تشویق ساکنان در تجمیع قطعات ریز دانه بخصوص زیر ۱۰۰ متر مربع اعمال ضوابط تشویقی از جمله معافیت در پرداخت عوارض ساخت و ساز در صورت تجمیع قطعات ریز دانه بازگشایی شبکه های ارتباطی مورد لزوم و روان سازی معابر تنگ و باریک طرح تفصیلی منطقه 13 تهران تغییر کاربری در اراضی با کاربری های مزاحم شهری به منظور تامین بخشی از نیاز خدمات بافت کنترل تفکیک اراضی در محدوده طرح تفصیلی منطقه 13 تهرانمحدودیت تراکم ساختمانی قطعات کوچک به منظور تجمیع این قطعات بوده است.

بالا بردن آگاهی ساکنین بافت های فرسوده در زمینه فرسودگی بافت و خطرات حاصله در مواقع بلایای طبیعی

فراهم نمودن شرایط لازم به منظور اعطای وام های بلند مدت با کارمزد پایین به ساکنین جهت تجمیع و بازسازی بناها

مشخصه‌های كلی طرح تفصیلی منطقه 13 تهران

 • محدوده‌ و وسعت 1283 هکتار
 • جمعيت 239686 نفر
 • پيشينه تغييرات محدوده و گسترش كالبدی

ساختار پهنه‌بندی منطقه 13

پهنه‌ها و زيرپهنه‌های اصلی :

پهنه های سکونتی (6/53%)، پهنه های فعاليتی (8/25%)، پهنه های مختلط (4%)، پهنه های حفاظت (6/16%)

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 13 تهران کلیک کنید:

نقش پیشنهادی منطقه 13

– نقش غالب مسکونی در راستای پاسخ به نیاز طبقات متوسط
– نقش کارگاهی و صنعتی با عملکرد فرا منطقه ای در جهت توسعه و پایداری زمینه های اشتغال
– نقش تفرجگاهی و گذران اوقات فراغت در سطح مناطق شرق تهران
– نقش تجاری ، خدماتی با عملکرد فرا منطقه ای در جهت توسعه و پایداری زمینه های اشتغال
– نقش و عملکرد دروازه ورودی شهر از حوزه های فرا شهری و خدمات مرتبط
– نقش ستون فقرات عملکردی خدماتی رفاهی اجتماعی بین منطقه ای ( ۱۳ و ۱۴ )
– نقش دفع جریان آبهای سطحی حوزه های بالا دست
– نقش میراثی و تقویت جایگاه عناصر و پهنه های با ارزش فرهنگی اجتماعی کالبدی

محدوده و حريم آثار تاريخی با ارزش

 • آثار ثبت شده و تحت حفاظت وجود ندارد
 • آثار پيشنهادی : شرکت برق منطقه ای – آثار احتمالی در کارخانه مهمات سازی – آثار احتمالی در پادگان فرودگاه نيرو هوائی – آثار موجود در پادگان قصر فيروزه

كاربری های مهم و غيرقابل تغيير :

بيمارستان های فجر و بوعلي – دانشگاه آزاد

خدمات منطقه ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

 • مراكز فرامنطقه‌ای پهنه درون پادکان نيروی هوايی
 • مراكز منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محله‌ای پهنه درون پادگان نيروی هوايی و بافت شهری
 • محورهای خدماتی منطقه محور مجهز درون منطقه ای

طرح‌هاي موضعي عرصه‌هاي مداخله و ضرورت‌هاي آن :

عرصه های ارزشمند طبيعی و تاريخی – عرصه هاي مستعد توسعه – عرصه های نيازمند ساماندهی – عرصه های نيازمند تأمين خدمات

– عرصه هاي بافت فرسوده این منطقه

طرح‌های موضعی طرح جامع در طرح تفصیلی منطقه 13 تهران

– ساماندهی محورهای شهری انقلاب و دارآباد

– بی بی شهربانو و طراحی مرکز حوزه شهری در اراضي پادگان

طرح‌های موضوعی و موضعی پيشنهادی منطقه

مشخصات و شناسنامه طرح تفصیلی منطقه 13 تهران

 • توجيه طرح
 • مقياس عملكردی
 • اولويت‌بندی و زمان‌بندی
 • مراجع تهيه و تصويب

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

 • مراكز فرامنطقه‌ای پهنه درون پادکان نيروی هوايی
 • مراكز منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محله‌ای پهنه درون پادگان نيروی هوايی و بافت شهری
 • محورهای خدماتی منطقه محور مجهز درون منطقه ای

تامين خدمات هفت‌گانه و فضای سبز برنامه تامين سلسله مراتبی خدمات :

 • سطوح موجود و مورد نياز ( به تفكيك نواحی و محلات)
 • پاركهای منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محله‌ای

پراكنش و موقعيت فضاهای خدماتی :

 • نحوه تامين كمبودهای خدماتی منطقه
 • پوشش مراكز خدماتی منطقه

مبانی و معيارهای تعيين محدوده‌ طرح تفصیلی منطقه 13 تهران

– بلوکهای شهری با بيش از 60درصد ساختمان کم دوام

– بلوکهای شهری با بيش از 60 درصد قطعات تفکيکی مسکونی کمتر از 100 مترمربع

– بلوکهای شهری با معابر کمتر از 6 متر عرض

محدوده بافت‌های فرسوده

 • محدوده بافت هاي فرسوده (مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري)
 • محدوده پيشنهادي مشاور

شيوه‌هاي مداخله در بافت‌هاي فرسوده طرح تفصیلی منطقه 13 تهران

– بهسازي(شاخص فرسودگي)

– نوسازي (دوشاخص فرسودگي)

– بازسازي (سه شاخص فرسودگي)

اولويت‌بندي بافت‌هاي فرسوده براي مداخله وضعيت آتي بافت‌هاي فرسوده

 • تجميع اراضي انتخاب گزينه هاي تشويقي از طريق تجميع اراضي و ايجاد فرصتهاي ارتقا کيفيت محيطي
 • شبكه معابر و نفوذپذيري تقويت شبکه معابر و نفوذ پذيري
 • خدمات گسترش خدمات رفاهي اجتماعي فرهنگي

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 13 تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …