طرح تفصیلی منطقه 8 تهران در شرق تهران ما بین دو محور مهم شرقی – غربی ( خیابان دماوند و رسالت ) واقع است .

از سمت شمال و شمال شرقی به منطقه 4 ، از جنوب به منطقه 13 و از سمت غرب به منطقه 8 محدود می شود .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران  کلیک کنید:

تحولات گذشته طرح تفصیلی منطقه 8

شهر تهران در سال های 1311 تا 1320 شاهد گسترش موج سوم صنعت و مدرنیزاسیون بود .

کارخانه های مختلف در این دوره شکل گرفتند . در سر شماری سال 1311 تهران دارای

3 گروه عمده شغلی شامل کارفرمایان و صاحبان حرفه ( 35 درصد ) ،

مستخدمین دولت و حقوق بگیران ( 34 درصد ) و شاگردان و کارگران روزمزد ( 31 درصد ) بود .

تا سال 1335 جمعیت تهران با 1.5 میلیون نفر از تمرکز صنعتی فریبنده ای برخوردار گردید .

در این سال حدود 54 درصد خانواده های شهر در زمره اقشار کارگری منطقه 8 تهران محسوب می شوند .

به این ترتیب طی سال های 1320-1340 سکونتگاه های کارگر نشین در جنوب ، شرق و غرب در ارتباط با این گروه ها پدید آمدند .

در نتیجه ساختار فضایی تهران ، سرمایه گذاری اقشار متوسط جامعه نیز گسترش یافت .

این اقشار که عمدتاً شامل کارکنان دولت می شدند در محلات یوسف آباد ، نارمک ، تهران پارس و نازی آباد ساکن شدند .

هسته مرکزی منطقه ( نارمک ) که اولین تجربه شهرسازی مدرن با اندیشه های راسیونالیستی ایرانی شده است ،

در سال 1329 بوسیله بانک ساختمانی طرح ریزی اولیه گردیده ، در حدود سال

1338 ساختن کوی کالاد شروع شد و طرح تفصیلی منطقه 8 تهران در سال 1345 به پایان رسید .

اولین قسمت هایی که در نارمک شکل گرفت ، ایستگاه دفتر و میدان هفت حوض می باشد .

نارمک اولین شهرک با استراکچر منظم و قوی شمالی – جنوبی و دارای معابر با سلسله مراتب شهری است .

ویژگی های کالبدی طرح تفصیلی منطقه 8

– مساحت منطقه ۱۳۳۹ هکتار

– بارزترین ویژگی اختصاص حدود 50 درصد اراضی به مسکن ( حدود 2 برابر شهر )

– اختصاص 35 درصد سطح منطقه به معابر

– وجود بافت ارزشمند نارمک در طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

– وجود بافت های فشرده و مسئله دار وحیدیه و مجیدیه

– وجود کاربری های فرا منطقه ای در لبه های شمالی و جنوبی

– اختلاط شدید عملکردی با منطقه 7 در لبه غربی

– وجود یک بخش صنعتی در شرق منطقه

– دارای پوشش کامل شبکه آب

– ظرفیت مخازن آب بیش از جمعیت موجود می باشد .

سوانح طبیعی طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

– عدم عبور گسل های زلزله در طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

– امکان وجود سیلاب به علت عبور چند مسیل در منطقه

– در مطالعات ریز پهنه بندی آسیب پذیری در ناحیه 3 را در اثر گسل ری پیش بینی می نماید .

حمل و نقل

– وجود شبکه نسبتاً مناسب داخلی در شرایط حاضر

– چند قطعه شدن منطقه در اثر بزرگراه های در دست احداث شمالی – جنوبی

– وجود جریان عبوری در معبر شمالی – جنوبی و یک معبر اصلی شرقی – غربی

– عبور چند بزرگراه در منطقه در طرح های بالادست

زیست محیطی

– آلودگی ناشی از صنایع طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

– استقرار دو محور شهری کامل در محدوده شمالی و جنوبی منطقه ( رسالت و دماوند )

– آلودگی ناشی از کانون های تراکم ترافیکی ( مانند میدان رسالت )

– آلوده ترین منطقه هوا در تهران به هنگام پرواز هواپیما از فرودگاه دوشان تپه

ویژگی های اجتماعی

جمعیت در سال 1375 برابر با 336 هزار نفر

تراکم متوسط جمعیتی 284 نفر در هکتار

8 درصد غیر مسلمان ( عمدتاً مسیحی ) کا این رقم 6 برابر متوسط تهران می باشد .

44 درصد ارامنه کل تهران در این منطقه ساکن می باشند .

مسکن

میانگین نفر در اتاق 1.7

تراکم متوسط ساختمانی 149 درصد

33 درصد قطعات زیر 100 متر مربع و 73 درصد قطعات زیر 200 منر مربع مساحت دارند .

عمده بافت منطقه 1 تا 2 طبقه می باشد .

مسائل و مشکلات اساسی طرح تفصیلی منطقه 8 تهران به 3 گروه حیاتی

الف – مسائل حیاتی : به صورت زیر بنایی در نظر گرفته می شود و راه حل های آن بستگی به شرایط کلی دارد .

۱ – مسائل اجتماعی
۲ – مسائل اقتصادی
۳ – مسائل کالبدی
۴ – مبانی تصمیم گیری

ب – مسائل اساسی : بررسی و رفع آنها به صورت دراز مدت در سطح منطقه در نظر گرفته می شود .

ج – مسائل دوره ای : به صورت اقدامات عاجل در سطح منطقه در نظر گرفته می شود و عبارتند از :

– مسیل ها
– گره های ترافیکی
– عدم تطابق محدوده منطقه با ناحیه ترافیکی راهنمایی و رانندگی
– فشار بالای توزیع جریان مناطق اطراف به شریان های مرتبط با منطقه

طرح تفصیلی منطقه 8 تهران تهران با استقرار در ورودی شرق تهران بدون قرارگیری در ساختار اصلی و مرکزی شهر تهران تعریف می شود .

نقش تولیدی منطقه در نظام اقتصادی شهر تهران با توجه به تمرکز صنایع در شرق منطقه نیز حائز اهمیت است .

همراه با این نقش ( تولیدی ) ، نباید از نقش سکونتی منطقه ( اقشار متوسط به بالا ) غافل ماند .

تحقق ساماندهی طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

الف – تثبیت جمعیت در حد فعلی ؛

در این حالت با ثابت ماندن کمیت جمعیت ، کیفیت نامناسب جمعیت در بعضی محلات

و نواحی منطقه باعث بدتر شدن شرایط زندگی و عدم تحقق طرح ساماندهی در سطح منطقه خواهد گردید .

ب – کاهش جمعیت در حد تحقق طرح ساماندهی

بر اساس این طرح محدوده های منطقه باید بر بزرگراه ها منطبق شوند و همچنین صنایع به صورت کنونی در حوزه شرق باقی بماند .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …