مفید است که پیش از آغاز مرحله طراحی کار،طرح کلی پروژه طراحی گرافیکی را ایجاد نمود. این امر، ساختاری در اختیار شما و مشتریتان به هنگام بحث و خلق صفحات و عناصر پروژه قرار خواهد داد.

قالب بندی طرح کلی پروژه طراحی گرافیکی

نحوه قالب بندی و ارائه طرح کلی برعهده شماست.مطمئن شوید حدالامکان دنبال کردنش آسان باشد.در پروژه شما نباید ابهامی وجود داشته باشد که به مشکلات آتی در فرآیند منجر گردد.

پروژه طراحی گرافیکی

چه چیزی را باید در طرح کلی پروژه طراحی گرافیکی در نظر گرفت

آنچه شما در طرح کلی به شمار می آورید،بسته به نوع و مقدار کارتان متغیر خواهد بود. در نظر داشته باشید ، عقیده بر این است که شما به عنوان طراح به نوشتن آنچه که برای ایجادش مسوولید، دست یابید.این امر، به مشتری آرامش خاطرمی بخشد بدان سبب که خواهد دانست چه چیزی درپروژه شان قرار گرفته و اینکه در مسیر درست انجام شد.در اینجا، اندک مثالهایی از آنچه باید برای انواع مختلف پروژه ها در نظر گرفت مطرح می شود:

طراحی وب سایت

برای پروژه وبسایت هر بخش از سایت را با توصیف مفصل محتوا و صفحات درشمار آورید.مهم است بدانید به  چه تعداد طرح منحصر به فرد و طرح بندی برای تامین نیاز دارید.

پروژه طراحی گرافیکی

طراحی کتاب

تعداد تقریبی طرحهای منحصر به فرد صفحه و طرح بندیهایی استاندارد صفحه  که ایجاد خواهید کرد را درست مانند عناصر اضافی از قبیل جلد و پوشش، در نظر بگیرید.اگر درخصوص جزییات بیشتری گفتگو کرده اید، فصلها و بخشهای کتاب و آنچه بابت آنها مورد نیاز است را لحاظ کنید..

کارت پستال، کارت تجاری و پوسترها

برای کارهای تک صفحه ای، طرح کلی کاملا ساده خواهد بود.طرح مورد نظر باید آنچه که مورد نیاز محتوا جهت ارایه می باشد و نیز در چه قالبی، را شامل شود.

پروژه طراحی گرافیکی

طراحی بسته بندی

برای بسته بندی هر عنصری که باید طراحی شود را درنظر بگیرید. به عنوان مثال، برای بسته بندی CD ، اطلاعات داخل آلبوم ،حاشیه،پشت جلد و برچسب روی CDرا در نظر بگیرید.

چگونه از طرح کلی استفاده کنیم

طرح کلی پروژه طراحی گرافیکی دارای فواید متعددی به شرح ذیل می باشد:

کمک به تعیین برآوردها و قالب زمانی

ایده خوبی است  که  پیش از اعلام قیمت طرح کلی تایید شده را به دست آورد، چرا که برای تعیین زمان مناسب جهت تکمیل کار به شما کمک می کند..

پروژه طراحی گرافیکی

آن را در پیشنهاد خود بگنجانید

طرح کلی که یکبار مورد تایید قرار گرفت می تواند بخشی از قرارداد نهایی یا پیشنهاد شما باشد به نحوی که طرح نهایی پروژه رسما مورد موافقت قرار گیرد..

پروژه را در مسیر هدف به پیش برید

همچنانکه بر روی پروژه کار می کنید، می توانید به طرح کلی رجوع کنید تا خود را به طرح اصلی محدود نمایید. اگر مقدار محتوا تغییر یابد، ممکن است برچارچوب زمانی یا هزینه تاثیرگذار باشد..

با عادت خلق طرحهای کلی برای پروژه های طرح گرافیکی مالوف شوید ، خواه شخصی باشند ،خواه مربوط به دانشگاه یا مشتریان. این امر، به تضمین اینکه فرایند طراحی روان و آرام پیش رود کمک خواهد کرد.