محدوده فعلی طرح تفصیلی منطقه 16 تهران به عنوان بخشی از تهران بزرگ‌ تا اوایل قرن اخیر جزء اراضی کشاورزی پیرامون شهر قرار داشت که تعدادی کوره آجرپزی و چند آبادی کوچک نظیر علی آباد مجدالدوله ، نازآباد و یاخچی آباد در دهه های بعدی شدند . همزمان با توسعه شهر به سمت جنوب به تدریج هسته های فعالیتی و سکونتی جدیدی در این محدوده ایجاد شده و گسترش یافت به نحوی که در سال 1359 این منطقه به عنوان یکی از مناطق 20 گانه شهرداری تهران محسوب می گردید .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 16 تهران کلیک کنید:

تحلیل محتوایی سازمان فضایی طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

محدوده طرح تفصیلی منطقه 16 تهران شهرداری تهران در فراسوی حصار دوره ناصری و همچنین در حاشیه جاده

اصلی تهران – ری در طول دوره ای 70 ساله و به تدریج و لایه به لایه شکل گرفته است .

در نخستین مرحله از این فرایند طرح تفصیلی منطقه 16 تهران به عنوان پهنه ای خارج از محدوده شهر شاهد شکل گیری

عناصر خدماتی – صنعتی نوینی بوده است که تهران ، به مثابه تجلیگاه اصلی فعالیت های معطوف

به مدرنیزه کردن کشور ، نیازمند آنها بوده است . در این زمینه می توان به احداث ایستگاه راه آهن و

کارخانجات وابسته به آن ، سیلوها ، انبارها و بنگاه های باربری ، کشتارگاه و برخی صنایع بزرگ مقیاس

همچون چیت تهران ، روغن نباتی قو و کشتارگاه اشاره نمود که از جمله نخستین فعالیت های شکل گرفته در منطقه مورد بحث بوده اند .

مشخصات پهنه مسکونی در وضع موجود

در حال حاضر در طرح تفصیلی منطقه 16 تهران بیش از 60 درصد قطعات مسکونی مساحتی کمتر از 90 متر مربع داشته

و در مجموع 90 درصد قطعات مسکونی کمتر از 150 متر مربع وسعت دارند . ترکیب ریز دانگی بافت و فقدان

نفوذپذیری ناشی از ساختار خاص دسترسی ها و همچنین ناپایداری ابنیه عملاً گسترده ای از پهنه مسکونی را به بافتی فرسوده تبدیل کرده است .

مشخصات پهنه تجاری – خدماتی و مختلط در وضع موجود

پهنه های تجاری خدماتی در سطح منطقه بیشترین سهم را در شکل گیری

استخوانبندی نواحی داشته و از نظر موقعیت در قلب نواحی مسکونی واقع شده اند .

چشم انداز آینده منطقه

طرح تفصیلی منطقه 16 تهران به دلیل روند فزاینده تحولات و دگرگونی های گسترده در نوع و عملکرد متغییر های اساسی

منطقه عملاً در دوران گذار و فرایند تحولات ماهوی و رفتاری قرار دارد .

بررسی نقش منطقه در شهر بر اساس طرح ها و مطالعات گذشته

بطور کلی طرح ها و مطالعات قبلی شهر تهران ، ماموریت و نقش چندان بارزی برای مناطق و بویژه طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

به مفهوم واحد های مستقل تقسیمات کالبدی – فضایی شهر در نظر نگرفته اند و عمدتا با تثبیت وضعیت موجود

سعی در ساماندهی و بهبود شرایط موجود در افق چشم انداز داشته اند .

بر اساس وظایف عمده تعیین شده طرح تفصیلی منطقه 16 تهران تهران تهران از سوی طرح های فرادست

موجود بدین شرح می باشند :

1- محل سکونت اقشار کم درآمد

2- محل استقرار تاسیسات و تجهیزات عمده شهری و فضای سبز جداکننده پیوستگی تهران و شهر ری

3- محل استقرار مراکز صنعتی – کارگاهی

4- حذف تدریجی نقش پایانه ای منطقه

5- حذف تدریجی فعالیت های مزاحم شهری ( عمدتا کارگاهی و انبارداری ) در منطقه و تقویت عملکرد

فرهنگی – خدماتی و مسکونی آن

نقش منطقه در سطوح فرادست

  • گسترش راسته های تجاری و تقویت نقش منطقه به عنوان پایانه مسافر و بار و انبار های نگهداری کالا
  • نقش منطقه به عنوان جایگاه فعالیت های مرکز شهری و کارگاه های مزاحم
  • تقویت نقش منطقه به عنوان سکونتگاه طبقات کم درآمد

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 16 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …