در طرح جامع فرمانفرمائیان طرح تفصیلی منطقه 18 تهران به عنوان بخش کوچکی از منطقه مرکزی تهران محسوب شده است .

همچنین به دلیل عبور خط آهن تهران – تبریز از شمال آن و انفصال از بافت تهران و همچنین

عدم توجه به طرح به این محدوده نقش حاشیه ای داشته چرا که در ساختار تهران به عنوان جزئی از کالبد شهر نقش ایفا نمی کرد .

طرح تفصیلی منطقه 18 تهران تهران در سال 1359 به عنوان منطقه جدید به شهر تهران الحاق گردیده و در جنوب غربی شهر واقع شده است .

اراضی این منطقه عموماً مسطح و دارای شیب ملایم از شمال به جنوب می باشد .

اکثر اراضی این منطقه در چند دهه پیش باغات و مزارع کشاورزی بوده اند که با توسعه تهران

به طرف غرب بخشی از اراضی مذکور تحت پوشش توسعه شهری قرار گرفته اند .

در طرح جامع ( ساماندهی ) تهران به 5 حوزه شمالی ، جنوبی ، مرکزی ، شرقی و غربی استقرار یافته است .

و طرح تفصیلی منطقه 18 تهران بهمراه مناطق 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 در حوزه جنوبی استقرار یافته است .

در طرح ساماندهی به لحاظ استقرار حرم حضرت عبدالعظیم و مرقد امام و گورستان بهشت زهرا ،

هویت حوزه جنوبی را مذهبی عنوان نموده است ، که این امر بیشتر در مناطق 19 و 20 قابل قبول است

و با عملکرد طرح تفصیلی منطقه 18 تهران که صنعتی و انبارداری و حمل و نقل است ، سازگاری چندانی ندارد .

طرح تفصیلی منطقه 18 تهران با رشد توسعه روستای یافت آباد به عنوان هسته اولیه و بصورت بافت حاشیه ای که

به دلیل موقعیت استقرار مناسب به عنوان مدخل تهران و قیمت پایین اراضی ، جاذب مهاجران کم درآمد و کارگران کارخانجات بوده ، پدید آمده است .

کمربند سبز تهران بخش وسیعی از اراضی طرح تفصیلی منطقه 18 تهران ( 745 هکتار ) را به خود اختصاص داده است

که به دلیل ممنوعیت ساخت و ساز در آن گسستگی در بافت مسکونی طرح تفصیلی منطقه 18 تهران ایجاد نموده است .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 18 تهران کلیک کنید:

مسائل و مشکلات منطقه 18 تهران

۱. تداخل قوانین و مقررات ناظر بر حریم و فقدان وجود طرح و برنامه و مدیریت

واحد برای اراضی و مراکز جمعیتی واقع در حریم طرح تفصیلی منطقه 18 تهران

۲. وجود زون صنعتی در شمال غرب منطقه و پراکندگی و فقدان برنامه مشخص برای صنایع

، کارگاه ها ، انبارها ، تعمیرگاه ها و سایر کاربری های مزاحم شهری و تداخل آن با حوزه های مسکونی .

۳. استقرار کاربری های فرا منطقه ای و مزاحم در وسعت بسیار زیاد و در ناهماهنگی کامل با ساختار فضایی منطقه

۴. تراکم زیاد و ریزدانه بودن بافت های مسکونی موجود در منطقه و عرض کم معابر آن و غیر مقاوم بودن

بناهای موجود که بخش اعظم بافت مسکونی منطقه بعنوان بافت فرسوده تلقی و از تهدیدات جدی برای این منطقه به شمار می رود .

۵. فقدان خدمات منطقه ای و کمبود شدید خدمات محله ای و ناحیه ای .

۶. فقدان انسجام فضایی و پراکندگی شدید بافت های منطقه .

۷. عدم کفایت و ضعف زیر ساخت های منطقه .

۸. ضعف شدید استخوانبندی و فقدان هویت و سیمای نامطلوب شهری در سطح منطقه

۹. ضعف شدید استخوانبندی و قفدان هویت و سیمای نامطلوب شهری در سطح منطقه .

۱۰. عدم تناسب تقسیمات داخلی منطقه ( نواحی و محلات ) .

توان ها و پتانسیل های طرح تفصیلی منطقه 18 تهران

– وجود اراضی وسیع ( بایر ، انبارها ، کارگاه ها و صنایع مزاحم ) در سطح منطقه و امکان بکارگیری آنها

در جهت تعدیل تراکم جمعیتی مناطق مسکونی ، رفع کمبود های خدماتی و استقرار خدمات فرامنطقه ای مناسب و بهینه .

– وجود باغات و اراضی کشاورزی در محدوده و حریم و همجواری با کمربند سبز تهران و وجود هوای بالنسبه پاکتر از سایر مناطق جنوبی تهران .

– وجود اراضی وسیع در حریم طرح تفصیلی منطقه 18 تهران که بالغ بر 32700 هکتار ( 327 کیلومتر مربع ) می باشد .

اراضی واقع در حریم طرح تفصیلی منطقه 18 تهران دروازه گسترش شهر تهران و یکی از مهمترین منابع تامین کننده اراضی

بلافصل برای شهر تهران می باشد که بلحاظ هموار بودن ، شیب عمومی مناسب ، برخورداری از شبکه ارتباطی

مناسب ( بزرگراه آزادگان ، محور ساوه ، بزرگراه ساوه و بزرگراه سعید آباد شهریار ) و خدمات زیربنائی موجود

( شبکه فشار قوی ، منابع آب های زیرزمینی ) ، مجاورت با محور توسعه تهران بطرف غرب ( مناطق 21 و 22 )

از پتانسیل بسیار بالائی برای تحولات کالبدی ، استقرار جمعیت و ساخت و ساز برخوردار می باشد .

بیانیه چشم انداز آینده طرح تفصیلی منطقه 18 تهران 

چشم انداز طرح تفصیلی منطقه 18 تهران با توجه به پتانسیل ها ، امکانات موجود و عوامل بیرونی و

گرایشات منطقه با تکیه بر اهداف تعیین شده ، بشرح ذیل ارائه می گردد :

– نقش غالب منطقه با توجه به روند گذشته و همچنین شاخص های موجود ، متکی بر فعالیت های

صنعتی ، کارگاهی ، خدمات حمل و نقل و تجاری فرامنطقه ای و همچنین دروازه ای تعیین می گردد .

– استقرار خدمات فرامنطقه ای به منظور رفع نیاز شهر تهران با رعایت تجانس با فعالیت های موجود

در منطقه در بخش جنوب غربی به خدمات وابسته به خود رو پیشنهاد می گردد .

– انتقال کمربند سبز تهران به حاشیه بزرگراه آزادگان بعنوان تثبیت مرز جنوب غربی محدوده شهر تهران و حریم بزرگراه مذکور پیشتهاد می گردد .

راهبرد ها و اهداف توسعه آینده منطقه 18 تهران :

براساس توان ها و مشکلات موجود در منطقه اهداف و راهبرد های مورد نظر بشرح زیر بیان می گردد :

هدف اصلی مورد نظر در برنامه ریزی و تدوین چشم انداز منطقه عبارتست از :

– ارتقاء کیفی سطح منطقه و ایجاد تحول و تغییر در روند موجود در جهت دستیابی به توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی – اجتماعی و کالبدی .

– در قالب هدف اصلی فوق اهداف تبعی راهبرد ها و سیاست ها بشرح زیر مورد توجه قرار می گیرد .

– ساماندهی ساختار فضائی منطقه با ایجاد انسجام کالبدی از طریق تجدید نظر در محدوده

قانونی منطقه و ایجاد پیوستگی در بافت های مسکونی موجود .

– کاهش آلودگی های زیست محیطی با رفع عملکرد سوء فعالیت های صنعتی از طریق

ایجاد فاصله با کاربری های مسکونی و صنعتی و خروج صنایع آلوده زا .

– بهبود وضعیت بافت های مسکونی فرسوده با اصلاح وضعیت موجود از طریق اجرای سیاست های

تشویقی در جهت تجمیع قطعات موجود و تعریض معابر و یا بازسازی و نوسازی محلات .

– تقویت ساختار اقتصادی منطقه با حفظ و توسعه اشتغال پایه در زمینه صنعت و تجارت از طریق ایجاد خدمات فرا منطقه ای و درآمدزا برای منطقه .

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 18 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …