مبحث امروز از جلسه ی هفتم آموزش قدم به قدم تری دی مکس را با موضوع معرفی یک دستور ویرایشی یعنی دستور Edit poly پی می گیریم.

دستور  Edit Poly در ۳d max:

این دستور ویرایشی مشابه دستور Edit Mesh ابزار ساده ای را در دسترس شما قرار می دهد که امکان کار بر روی سطوح مختلف اشیای فرعی زیر را برای موضوعات فراهم می سازد.

اشیاء فرعی موجود در Edit Poly به قرار زیر است:

راس / لبه / حاشیه ی یک حفره / چند ضلعی و جزء اصلی موضوع

پس از اجرای این دستور از منوی Modifier List کرکره ی این دستور در سمت راست صفحه باز می گردد که توضیحات آن به شرح زیر است:

+ کرکره ی Selection:

گزینه های موجود در این کرکره امکاناتی را برای انتخاب اشیای فرعی در اختیار شما قرار می دهند.

  • دکمه ی Shrink : با کلیک روی این دکمه به ترتیب از دورترین نقاط انتخاب شده از آیتم منتخب کاسته خواهد شد.
  • دکمه ی Grow : با کلیک روی این دکمه به ترتیب از داخل به سمت بیرون به آیتم های منتخب اضافه خواهد شد.
  • دکمه ی Ring : با کلیک روی این دکمه لبه های موازی با لبه ی منتخب اضافه خواهد شد.
  • دکمه ی Loop : با کلیک روی این دکمه در امتداد لبه ی منتخب تا آنجا که ممکن باشد انتخاب انجام می گیرد.

 

کرکره selection در 3d max

 

+ کرکره ی Soft Selection :

این کرکره مشابه همین بخش در بخش Edit Mesh عمل می کند و به شما کمک می کند هنگام تغییر موقعیت اشیای فرعی اشیاء کناری نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.

+ کرکره ی Edit Geometry :

گزینه ها و دکمه های این کرکره برای ویرایش کلی موضوع به کار می رود.

  • دکمه ی Repeat last : کلیک این دکمه باعث اجرای آخرین عمل انجام شده در دستور ویرایشی Edit Poly خواهد شد. عملکرد این دکمه برای انجام کارهای تکراری مفید است مثل Bevel , Extrude , …

بقیه ی دکمه ها مشابه توضیحات مطرح شده در دستور Edit Mesh که در جلسه ی قبل توضیح دادیم می باشد.

 

دستور Edit poly

نکته : توجه داشته باشید در دستور Edit Poly برعکس دستورهای مشابه برای هر شیء فرعی گزینه های بخصوص دارد. مثلا” وقتی در سطح شیء فرعی Polygon قرار می گیرید کرکره ی Edit Poly ظاهر شده و امکان ویرایش Polygonهای موجود را فراهم می کند و …

نکته : وقتی از دستور Edit Poly با کلیک راست و Convert to استفاده می شود تاریخچه ی فرمان های اعمال شده روی Object از بین می رود.

 

برای آموزش تری دی مکس بیشتر کلیک کنید!

 

مطالعه جلسات دیگر را از دست ندهید: