نقشه دارالخلافه ناصری تهران ( ۱۲۴۸ ه.ش) نخستین سند مصور معتبری است که در آن می توان موقعیت اراضی را که اکنون اراضی واقع در محدوده شهرداری طرح تفصیلی منطقه 14 تهران به حساب می آید ، مورد شناسایی قرار داد .

علیرغم گسترش تدریجی تهران و شتاب گرفتن آن در دوره رضاخان تا دهه بیست شمسی

این وضعیت همچنان ادامه یافته و علیرغم احداث فرودگاه دوشان تپه در شرق تهران و پدید آمدن

جرقه های گسترش شهر به این سمت ، هنوز رشد پیوسته تهران به سمت اراضی محدوده کنونی طرح تفصیلی منطقه 14 تهران صورت نگرفته بود .

در فاصله سال های بین کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۴۱ ه.ش توسعه شهر تهران در بخشی از اراضی

کنونیمنطقه 14 تهران در یک جبهه شمال شرقی ، جنوب غربی تداوم یافت و به پیش رفت و

در مسیر خود روستاهای دولاب و سلیمانیه را نیز مشمول توسعه خود ساخت .

در فاصله سالهای ۱۳۴۱ تا انقلاب اسلامی ، اراضی واقع در محدوده کنونی طرح تفصیلی منطقه 14 تهران شهرداری تهران

شاهد گسترش امواج توسعه تهران بر روی اراضی شمال شرق منطقه ( از جمله احداث کوی فرح آباد )

و پیشروی ساخت و ساز ها در جبهه شمال شرقی ( به سمت جنوب شرق ) ، بود .

در این دوره کل بدنه شمالی منطقه (جنوب خیابان پیروزی ) ، بخش مهمی از بدنه شرقی منطقه ( غرب اتوبان افسریه )

بیش از نیمی از بدنه جنوبی منطقه ( شامل بزرگراه آهنگ و خیابان خاوران ) به زیر ساخت و ساز رفت .

بدنه غربی منطقه ( شرق خیابان ۱۷ شهریور ) هم که تا اواسط دهه ۴۰ بطور کامل در معرض

ساخت و ساز قرار گرفته بود ، در واقع بخش مهمی از اراضی که تا آن زمان از طرح تفکیکی

با شبکه نسبتا منظم تری برخوردار بودند در این دوره پدید آمدند .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 14 تهران کلیک کنید:

در زمینه کاربری اراضی

مساحت طرح تفصیلی منطقه 14 تهران شهرداری تهران بر اساس طرح ساماندهی به حدود ۲۲۷۰ هکتار می رسد

که به لحاظ عملکردی به دو بخش شرق و غرب بزرگراه افسریه قابل تقسیم است .

در بخش شرقی عمده مراکز نظامی و سطوح وابسته بدین مراکز و هممچنین ورزشگاه تختی استقرار یافته اند

و به نوعی عملاً از حوزه عمل فعال مدیریت شهری خارج شده اند .

بخش غربی بزرگراه با مساحتی حدود ۱۴۵۳ هکتار عرصه فعال منطقه 14 تهران می باشد .

اراضی مسکونی به تنهایی حدود نیمی از مساحت منطقه (۴۸/۲ درصد ) را به خود اختصاص داده است ( حدود ۷۰۰ هکتار ) .

این رقم اندکی کمتر از دو برابر سهم اراضی مسکونی از کل مساحت شهر تهران

در جدول پیشنهادی کاربری های شهر در طرح ساماندهی تهران است .

حمل و نقل ترافیک

شبکه معابر منطقه ۱۴ دارای دو بافت متفاوت در شرق و غرب منطقه است .

محدوده شرقی دارای بافت منظم و جدید و شبکه معابر آن ترکیبی از شطرنجی و لوپ شهری است .

بخش غربی دارای بافت نامنظم و ارگانیک و نامناسب با ترافیک سواره است .

نسبت سطح معابر به مساحت منطقه ۲۹/۴ درصد است که ۱۲/۹ درصد آن به شریانی درجه یک

۱۶ درصد به شریانی درجه دو ، ۷/۸ درصد به جمع و پخش کننده و ۶۲/۳ درصد به سایر معابر تعلق دارد .

مسکن

با بررسی آمار مربوط به شاخص های تراکم مسکن در طرح تفصیلی منطقه 14 تهران در دوره های آماری 59-75

نشان می دهد که در طرح تفصیلی 14 تهران افزایش جمعیت نسبت به روند افزایش تعداد واحد مسکونی بسیار کندتر است .

تحلیل وضعیت ساخت و ساز های مسکونی منطقه در فاصله سالهای ۱۳۷۱ الی ۸۰ حاکی

از یک روند فزاینده نوسازی عمدتاً متکی بر تخریب واحد های قدیمی و ساخت واحد های جدید به جای آن است .

در طرح تفصیلی منطقه 14 تهران هنوز نمی توان نشانه های قابل ملاحظه ای از حرکت به سوی ارتقاء کیفیت مسکن

از طریق تجمیع واحد های کوچک ( که قریب ۴۰ درصد قطعات مسکونی را تشکیل میدهند )

و دستیابی به استاندارد های بالاتر فضای زیست مشاهده نمود .

مسائل و مشکلات طرح تفصیلی منطقه 14 تهران

مسائل و مشکلات منطقه از نظر تعداد پرشمار ، از نظر مضمون متفاوت و از نظر نوع متنوع اند .

دامنه تاثیرپذیری و منشا آنها نیز می تواند در درون منطقه و یا خارج از آن باشد . با این همه برای درک روشن تر از این مسائل

و مشکلات ، بررسی آنها در زمینه مباحث مطروحه در ویژگی های منطقه چارچوب هماهنگ تر و منسجم تری برای شناخت

خصوصیات عمومی منطقه و قابلیت ها و پتانسیل های آن با توجه به محدودیت و ناکارآمدی موجود و نهایتا تدوین چشم انداز

آتی منطقه  فراهم می آورد .

ویژگی های بارز وضع موجود

مساحت طرح تفصیلی منطقه 14 تهران شهرداری تهران به حدود 2300 هکتار بالغ می گردد .

ویژگی چشمگیر منطقه ، گستردگی سطوح مسکونی در مقایسه با کل کشور است .

دیگر ویژگی مهم منطقه از نظر استفاده از اراضی عدم تعادل در توزیع اغلب کاربری ها در سطح منطقه است .

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 14 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …