اعضای شرکت کوهن پدرسون (KPF) ” برج رابینسون سنگاپور ” راکه یک برج مرتفع در سنگاپور است به دنبال ترویج  “شهر نشینی پایدار” تکمیل کرده است. در سال 2014 قانون جایگزینی منظره سنگاپور اعلام کرد که هرگونه فضای سبز از بین رفته در اثر ایجاد یک سازه، باید با معماری فضای سبز ایجاد شده در فضای ساختمان جدید جایگزین شود. این تعهد، همراه با محوطه محدود و V شکل، تعریف شده توسط خیابان و جاده رابینسون ، مستقیماً بر رویکرد معماران تأثیر گذاشت.

برج سنگاپور

طراحی شده  توسط KPF با همکاری معمار A61، “برج رابینسون سنگاپور” شامل دو بخش اصلی است: یک برج اداری که بالاتر از یک سکو طراحی شده است – که توسط فصای سقفی سکو جدا شده است. ارتفاع برج باعث افزایش حداکثر نمای برج برای 20 طبقه اداری و ایجاد سقف سکو و فضای سبز بام محصور شده است. در همین حال ، قسمت برآمده آن به طور مضاعف نمای سکو را به حداکثر رسانده و از بروز مشکل توسط ستون ها در ایجاد فضای عمومی جلوگیری می کند.

برج رابینسون

برج رابینسون سنگاپور
برج رابینسون سنگاپور

قسمت سطحی برج سعی در خنثی سازی و بازتاب تصویر خورشید و آسمان را از طرق مختلفی دارد. این برج همچنین دارای دفتر KPF سنگاپور است که در سال 2018 برای پشتیبانی از کمیسیون شرکت ترمینال ۵ فرودگاه چانگی تاسیس شد که با همکاری ساختمان هدرویک طراحی شده است.

برج رابینسون سنگاپور

قسمت سکو کمی بالاتر از سطح خیابان است ، و طوری طراحی شده است که قصد دارد فراخ و پیوستگی خود را از ورودی زمین به باغ اصلی برج نشان دهد. این قسمت اصلی را تشکیل می دهد که لابی اداری ، خرده فروشی و فضاهای غذایی و آشامیدنی در آن جمع شده اند، در حالی که پنجره های از سقف تا کف رو به خیابان روبینسون ارتباط بین فضای داخلی و خیابان را تکمیل می کنند.

برج رابینسون

بروس فیشر ، مدیر طراحی KPF ، توضیح داد: ” قسمت اصلی این پروژه، چالش های همپوشانی  وتداخل برای طراحی کلاس a فضای اداری در یک محیط غیرمعمول با بررسی های محیطی را نشان می دهد.” اما با این وجود ، این شرایط در نهایت موفقیت در طراحی را به همراه داشته که همچنین از قسمت راهرو دیدی به خیابان رابینسون وجود دارد. برج پویا خود را از فضاهای گم و کور نمای بیرونی آزاد می کن ، و فضای سبز را در نقاط منحصر به فردی برتری می بخشد و درنهایت فضای عمومی را در کنار یک بوتیک با یک برنامه کاربردی می آمیزد.

فضای داخلی برج رابینسون سنگاپور

برج رابینسون سنگاپور فعالیت KPF را در مرکز مالی دنبال کرده marina bay ، که اولین بار مدل استفاده همپوشانی (ساختمانی و فضای سبز) را به سنگاپورمعرفی کرد. حتی اگر پروژه‌ای در مقیاس بزرگ باشد ، اما توسط یک فضای سبز دز برنامه اجرایی خود ، این برج مجزا به طور مشابه مظهر ادغام زمینه ، فرهنگ و پایداری با معماری است. طرح تأثیرگذار ما، و اجرای موفقیت آمیز آن، به تخصص KPF برای طراحی ساختمان های نمادین برای شهرهای جهانی، و همچنین ساختمان هایی که در محوطه ای محدود و یا کوچک در مناطق متراکم و شهری متصل هستند، می پردازد.