طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 15 تهران تهران یکی از مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران است که در گوشه جنوب شرقی این شهر واقع شده است . این منطقه از شمال با مناطق 12 و 14 ، از غرب با منطقه 16 و از جنوب با منطقه 20 دارای مرز مشترک بوده و حد شرقی آن را مرز محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر تهران تشکیل می دهد .

مساحت طرح تفصیلی منطقه 15 تهران ( با احتساب محدوده قصر فیروزه ۲ ) بالغ بر 3543/6 هکتار است

که 5/5 درصد مساحت کل مناطق شهر تهران می باشد .

ضمناً مساحت حریم استحفاظی شهر تهران در حوزه ی مدیریت شهرداری این منطقه

بالغ بر 16500 هکتار می باشد که 14/6 درصد مساحت کل حریم استحفاظی شهر تهران است .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 15 تهران کلیک کنید:

محدوده خدماتی شهرداری طرح تفصیلی منطقه 15 تهران

بزرگتر از محدوده ی این منطقه در داخل محدوده ی قانونی

شهر تهران بوده و علاوه بر آن ، دو کانون جمعیتی خاورشهر و

قیامدشت را نیز در بر میگیرد که در حریم استحفاظی شهر تهران قرار دارند .

شهرداری طرح تفصیلی منطقه 15 تهران ، محدوده خدماتی خود در داخل محدوده قانونی شهر تهران را به 6 ناحیه و 21 محله تقسیم کرده است .

طرح تفصیلی منطقه 15 تهران از نظر تراکم جمعیتی ، یکی از مناطق پرتراکم شهر تهران است .

چشم انداز توسعه طرح تفصیلی منطقه 15 تهران

مهمترین چشم انداز های توسعه شهری منطقه در زمینه های ساختار کالبدی ،

سازمان فضایی ، اقتصادی ، اجتماعی و … جهت تهیه الگوی توسعه منطقه عبارتند از :

ایجاد محیط شهری با کیفیت کالبدی – فضایی مطلوب از طریق ایجاد ساختار کالبدی و

سازمان فضایی مناسب برای منطقه ، در قالب الگوی بازیافت ، بازساخت ، باز تخصیص ، ترمیم ، تقویت و تجهیز فضاها و بافت های شهری

ایجاد محیط شهری با کیفیت سکونتی مطلوب از طریق تثبیت جمعیت ،

بهبود کیفی سازه های مسکونی ، افزایش سرانه زمین و زیربنا و فضای باز شهری در منطقه

ایجاد محیط شهری با کیفیت خدماتی مطلوب از طریق ایجاد و گسترش و

تنوع بخشی فضاها و تسهیلات خدمات شهری و دسترسی شهروندان به آنها

ارتقای نقش عملکردی منطقه در شهر تهران از طریق ایفای نقش فرامنطقه ای گذران اوقات فراغت ،

فعالیت های نمایشگاهی ، فعالیت های تولیدی ، فعالیت های پایانه ای و انبارداری

چشم انداز تحول جمعیت در الگوی توسعه منطقه

با توجه به ویژگی های ساختار جمعیتی منطقه و گرایش های حاکم بر آن و نیز تاثیر امکانات

و محدودیت های ناشی از تعامل ساختار جمعیتی منطقه با سایر ساختار های سازمان شهری آن بر ظرفیت جمعیت پذیری منطقه و …

فهرست گزینه های محتمل تحول جمعیت منطقه را به شرح زیر می توان برشمرد ، لیکن قبل از آن تذکر چند نکته ضروری است :

۱- هدف اصلی تهیه طرح توسعه شهری منطقه ، ایجاد ساز و کار لازم برای تامین زمین و فضای کافی

جهت ایجاد مسکن ، فضاهای کار و فعالیت و گذران اوقات فراغت ، تسهیلات خدمات شهری ،

شبکه دسترسی و .. در محل های مناسب منطقه در چارچوب اصول مصرحه در چشم انداز توسعه ی آن است .

۲ – منطقه از نظر جمعیت پذیری ، در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سایر مناطق شهر تهران بوده و

باید به عنوان منطقه ای از شهر تهران در نظر گرفته شود .

به بیان دیگر ، آثار تحولات محتمل جمعیت پذیری شهر تهران و امکانات و محدودیت های جذب و

نگهداشت این جمعیت در مناطق مختلف شهر باید در آینده نگری جمعیت منطقه ملحوظ شود .

۳- ساکنان و شاغلان منطقه ، در حال حاضر ، با کمبود فضاهای خدمات شهری و تراکم جمعیت

زیاد در اراضی مسکونی مواجه هستند و جایگاه منطقه در شهر تهران ، از نظر عملکردی در سطح نازلی قرار دارد .

بافت فرسوده منطقه

سابقه ایجاد ، شکل گیری و تطور حیات شهری در منطقه و ویژگی های عوامل موثر بر آن باعث شده است

تا امروزه بخش وسیعی از آن دارای بافت های فرسوده ، ناکارآمد و مساله دار ( از نظر کالبدی ، عملکردی ، اجتماعی و … ) باشد .

هدف این قسمت از مطالعات الگوی توسعه شهری منطقه ، معرفی محدوده بافت های فرسوده ی

منطقه از منظر کالبدی – فیزیکی ( در چارچوب تعاریف مشخص زیر ) بوده و به بافت های ناکارآمد و مساله دار آن

( از منظر عملکردی ، اجتماعی و … ) نمی پردازد ، هر چند ، بافت های فرسوده منطقه ناکارآمد و مساله دار نیز هستند .

مشخصات کلی و عمومی طرح های شهری مصوب در محدوده ی بافت فرسوده طرح تفصیلی منطقه 15 تهران

طرح ادامه ی بزرگراه شرق ( بزرگراه امام علی ) تنها طرح مصوب در حال اجرا در داخل بافت فرسوده منطقه است .

مهمترین ماموریت های طرح ادامه ی بزرگراه شرق در طرح تفصیلی منطقه 15 تهران به شرح زیر است :

معاصرسازی بافت کالبدی قدیمی ، فرسوده و فاقد کارآیی در محدوده ی طرح از

طریق ایجاد تحولات کالبدی و عملکردی مناسب در آن

ارتقای امکانات دسترسی منطقه با سایر مناطق شهر و کاستن از ویژگی های حاشیه ای آن

کاهش پتانسیل منطقه برای استقرار فعالیت های مزاحم و عملکردی غیر معاصر

افزایش بازدهی سرمایه گذاری در فعالیت های شهری در سطح منطقه

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 15 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …