در بیان طرح تفصیلی منطقه 19 تهران شهرداری تهران باید گفت مرحلۀ پنجم از تحول توسعه کالبدی خود ر ا آغاز و تثبیت قانونی و توسعۀ

هدفمند آن اینک در دستور کار مسئولین ،برنامه ریزان و مشاور نقش پیراوش که وظیفه تدوین محتوا و

فرایند توسعه بر عهدۀ آن واگذار گردیده ، قرار دارد .

منطقۀ 19 از فرصت های طلایی و برجسته ای جهت رشد و توسعه برخوردار است که تدوین راهبردها بر آن

پایه انجام شده است . مثلاً بهره گیری از اراضی قلعه مرغی ، اراضی کوره ها ، اراضی کشاورزی و بسیاری دیگر

از جمله امکانات و فرصت هایی است که می توان با تبدیل آنها و استقرار کاربری مناسب حرکت کرد .

باستناد اسناد اصلی طرح که شامل ساخت و پهنه بندی پیشنهادی است الگوی توسعه منطقه با رعایت ملاحظات

زیست محیطی ، جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر وجود ساختاری دو مرکزی و برقراری سلسله مراتب

خدماتی مرتبط است . لذا پهنه بندی عملکردی پیشنهادی شامل پهنه های مسکونی پیوسته ، با مراکز خدماتی سلسله

مراتبی و محورهای خدماتی و مختلط طبقه بندی شده و پهنه های صنعتی ، کشاورزی ، تفریحی – نمایشگاهی است

که در 2 بخش شرقی و غربی استقرار می یابند .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 19 تهران کلیک کنید:

ویژگی کلی طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

طرح تفصیلی منطقه 19 تهران شهرداری تهران از جمله مناطق حاشیه ای و جنوبی شهر تهران است که بر اساس برآوردهای انجام شده،

در سال 1383 جمعیتی معادل 244000 نفر را در بر می گیرد. اسکان جمعیت در این منطقه به سال های دهه 50

1340 بازگشته که به صورت استقرار شتابان و بدون برنامه جمعیت در پی ضرورت های منبعث از روند رشد و

گسترش شهر تهران، که با کاتالیزورهای شتابزده ای چون آزادسازی محدوده 25 ساله تهران همراه گردید، صورت گرفته است .

بافت منسوج منطقه که پس از چندی در سال 1359 جایگاه حقوقی مستقلی تحت عنوان طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

شهرداری تهران کسب نمود، برطبق طرح تفصیلی مصوب سال 1363 ، واجد وسعتی به میزان 1162 هکتار است .

علاوه بر محدوده قانونی یاد شده، محدوده دیگری تحت عنوان محدوده مطالعاتی به مساحت 2084 هکتار که در

برگیرنده اراضی محدوده قانونی و اراضی حدفاصل خط محدوده بزرگراه آزادگان است، مطرح می گردد .

این منطقه به لحاظ هویت حقوقی و اداری بسیار جوان است به نحویکه مدیریت شهری در این منطقه

عمری معادل 20 سال دارد . علی رغم قلّت زمانی مدیریت، اسکان جمعیت در این منطقه به سال های دهۀ

50 – 1340 باز گشته که عمدتاً تحت تأثیر عوامل کالبدی توسعه شهر تهران است.

بررسی ساخت کالبدی وضع موجود منطقه 19 تهران

به منظور شناخت استخوانبندی طرح تفصیلی منطقه 19 تهران الگوی ساخت فیزیکی محیط طبیعی، الگوی ارتباط عناصر پیکره

کالبدی و الگوی بافت مورد مطالعه قرار گرفت.

الگوی کلی ساخت فیزیکی به تبع استقرار عناصر طبیعی بجامانده که شامل کانال آبیاری، اراضی کشاورزی،

باغات و حفره های خالی کوره پزخانه و اراضی بایر است و به تبع جهت شیب زمین و فقدان مرز و لبه و نشانه

طبیعی منطقه ای دوبخشی ولی ناخواناست.

محدوده طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

محدوده طرح تفصیلی منطقه 19 تهران با وسعتی حدود 2084 هکتار، از شمال به منطقه 17 شهرداری تهران محدود می شود .

پادگان قلعه مرغی و خیایان زمزم حدفاصل بین منطقه 16 و 17 و 19 می باشند.

از سمت شرق خیابان بهمنیار مرز ، بین مناطق 16 و 19 بوده و از سمت جنوب بزرگراه آزادگان مرز بین

مناطق همجوار با طرح تفصیلی منطقه 19 تهران را تعریف می کند.

محدوده فوق الذکر ، در زمان تشکیل طرح تفصیلی منطقه 19 تهران تعریف شده و به همین جهت خیابان هایی که به عنوان مرز

بین مناطق تعبیه شده اند، اصلی ترین معابر موجود در آن زمان بوده است . طی دو دهه گذشته شبکه بزرگراهی

در درون و اطراف منطقه شکل گرفته که ضرورت بازنگری در محدوده های منطقه را ایجاب می نماید.

نحوه ارتباط با مناطق همجوار

عبور بزرگراه تندگویان و قلعه مرغی از بخش شرقی منطقه باعث گسستگی و انقطاع رابطه

ساختاری – فضایی میان طرح تفصیلی منطقه 19 تهران با منطقه 16 و محله خانی آباد شده است.

این عدم ارتباط ساختاری گستره مورد مطالعه با منطق 16 و 17 با اتصال بزرگراه نواب به

بزرگراه های قلعه مرغی و جوانه و افزایش حجم ترافیک این محورها با انتقال بار ترافیکی عبوری از بهشت زهرا و بالعکس، تشدید خواهد شد.

در نهایت می توان ارتباط این منطقه با مناطق همجو ار را فوق العاده ضعیف ارزیابی نمود، همچنین بررسی

ساخت ارتباطی محدوده طرح تفصیلی منطقه 19 تهران بر عدم وجود عنصر ارتباطی مناسب میان بخش شرقی و غربی منطقه با هم ،

به ویژه به دلیل عبور بزرگراه نور از میان منطقه حکایت دارد.

پهنه بندی اجتماعی – اقتصادی منطقه 19 تهران

به منظور تدقیق مطالعات بافت اجتماعی و تعیین مسایل متمایز نواحی مختلف منطقه به تحلیل و سنجش

شاخص های اجتماعی در سطح نواحی منطقه می پردازیم.

هدف از این بخش، دستیابی به پهنه های متمایز اجتماعی در نیل به تعیین استراتژی های مواجهه با مسایل و معضلات

هر پهنه می باشد. در راستای دستیابی به هدف فوق ،علاوه بر آمارهای رسمی از نتایج پیمایشی که

در قالب پرسشنامه در سطح نواحی انجام شده، استفاده می گردد.

تحرک شغلی

از نقطه نظر تحرک شغلی، محل کار و نحوه رفتن به محل کار مورد بررسی قرار می گیرد . در پهنه اول

اکثریت پاسخ دهندگان محل کار خود را خارج از طرح تفصیلی منطقه 19 تهران عنوان کرده و نحوه رفتن به محل کار را استفاده

از اتومبیل شخصی مطرح کردند در حالی که در پهنه دوم و سوم اکثریت پاسخ دهندگان محل کار خود را

در داخل ناحیه و نحوه رفتن به محل کار را پای پیاده عنوان کردند.

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 19 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …