با جلسه ی هشتم از سری جلسات آموزش ۳d max در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه به معرفی دو دستور ویرایشی دیگر یعنی دستورات Bend و Lattice می پردازیم.

 دستور Bend در ۳d max:

Bend در لغت به معنای خم کردن می باشد و این دستور نیز برای خم کردن موضوعات دو بعدی و سه بعدی به کار می رود. لازم به ذکر است که برای اجرای فرمان Bend حتما” آبجکت ما باید سگمنت بندی شده باشد.
گزینه های قابل تنظیم در این فرمان را با هم مرور می کنیم:
• Angle  میزان زاویه ی خم
• Direction  جهت خمش
• Bend Axis  تنظیم کننده ی محور خمش می باشد و به عبارتی در این بخش مشخص می کنیم که خمش در راستای کدام محور سه گانه ی X و Y ویا Z صورت بگیرد.
• Limit  زیر مجموعه های این گروه مشخص کننده ی عملکرد این فرمان بر روی موضوع منتخب هستند.
• Limit Effect  تنظیم این که آیا محدود سازی عملکرد Bend صورت بگیرد یا نه
• Upper Limit  تنظیم فاصله ی سر اصلاحگر Bend تا سر موضوع
• Lower Limit  تنظیم فاصله ی اصلاحگر Bend تا انتهای موضوع

دستور Bend در 3d max

دستور Lattice در ۳d max:

این لغت به معنای شبکه بندی می باشد و در اصل از این دستور برای تبدیل کردن مدل به یک مدل مشبک گوی و میله ای می باشد و این کار ارتباط مستقیم با تعداد قسمت های تشکیل دهنده ی موضوع یا همان سگمنت ها دارد. با اعمال این دستور تمام نقاط تبدیل به چند وجهی و تمام لبه ها یا اتصالات بیت آن ها تبدیل به میله می شوند.
حال به توضیح گزینه ها و پارامترهای این دستور می پردازیم:
• Geometry  تنظیم چکونگی اعمال دستور Lattice بر روی موضوع توسط این کرکره صورت می گیرد:
• Apply to Entire Object  ما ابتدا می توانیم توسط دستوری مثل Mesh select برخی اشیاء فرعی موضوع را انتخاب نماییم و سپس دستور Lattice را برروی موضوع اجرا نماییم. در این صورت با فعال یا غیر فعال کردن این گزینه این دستور فقط بر روی اشیاء فرعی منتخب اعمال خواهد شد.
• Joints Only from Vertices  با تیک زدن این پارامتر فقط چند وجهی قرار گرفته در محل مفاصل نمایش داده می شود و شبکه ها یا میله های بین آن ها مخفی می شود.
•Struts Only from Edge  با فعال کردن این گزینه فقط اتصالات یا پایه های قرار گرفته در مابین چند وجهی ها نمایان می شود و مفاصل یا چند وجهی ها مخفی می شود.
• Both  برای نمایش همزمان چند وجهی ها و اتصالات مابین آن ها این گزینه را فعال می کنیم.
• Struts  در این بخش کلیه ی تنظیمات مربوط به تغییر خصوصیات پایه ها یا شبکه های ایجاد شده انجام می گیرد مثل تغییر شعاع- تعداد سگمنت ها و …
• Joints  در این قسمت کلیه ی تنظیمات مربوط به تغییر خصوصیات مفاصل یا شبکه های ایجاد شده وجود دارد.
دستور Lattice

دستور Lattice در 3d max
پیروز و مانا باشید.

مطالعه جلسات دیگر را از دست ندهید: