ترتيب قرار گيري و تناسب پنجره ها، درها و ديگر ويژگي هايي خانه شما مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد.

طراحي ارتفاع يک ساختمان

طراحي ارتفاع يک ساختمان با شخصيت آن رابطه مستقيم دارد. تناسب و ترکيب درها، پنجره ها، مصالح، طاق نما‌ها، پايه‌ها و ديگر عناصر با هم ترکيب شده و نماي ساختمان را تشکيل مي‌دهند. آيا نماي خانه‌هايتان باعث مي‌شود که لبخند بزنيد؟

  1. باز هم يک اصل. طراحي دو طبقه يک سمت اين خانه همراه با يک منطقه تاريخي نيازمند تفکر و مراقبت براي تصويب برنامه ريزي است. آجر کاري و ديگر جزييات اين ساختمان مرتبا تکرار شده است اما بخش جديد در قسمت عقب قرار گرفته است و پنجره هاي ساده تري دارد، به طوريکه طاق برجسته ايوان و پنجره هاي هلالي هنوز برتري خود را حفظ کرده‌اند. همچنين ديوارهاي نسبتا کوتاه آن اجازه مي‌دهدتا لبه‌هاي سقف به صورت يک کلاه رسمي در بالاي خانه خود را نشان دهند.

پنجره

اين خانه توازن ميان طراحي مدرنيته و معمولي را به خوبي حفظ کرده است

  1. عدم وجود مجموعه اي مطابق. اين تصوير دو شخصيت را نشان مي دهد. خانه سمت چپ يک کلبه است در حاليکه سمت راستي به صورتي تغيير يافته است که ساده سازي خطوط، ارتفاع بلند و قرينه‌هاي ظريف در آن ديده مي‌شود. نماي سمت چپي با پنجره هاي چند تکه، درختچه‌ها و گياهاني که دارد حسي دوستانه دارد. خانه سمت راست با وسپا پارک شدن جلوي خانه و نورگيري داخل خانه بيشتر حس شهري دارد.
  2. ايجاد يک منحني. شخصيت نماي خارجي خانه فقط مربوط به جلوي ساختمان نيست. پنجره بزرگ دايره اي شکل در پشت اين ساختمان به همراه باغ پشتي خيره کننده خواهد بود و درامي خاص را به حمام داخل اضافه خواهد مرد.
  3. بروز رساني کلاسيک. خانه سمت چپ با داشتن اشکال سنتي و تناسب پنجره دو طبقه و قرار گرفتن سه پنحره به صورت عمودي سبکي مدرن دارد.

رنگ و بافت آجرها با ساختمان همسايه همخواني دارد

  1. بخش‌هاي سبز رنگ. کاشت درختان و گياهان نقش بسزايي در نماي يک خانه دارند. سعي کنيد اين خانه را بدون شاخه و برگ تصور کنيد: با وجود شيشه‌هاي زيادي که دارد ممکن است حسي تلخ و سرد را به بيننده منتقل کن. در حاليکه وجود گلها و شاخه هاي سبز، بوته هاي بنفش و درختان و بازتاب آن در پنجره‌هاي بزرگ حسي دوستانه و خوب را در نظاره گر ايجاد مي‌کند.
  2. برجستگي رنگ. رنگ نما يا درب جلويي همانطور که در شکل نشان داده شده است مي تواند شخصيتي جذابي را نمايان کند. مي‌توان تصور کرد شخصي که اين رنگ نارنجي را براي در انتخاب کرده است درونگرا نبوده است. احساس لذت قابل لمس است و رنگ در مقابل چوبها به خوبي نمايان مي شود. حسي به من مي‌گويد کسي که در اين خانه زندگي مي‌کند به اندازه اي مشغول هستند که فرصت تفريح ندارند.

پنجره

  1. جذاب مانند کتاب داستانها . اين نما الهام گرفته از هنر و صنايع دستي است خانه اي در جزايز کانال در نزديگي فرانسه که به نظر مي رسد از روي افسانه‌ها ساخته شده است. شبيه اين است که يکي از جادوگران تالکين در اينجا زندگي مي‌کند و حلقه هاي دود جادويي از دودکش‌ها بيرون مي‌آيد.

مي توان محروميت و خشم را حس کرد اما در اينجا فضايي از رمز و راز وجود دارد

  1. شاهکار مدرن. فرانک لوید رایت یکی از معماران مشهور ترین قرن 20 است که در بسياري از خانه هاي او به ويژه در اوايل کارش، از سقف‌هاي آويزان، سايه‌هاي عميق چشمگير و افقي بسيار قوي استفاده مي کرد.

ممکن است اين ۱۹۰۲ خانه منبع مهمي براي جنبش مدرنيته باشد اما لويد رايت مدرنيته را با بام‌هاي شيرواني و رنگ‌هاي گرم ترکيب کرده است.

  1. دست کم گرفتن. مدرنيسم هنوز هم قدرت فوق العاده اي دارد و اين نماهاي ساده شده و دقيق نشان مي‌دهند که مي خواهند تنها باشند. يک نما قدرت فوق العاده اي براي انتقال شخصيت دارد اما مانند هر شخصيتي ممکن است يکي از نمونه‌هايي باشد که تنها برخي از مردم آن را بپسندند.
  2. تعادل سنگين و سبک. خانه هاي دهه ۱۹۶۰ در داخل و خارج دست خوش تغييرات بوده اند. استفاده عامدانه از سنگ‌هاي رندر با پنجره هايي در داخل آن، جعبه‌هاي چوبي با قابهاي مستطيل شکل پوششي از سنگ تراشي را نشان مي‌دهند. در حاليکه عنصر سنگين قسمتهاي سفيد (سرد) نما هستند، گرمي از قسمت چوب سرو حس مي شود و در کل توازن در ميان آنها برقرار است.