی های کیفیت محیط شهری

الف – وجود اغتشاشات بصری به علت پراکنده بودن ساخت و سازهای بلندمرتبه و ناهمگون بودن آنها.

ب – عدم تعریف مناسب دروازه ها و مبادی ورودی منطقه ی ۵ که عامل تشدیدکننده بر بی هویتی منطقه به شمار می آید.

پ – عدم وجود مراکز خدماتی و گسست بین بخش های مختلف منطقه

ویژگی های مدیریت شهری

عدم کارآیی مدیریت شهری به دلیل تداخل وظایف دستگاه های مختلف، ساختار سازمانی و تشکیلاتی نامناسب، عدم تأمین منابع مالی مستمر و پایدار و … را می توان به عنوان ویژگی های اصلی مدیریت شهری نام برد.

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید:

دانلود

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب نسیم خاتمی

بدون دیدگاه